Veniți astăzi tot poporul

Pe Maxim Mărturisitorul

Să-l cinstim cu cuviință

C-a salvat Dreapta credință !

 

Cuviosul Mucenic

Care n-a cedat nimic

Din Dogmele cele drepte,

Ci cu vorbe înțelepte

Pe eretici i-a zdrobit,

Pe noi ne-a călăuzit

În Apostoleasca Turmă

Unde Sfinții-s împreună.

 

Sfântul Maxim a trudit

Pân’ ce s-a despătimit.

Apoi Harul necreat

Mintea lui a luminat,

Adevărul să-L vestească,

Minciuna să nimicească.

 

S-a luptat cu Ierarhia

Și cu toată Pentarhia.

S-a luptat cu lumea toată,

Erezia să combată.

 

S-a luptat cu acrivie,

Iar nu cu ”iconomie”.

N-a avut comuniune

Nici n-a pomenit pe nume

Pe vre-un monotelit

Ce poporul a smintit.

 

N-a avut prietenie

Cu ”părtași la erezie”.

Ci, a zis: ”Anathema!”

Căror Dogma vor strica.

 

Iar noi în conglăsuire

Să facem mărturisire

Adevărul să-L rostim,

Pe eretici să-i vădim.

 

Să urmăm stăruitor

Cuvintele Sfinților !

Asta e Comoara noastră:

Biserica Sobornicească.