Motto: Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.” (Timotei 3, 12)

.

Sărmanii executanți de ordine ai mai marilor ecumeniști din România au pus în practică comanda stalinistă primită de la superiorii ierarhici de a o supune CU FORȚA pe Măicuța Elena de la M-rea Zamfira unui tratament psihiatric constând în administrarea FORȚATĂ a mai multor ”pumni de pastile”, pentru o perioadă de câteva zile. Apoi a fost eliberată. Deocamdată.

.

Scopul evident este acela de a-i INTIMIDA pe toți aceia care (fie ei monahi, monahii, preoți, diaconi sau mireni), precum Măicuța Elena, au îndrăznit sau îndrăznesc SĂ MĂRTURISEASCĂ ORTODOXIA AȘA CUM NE-A FOST LĂSATĂ DE SFINȚII PĂRINȚI PRIN SFINTELE CANOANE, ÎNGRĂDINDU-SE DE PANEREZIA ECUMENISMULUI SINCRETIST PRIN OPRIREA POMENIRII EPISCOPULUI CĂZUT ÎN EREZIE.

.

Iată declarația Măicuței Elena făcută duminică 17 iunie 2018:

.

Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena (Matei 10, 28)

.

Să vă purtaţi numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu şi văzându-vă, fie nefiind de faţă, să aud despre voi că staţi într-un duh, nevoindu-vă împreună întru-un suflet, pentru credinţa Evangheliei, 

Fără să vă înfricoşaţi întru nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire, şi aceasta este de la Dumnezeu. 

Căci vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El,

Ducând aceeaşi luptă, pe care aţi văzut-o la mine şi o auziţi acum despre mine.” (Filipeni 1, 27-30)

.

Căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii şi al dragostei şi al înţelepciunii. 

Deci, nu te ruşina de a mărturisi pe Domnul nostru, nici de mine, cel pus în lanţuri pentru El, ci pătimeşte împreună cu mine pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu.” (II Timotei1, 7-8)