Select Page

Search Results for: marcarea izotopica

Așa a vrut Dumnezeu să aflăm de cele de mai jos exact în 12 iunie 2019, când sistemul de marcare izotopică devine unul „pe viață”. Cei neadormiți, citiți și luați aminte! Să nu primim niciun act biometric, căci iată prin el este pecetluirea definitivă cu semnul fiarei! Va mai urma numai recunoașterea lui antihrist și Judecata lumii de către Hristos, Adevăratul și Unicul Mesia!

Marcarea cu semnul fiarei prin intermediul semnăturii conform căreia în mod voluntar suntem de...

Read More
  • 1
  • 2

Subiecte