Depersonalizarea

Vrăjmașii mei au zis rele mie: când va muri și va pieri numele lui”(Ps. 40, 5)

Deseori credincioșilor care se pronunță împotriva codificării electronice li se spune: ”ce legătură are aceasta operație tehnică formală de atribuire a codului personal de identificare sau altor identificatori electronici cu religia, cu sfera moral-spirituală?

Relația în cauză devine clară atunci când se descoperă sensul duhovnicesc al acestei ”operașii”. 

Atribuirea pe viață a codului neschimbat de identificare este de fapt înlocuirea numelui propriu cu numărul, înlocuirea substantivului cu numeralul. Să comparăm: Petru-cine?, 123 – al catulea? Adică al câtulea ești, care îți este numărul? Toate acestea vorbesc despre depersonalizare, despre pierderea personalității și a numelui, adică înseamnă și pierderea vieții veșnice. Numărul personal se dă de sistemul computerizat și se utilizează în toate sferele de existență pentru ca numele omului pe totdeauna să se șteargă din Cartea Vieții. 

”Sălbăticia”, adică pierderea personalității, în sens spiritual este direct legată cu pierderea numelui, fiindcă numele indică ceea ce este mai important în om – personalitatea lui. ”Numele presupune o personalitate sau alta. Despre cuvânt putem vorbi referindu-ne la orice obiect; despre nume însă – doar cu referire la personalitate sau în genere la un obiect personalizat”. (A. S. Losev)

”Numele este ultima expresie în cuvânt a începutului personal, așa precum numărul – a celui impersonal.”(Prot. Pavel Florenski). Dacă numele este nucleul personalității, măsura neschimbată a subiectului, atunci numărul este măsura neschimbată a obiectului. Iată de ce Apocalipsa numește numele ”numeric” ” al fiarei”,”animalic”. ”Al fiarei” semnifică depersonalizarea, care îl lipsește pe om de demnitatea asemănării dumnezeiești a ființei lui nemuritoare, care îl preface într-o ființă dobitocească, în fiară,într-o anexă a sistemului impersonal computerizat, într-un mecanism dirijabil, marcat de niște cifre neînsuflețite, adică de numele ”numeric”. Dacă numele omului este însemnarea și certificarea personalității lui, atunci ”numele” numeric, (mai bine zis numărul în locul numelui) este însemnarea și adeverirea pierderii personalității, dezicerea de ea, dezicerea de sine însuși. Prin nume omul se prezintă drept persoană, iar prin număr drept obiect.

(…)

Astăzi, peste tot, omul nu este prezentat ca persoană sau personalitate, ci ca un număr. Sistemul informațional electronic îl presează pe om, prefăcându-l într-un obiect informațional. Prin aceasta se încalcă demnitatea personalității umane. De aceea ar fi o  mare autoamăgire să considerăm un asemenea fenomen precum atribuirea identificatoarelor numerice ca ceva în sine, iar nu în contextul epocii moderne ”de fiară”.  Însăși ideea înlocuirii numelor personale date de Dumnezeu oamenilor cu cifre impersonale moarte, poate aparține doar dușmanului neamului omenesc, diavolului, ”marelui balaur-fiara” și căpeteniei (”tatălui”) ”sălbăticiei” în lumea creată de Dumnezeu a făpturilor raționale. Nu în zadar în tradiția ortodoxă, pentru satana și alte duhuri căzute sunt folosite chipuri de fiare (balaurul, șarpele, țapul, lupul, câinele, șamd) sau alte particularități ale firii animalice (coarne, copită, coadă, blana, gheare).

Aici, pe pământ, această idee satanica o transpun în viață nefericitele slugi ale diavolului și liderii ”tainei fărădelegii” – sioniștii și masonii, făuritorii ”noii ordini mondiale”  – anticreștine – împărăția ”fiarei”. Este binecunoscut faptul că ”tatăl satanismului modern” Alister Crowley (1875-1947) se numea pe sine ”fiara din Apocalipsă”.

(…)

Depersonalizarea și moartea duhovnicească a ființelor raționale este hrana satanei , așa precum pentru Dumnezeu ”mâncare și băutură” este lucrarea de mântuire a personalităților create de El pentru viața veșnică. 

Așadar, iată care sunt verigile acestui lanț: răcirea dragostei, înstrăinarea, pierderea personalității, (”animalitatea”), pierderea numelui. Nu în zadar Sf. Ioan Teologul a ales (mai bine zis Însuși Domnul i-a descoperit) acest chip – ”al fiarei”. Temelia dragostei este recunoașterea și acceptarea personalității altuia și a altora fiindcă dragoste înseamnă comunicarea între personalități.

Să nu viclenim: dacă azi acceptăm enumerarea electronică, ceea ce presupune depersonalizarea și îndobitocirea aproapelui, înseamnă că nu avem în noi dragostea lui Hristos. Faptul că suntem de acord cu viața în care aproapele nostru va fi identificat prin număr vorbește despre aceea că privim la lume cu ochii diavolului, adică rece, înstrăinat, ”dintr-o parte”, ”animalic”, fără a recunoaște personalitățile apropiaților noștri, considerându-i niște obiecte sau lucruri. Însă prin aceasta și noi ne pierdem propria personalitate. Să ne amintim sfatul Sf. Ignatie Breancianinov: ”Schimbă-ți privirea asupra aproapelui”. În aceste cuvinte e chemarea de a vedea lumea cu ochii lui Dumnezeu, iar nu cu ochii satanei.

Numele numeric nu exprimă doar ideea mulțimii depersonalizate, ci totodată semnifică apartenența, conectarea obiectului cu număr la sistem, în cazul dat – a omului identificat la sistemul ”fiarei”. De aceea acordul nostru de azi cu primele elemente ale viitoarei dictaturi antihristice înseamnă, conform Apocalipsei, închinare la ”fiară”, coparticipare la construirea împărăției ”fiarei”, când oamenii se vor preface într-o biomasă depersonalizată, cibernetizată, în bioroboți cu microcipuri implantate, adică purtători ai numelor numerice implantate sub piele. Când suntem de acord cu acest sistem (lucru despre care vorbește includerea noastră în el), înseamnă că nu avem în noi dragoste, că în inima noastră e doar răceala și indiferența față de aproapele. Noi îl ucidem în inimile noastre, cu toate că gura noastră spune că principalul este de a-L avea în inimă pe Hristos. Însă Hristos se sălășluiește în inima iubitoare, în care este durere pentru aproapele, suferință și compătimire. De exemplu, Părintele Paisie Aghioritul își semna epistolele sale despre semnele ”vremurilor de pe urmă” astfel:”Cu multă durere și dragoste întru Hristos”.

În afară de aceasta, creștinul care este de acord cu acest sistem al ”fiarei”, se postează pe sine de partea (stângă) dușmanilor Ortodoxiei și totodată își exprimă acordul ca acest sistem antihristic să fie folosit pentru prigoana creștinilor adevărați și nefățarnici. În Sfânta Scriptură creștinii trădători și fățarnici sunt numiți frați mincinoși. 

Slujitorii satanei și luptătorii cu Dumnezeu orbiți, ca și ”tatăl”lor, îi consideră pe toți oamenii turmă de dobitoace. După cum se știe, conform Talmudului, toți creștinii și în genere neevreii, sunt ”goi” care n-au nici familie, nici avere, nici suflet, precum fiarele. Învățătura lor Sulhan Aruh prescrie că goii nu trebuie socotiți oameni, evreului i se interzice cu strictețe să salveze pe goi de la moarte, asupra goilor pot fi puse experimente, pot fi încercate medicamente și otrăvuri, la judecată evreul nu are dreptul să fie martor în folosul neevreului, neevreul este mai rău decât câinele (H. Misnat,227) șamd.

”Pentru evrei țările sunt niște spații în care masele populare sunt asemeni unor animale de tracțiune, scrie cunoscutul analist al ”problemei evreești” Iu. M. Ivanov, formând temelia impersonală de robi a bunșstșrii statale: oamenii în ele, din punctul de vedere al evreilor, fiind doar forma inferioară a zoologiei internaționale. ”Goii sunt o turmă de berbeci, iar noi suntem pentru ei lupi. Dar voi știți ce se întâmplă cu oile când în staul intră lupii?...”, se spune în ”Protocoalele înțelepților din Sion”.

Scopul antihriștilor (luptătorilor cu Dumnezeu) este nimicirea chipului lui Dumnezeu din om, batjocorirea, depersonalizarea omului. Lovitura de grație a ”tainei fărădelegii” permanent este îndreptată împotriva personalității, individualității. 

(…)

Marele economist american, vestitul militant politic și social Lindon Larush, care și-a dedicat mulți ani ai vieții luptei cu oligarhia financiară mondială, spune: ”Pentru schimbarea mentalității de către adepții guvernarii mondiale a fost lansată în mase ideologia anticreștină a ”Noii ere” (New Age”). Ea neagă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar în loc de aceasta introduce în conștiința maselor închipuirea despre om ca despre un animal desfrânat. Anume în acest scop a fost lansată în mase așa-numita cultură a rockului, sexului și drogurilor (rock-sex-drug culture). Anume în acest scop, inspirându-se din exemplul Imperiului Roman, constructorii noii utopii au început să susțină și să promoveze homosexualismul și alte perversiuni sexuale. Ei s-au obisnuit să se comporte cu oamenii ca și cu niște dobitoace iraționale, care orbecăiesc cu supușenie în direcția în care sunt mânate. De aceea conducerea oligarhiei mondiale, pe de o parte nu este interesată de creșterea populației, iar pe de altă parte inventează mijloace de îndobitocire a omului. Iată de ce peste tot se introduce subcultura de cea mai joasă și vulgară speță. 

Și dacă noi astăzi tăcem și nu mărturisim Adevarul Sfânt al lui Dumnezeu, fiind de acord cu sistemul ”fiarei’, nu înseamnă oare că ne-am prefăcut deja într-o turmă necuvântătoare, într-o gloată de impersonali, de ”goi”, cum și vor să ne vadă urâtorii de Hristos, ”arși întru a sa cunoștință” (I Tim. 4,2) și a căror ”tată” este diavolul?”

 

 

________________

Sursa; ”Taina fiarei, Talcuirea Apocalipsei – Despre semnele sfarsitului lumii”. Cartea este tradusa si tiparita cu binecuvantarea IPS Vladimir, arhiepiscop al Poceaevului in anul 2007

Cartea în format PDF o puteți descărca de aici: taina-fiarei_compressed