În cadrul Sinaxei am hotărât următoarele:

  1. Referitor la problema visarionistă, s-au înlăturat toate cauzele neînțelegerilor apărute, continuând comuniunea bisericească cu deplină încredere unii în alții; fiecare duhovnic are datoria de a-și cerceta cu exigență fiii duhovnicești referitor la ortodoxia gândirii lor.
  2. Cei care au fost botezați prin stropire sau turnare în pruncie sau la maturitate (de către unii preoți BOR care nu botează prin întreita afundare) se socotesc a fi cu botez valid, urmând să se facă împlinirea botezului după învățătura Bisericii Ortodoxe; adică noi așa botezăm – cum am primit de la Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți (a se vedea Pidalionul).
  3. Cu privire la așa-zisul vaccin anti-Covid-19, îndemnăm și sfătuim ca ortodocșii să nu primească cu prețul vieții acest pseudo-vaccin care conduce spre primirea peceții lui antihrist.
  4. Cu privire la pct. 3 al Sinaxei de la Roman din anul 2018 (Părtășia la erezie cu știință sau fără știință este tot erezie.”), completăm acest punct cu faptul că pruncii până la vârsta înțelegerii și cei care fără voia lor nu au luat la cunoștință despre ereziile Sinodului tâlhăresc din Kolimbari Creta – nu sunt eretici. Noi avem responsabilitatea de a le spune adevărul de credință pentru că persistența în neștiință nu este permisă.
  5. Suntem în comuniune cu toți drept-credincioșii de pretutindeni.
  6. Mărturisim cu statornicie credința ortodoxă și ne dezicem de toate ereziile, vechi și noi !

Așa să ne ajute Dumnezeu !

Cu aceste concluzii au fost de acord în unanimitate toți membrii sinaxei ortodoxe: preoți, monahi, monahii și mireni participanți, fără nici o excepție.

.