Fără s-o cerem, să vrem ori să știm
Ne-au ”vaccinat” de aproape un an !
Efectele ”serului” nu toți le simțim
Pe unii ne doare de înnebunim,
Antidot și nădejde…în van !

Ecumenismul încuibat lucrează
Asupra celor care cred că ”încă-i bine!”
Cu nepăsarea, eretic, ne tot injectează,
Voința ne-adoarme și ne infestează
Cu grija de sine !

Nu puroiază erezia, nu miroase greu,
Nu dă nici febră… deci – ea nu există !!
Doar… te desparte-n veci de Dumnezeu
Și te va socoti ”dușman Fiului meu”
Măicuța Domnului, tristă !

Unii stăm pe margine și chibițăm
Ca la un meci… ”care pe care !?”
Senzația tare o căutăm
În rest…bem, mâncăm și ne desfătăm
Cu nerușinare !

Ceilalți, ce-au respins în vreun fel ”vaccinarea”
Mărturisesc pe față și curajos :
– Noi nu acceptăm nicidecum lepădarea,
Chiar dacă moartea fi-va urmarea –
Murim pentru-ADEVĂRUL-HRISTOS !

Pe pământ dumnezei noi n-avem !
Al nostru-i în ceruri, e sus!
Noi om-dumnezeu de țărână nu vrem
Treimea noi nu o blasfemiem
Pentru noi Dumnezeu e Iisus !

– Deșteaptă-te, soră! Deșteaptă-te, frate,
Erezia leproasă-ți cuprinde ființa !
Ușurel, ușurel, te-mping de la spate
Veninu-l strecoară în tot și în toate
Să-ți omoare credința!

– Stai, frate, aproape, stai lângă mine
Și nu intra în satanicul joc!
Stai tare-n credință, precum se cuvine,
Nu te-amăgi că le pasă de tine,
Te pregătesc să te-arunce în foc!

De noi n-au nevoie, de noi nu le pasă,
ORTODOXIA e visul lor urât !
Vicleni, vor să stăm de o vreme la masă,
Zâmbitori, așteaptă căderea în plasă,
Apoi or să sară la gât !

– Îi aștepți la potir? Așteaptă-i cât vrei!
(Drăcească-nșelare, creștine !)
De mult au gustat potiru-ntre ei,
De mult nu se tem și se cred dumnezei,
N-au frică și n-au nici rușine !

Păstorii mint turma ”popește”,
Hotarele calcă, Sfinții – reneagă !
Se-adună la ordin și sar ”părintește”
Asupra celui care mărturisește
Cu viața sa-ntreagă !

–Tu, care stai acum nepăsător,
Tu, frate și tu soră de-altădată,
Tu, la biserici vajnic mergător,
Chiar nu te temi, nu ai nici un fior
De cum vei sta, cândva, la judecată ?

Cercetează, caută și fii CU minte !
Nor de mărturii ai să găsești !
Să stăm cu frică, să luăm aminte,
Să nu dăm ADEVĂRUL pe un blid de linte
Căci ADEVĂRUL, DOAMNE, ÎNSUȚI EȘTI !

 

Paraschiva Radoi