„Toți ereticii adună dovezi pentru rătăcirea lor din Scriptura de Dumnezeu insuflată, strâmbând prin înțelesurile lor rele, cele grăite drept prin Sfântul Duh și aprinzând asupra capetelor lor văpaia nestinsă”.

Sf. Chiril al Alexandriei