Am primit recent de la bunul meu prieten Adrian Aciu, unul dintre cei mai activi români luptători împotriva sistemului politic antihrist, unrmătoarea veste:

”Modificarea legii educației, în sensul interzicerii predării ideologiei de gen în școli, a fost respinsă de CCR. În curând se va publica și motivarea, ca să vedem ce consideră ei că nu a fost constituțional.

Va trebui reluat procesul și făcute amendamente pentru legea educației, astfel încât interzicerea predării ideologiei de gen în școli, sau măcar limitarea ei, să se încadreze în prevederile constituționale.”

Adrian Aciu

.

ROMÂNIA

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Palatul Parlamentului
Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725 Bucureşti 40, România
Telefon: (+40-21) 414-2121 Fax: (+40-21) 315-9164
16 decembrie 2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ

I. În ziua de 16 decembrie 2020, Curtea Constituțională, a pronunţat următoarele decizii de admitere:
– în cadrul controlului anterior promulgării
Cu majoritate de voturi,

A). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele
României şi a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.7 alin.(1) lit.e), introduse prin Articolul unic al Legii pentru modificarea art.7 din Legea educației naționale nr.1/2011;

B). Cu majoritate de voturi în ceea ce privește dispozițiile art.I pct.1 și ale art.II și cu unanimitate de voturi în ceea ce privește celelalte dispoziții:
1. A admis obiecția de neconstituţionalitate și a constatat că dispozițiile art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind. 1], art.I pct.2 [cu referire la art.11 ind. 2 alin.(5) și alin.(10] și ale art.II din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sunt neconstituționale;

2. A respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art.I pct.1 [cu referire la art.11 alin.(2), (3) și (5)] din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Cu unanimitate de voturi,

C). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României şi a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, județ Vrancea;

D). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;

E). A admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare.
– în cadrul controlului posterior promulgării

Cu majoritate de voturi,

1. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională sintagma „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării edepsei” cuprinsă în dispozițiile art.87 alin.(3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare;

Cu unanimitate de voturi,

2. A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.I pct.1, 2 și 4 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

II. De asemenea, Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că Legea privind suplimentele alimentare este constituțională, în raport cu criticile formulate.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. În aceeași ședință, Curtea a dispus amânarea pronunțării pentru 26 ianuarie 2021 cu privire la obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României referitoare la Legea pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Compartimentul Relații externe, relații cu presa şi protocol al Curții Constituționale

 

.

Iată documentul oficial descărcabil în format electronic pdf:

comunicat-de-presa-16-decembrie-2020

______________

Sursa – https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2020/11/Comunicat-de-presa-16-decembrie-2020.pdf