Am vizitat Athosul ca un pelerin

Care-l caută sincer pe Dumnezeu

L-am găsit pe Samson îmbătat de vin

Și tăiate bucăți pletele-i de nazireu.

 

Am plecat la Athos ca să-i văd pe sfinți

Cum se roagă, cum postesc și să-nvăț și eu

Dar în loc de post și rugăciuni fierbinți

L-am găsit DIN NOU răstignit pe Dumnezeu.

 

Drumuri noi, moderne, ca pe-autostradă

Cupole-aurite cu foduri-europene

Atâta bunăstare-a virtuților tăgadă

Și duh lumesc și somnul conștiinței-n vene.

 

Am plecat la Athos ca să văd smerenie

Și-am găsit biserici-n aur poleite

Unde e chilia săracă și umilă!!!?

UNDE-I VIAȚA ÎN HRISTOS TRĂITĂ?

 

Am aflat apoi de la un simplu om

Că icoana cea de minuni izvor

Minunata PORTĂRIȚĂ de la Iviron

Părăsind altarul și-al porții zăvor

A dat semn puternic Maica Domnului

Că vrea să plece din Muntele Aton.

 

Căci monahii azi îngerescul chip

În loc să-l cinstească, păzindu-și credința

Zidesc temelie pe praf și nisip

Iar vrăjmașul diavol-și proclamă biruința.          

 

A căzut Athonul pomenind eretici

Și tăcând atunci când trebuia să strige

Gustând lașitatea și teama omenească

Moștenește iadul, care cumplit frige…

 

Lumea este oarbă și-n mai grea orbire

Merge-n înșelare fără ca să vadă

Primejdia grozavă, chiar a ei pieire

Căzând cu-a ei voie în drăceasca nadă…

 

Așadar creștine, în zadar tu cauți,

FAR D-ORTODOXIE, TRĂIRII BASTION

Cu durere-ți spun, nu-ți mai pierde timpul

Căci s-a stins lumina muntelui Athon.

 

Poate doar rarisim, la chilii uitate

Vei găsi cu mare greutate-un pom

Roditor cu roade binecuvântate

Poate prin KAROULII, vreun astfel de om…

 

Chiar și-așa creștine, nu-ți pierde nădejdea

Mai degrabă-n lume printre lupi și spini

Vei găsi ce  cauți, copac tânăr verde

Printre crengi uscate și veștede tulpini.

 

Caută cu frică și dragoste mare

Pe dulcele nostru, HRISTOS, DUMNEZEU

Și-atunci Domnul, Bunul, pentru fiecare

Va lucra puternic, minuni ca un leu.

 

Ai credință, frate, Iisus de grijă-ți poartă

Și tovarăș bun îți va rândui

Creștin ca și tine, nu din lumea moartă

Ci din turma vie, SINGUR NU VEI FI!

 

….A căzut Athonul, mare e mâhnirea

Să se raporteze, punct de referință

NU MAI ARE OMUL, ȘI NICI OMENIREA

DE BUNĂ TRĂIRE ȘI DREAPTĂ CREDINȚĂ!!!!

 

 

 

Cu suflet greu de supărare, dar și cu nădejde,

Pr. Andrei