Select Page

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți – Predica Mitropolitului Augustin de Florina

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți – Predica Mitropolitului Augustin de Florina

Doar milostenia?

.

”Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei preamici, Mie Mi-ați făcut. (Matei 25, 40)

 

Iubiții mei creștini, cine aude Evanghelia de astăzi crede că Cerul tună și fulgeră. Frica și groaza îl cuprind pe om. Dumnezeu va judeca pământul. Judecătorul universal va fi Domnul nostru Iisus Hristos. Toți oamenii, fără excepție, de la Adam, primul om, până la ultimul om, se vor prezenta înaintea Lui și vor fi judecați. Și unii vor merge în iad, iar alții în Rai. Înfricoșătoare hotărâre.

Față de oameni, și față de cei mai păcătoși, Hristos a fost în întregime dragoste. Scopul pentru care a venit a fost să mântuiască, nu să judece. Dar când va reveni, va veni de acum ca Judecător a toată lumea. Prima Sa venire fost o venire a iubirii; a doua Sa venire va fi o venire a Dreptății. Pentru că Dumnezeu nu este doar Iubire; este și Dreptate.

Evanghelia care s-a citit astăzi ne spune că cei care nu-l miluiesc pe aproapele lor vor fi condamnați la munca cea veșnică. Câți își miluiesc aproapele, ca niște milostivi vor moșteni viața cea veșnică.

O nedumerire se naște în cel care citește sau aude Evanghelia de astăzi; doar virtutea milosteniei va fi răsplătită și doar răutatea neîndurării va fi pedepsită? Toate celelalte virtuți vor rămâne nerăsplătite? Toate celelalte răutăți vor rămâne nepedepsite?

Dar dacă acceptăm o astfel de interpretare, această interpretare nu este conformă cu Sfânta Scriptură. Pentru că Sf. Scriptură nu este doar acest fragment al pericopei de astăzi, ci sunt și alte cuvinte, care confirmă că orice încălcare a poruncii lui Dumnezeu își va avea pedeapsa ei; așa după cum și îndeplinirea fiecărei porunci a lui Dumnezeu își va avea răsplata ei. Deci un rău nu va rămâne nepedepsit și nici un bine nu va rămâne nerăsplătit. Și cei care spun minciuni, calomniază, denigrează, vorbesc rușinos, Îl înjură pe Dumnezeul Cel Preaînalt; și cei care fură și nedreptățesc pe semenul lor în o-mie-unu feluri; și cei care se duc la tribunale și depun jurăminte mincinoase și îi aruncă pe cei nevinovați în închisoare; și cei care ca niște șerpi intră în case străine și atacă onoarea familială; și cei care lovesc și ucid oameni, toți aceștia, precum și ceilalți, care fac diferite alte păcate, femei și bărbați, mici și mari, simplii cetățeni și oficiali, neînvățați și învățați, întrucât nu s-au pocăit în această perioadă de pocăință și de mărturisire, vor fi condamnați și vor fi aruncați în iad.

Şi iarăși, cei care au evitat să facă fapte rușinoase, minciuni, furturi, înșelăciuni, nedreptăți, adultere și desfrânări și alte păcate și greșeli respingătoare și oribile, și s-au luptat să păzească poruncile lui Dumnezeu, porunci mici și mari, vor primi cununa slavei și vor moșteni veșnica Împărăție a lui Dumnezeu.

Cine citește Sfânta Scriptură, găsește nu unul sau două, ci multe texte care demonstrează că Dumnezeu nu va pedepsi doar un fel de păcat, ci toate păcatele, și nu va răsplăti doar o virtute, ci toate virtuțile. Spunem aceste lucruri, pentru că există câțiva creștini care, pentru că fac câteva milostenii, cred că, potrivit acestei Evanghelii, ce s-a auzit astăzi, sunt în regulă. – Eu fac binele, zic ei. Dar care bine? Binele are adâncime și lungime, și nu înseamnă acele firimituri foarte mici ale milosteniei, care de multe ori se fac ”spre a se arăta oamenilor” (Matei 23, 5)

***

Dar atunci se naște o altă nedumerire: Dacă fiecare fel de virtute va fi răsplătit potrivit scripturii, de ce Domnul amintește în această pericopă înfricoșătoare doar milostenia?

Pentru că milostenia – nu așa cum o înțelege lumea, ci milostenia cum o înțelege Evanghelia, în adâncime și lățime, milostenie care angajează omul întreg, trup și suflet, și aleargă în ajutorul fiecărui om, care are nevoie trupească sau sufletească – milostenia creștină – zic, este iubire în faptă, este iubire pusă în practică. Iar iubirea, potrivit cuvântului lui Hristos, este culmea, împărăteasa virtuților.

”Întru aceasta vor cunoaște toți – a spus Hristos – că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi” (Ioan 13, 35). Adică: prin acest semn vor înțelege toți că sunteți ucenicii Mei, dacă aveți între voi dragoste. În împlinirea poruncii iubirii e cuprinsă împlinirea tuturor poruncilor. Și într-adevăr: cine îl iubește pe aproapele său cu o iubire sinceră, nu îl înșeală, nu spune minciuni, nu-l vorbește de rău și nu-l clevetește, nu se jură mincinos, nu desfrânează și nu săvârșește adulter, și, în general, nu face nici un rău, care poate să-l vatăme pe aproapele său. De aceea și Hristos a spus că toate poruncile depind de împlinirea marii porunci a iubirii, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele (vezi Matei 22, 37-40)

De asemenea, demn de o deosebită atenție este și ceea ce zice Domnul în pericopa de astăzi că fiecare bine sau rău pe care-l facem celuilalt, este ca și cum l-ar face chiar lui Hristos Însuși. O spune clar: ”Întrucât ați făcut unuia din acești frați ai Mei preamici, Mie ați făcut.” (Matei 23, 40)

Încheiem această scurtă omilie la Evanghelie cu o anecdotă. Era o femeie care spunea că Îl iubește pe Hristos și voia ca Hristos să o viziteze acasă.

  • Vino, Hristoase, – zicea – acasă la mine și eu Te voi primi din toată inima.
  • Voi veni, i-a răspuns Hristos, voi veni . . .

Femeia, plină de bucurie, a început să se pregătească. A spălat, a curățit și a împodobit casa ca să-L onoreze pe marele vizitator. Peste puțin, bate cineva la ușă. Era un bătrân care cerea să se odihnească pentru puțin timp în vre-un colț al curții casei ei.

  • Nu, i-a răspuns femeia, n-am timp; aștept un oaspete…

Peste puțin, iarăși a bătut cineva în ușă. Era un copiul orfan, care cerea ocrotire de la buna doamnă. Dar femeia, preocupată cu pregătirea, l-a izgonit. Peste puțin, pentru a 3-a oară, cineva bate în ușă. Era o văduvă cu cei 4 copii ai ei flămânzi. Dar și pe ea a izgonit-o. Vedeți, Îl aștepta pe Hristos cu agonie, ca să vină acasă la ea. S-a făcut seară. Femeia era foarte întristată. Trecuse toată ziua, Hristos nu apăruse. Se făcu seară. Femeia era foarte supărată. Plângea și suspina:

  • Hristoase, de ce n-ai venit? Eu m-am pregătit și Te-am așteptat.

Și atunci, s-a auzit un glas, un glas din cer:

  • Am venit de 3 ori la tine acasă. Bătrânul, orfanul, văduva, care au bătut în ușa ta și pe care i-ai alungat sub motivul că te pregătești, eram Eu. Află că ce-ai făcut acestora e ca și cum Mi-ai făcut Mie Însumi. ”Întrucât ați făcut unuia din acești frați ai mei preamici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei 25, 40)

Creștinii mei ! Cuvintele lui Hristos sunt înfricoșătoare. Hristos continuă și astăzi să umble printre noi. În spatele fiecărui om, care pătimește și suferă, se ascunde Hristos. Să arătăm dragoste și respect oricărui om. Omul este icoana lui Hristos.

(din cartea ”Picături din apa cea vie”, Atena, 2001)

.

 

A DOUA VENIRE.

Astăzi, iubiţii mei, este Duminica lăsatului sec de carne. Dacă am fi crezut, astăzi am fi avut durere în inimă și lacrimi în ochi. Dacă am fi crezut, am fi avut în mână o metanie ca cea pe care o ținea Sfântul Antonie în pustie și am fi căzut în genunchi și am fi rugat-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pe toți sfinții să ne mântuiască. De ce? Pentru că duminica de astăzi se deosebește de toate celelalte. 52 de duminici are anul și fiecare duminică are Evanghelia ei. Dar Evanghelia de astăzi este cea mai înfricoșătoare din toate. Când o auzi, crezi că tună și fulgeră cerul, crezi că peste capetele celor nepocăiți cad fulgere, crezi că se cutremură pământul și universul. Dacă am fi crezut în cele pe care le scrie Evanghelia, lucrurile ar fi fost foarte diferite. Ce ne spune Evanghelia?

Că Hristos va veni dinnou. Cel care a venit și pe Care L-am disprețuit; Care a trăit ca un sărac, Cel mai sărac dintre toți; Care n-a avut casă, Care n-a avut unde să-Și plece capul; Cel care a flămânzit și însetat căutând să afle oaia cea pierdută; Cel care la sfârșit S-a răstignit pe Golgota; Acel necunoscut și disprețuit, El va veni dinnou. Va veni întru slavă, cu sfinții îngeri și arhangheli.

Când va veni? Nu se știe. ”ca un fur” în noapte – zice El Însuși (Matei 24, 43; Luca 12, 39), deodată, ”fulgerul” (Matei 24, 27; Luca 17, 24). Există însă câteva semne, din care putem să înțelegem când va fi a doua venire a Domnului.

Care sunt semnele? Iubiuții mei, ați văzut migdalul? Este gol. Când migdalul (cireșul) înflorește și devine alb și se prezintă ca o mireasă împodobită, zici: vine primăvara. Așa și atunci când vom vedea câteva semne în lume, vom înțelege că vine Împăratul lumii. Semnele acestea ni le-a spus Sfânta Evanghelie și le-au explicat Părinții Bisericii. Sunt semne în soare, în lună, și în stele. Soarele se va întuneca, luna își va pierde strălucirea ei, stelele vor cădea (vezi Matei 24, 29; Luca 21, 25). Dar sunt semne și pe pământ. Pământul pe care îl călcăm ce este? Diferite elemente. Așa cum o femeie ia făină, o frământă cu apă și o face pâine, așa și Dumnezeu a luat 3 lucruri, lut – foc – apă, le-a frământat și a făcut pământul. Dar Cel care a unit aceste elemente ale pământului, El va spune să se dizolve dinnou. De pildă, marea. Valurile ei înaintează înspumate, dar se opresc pe țărmul mării. ”Lege le-a pus și nu o vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul” (Psalmul 103, 9). Dumnezeu a rânduit ca marea nesfârșită, imensă, să fie oprită de un lucrușor mărunt, nisipul. Îi spui ”Stop!”, nu vei mai înainta. Însă în acea zi înfricoșătoare, valurile furioase se vor înălța, vor trece de țărmul nisipos, vor merge mei departe, vor acoperi suprafețe mari, și apoi se vor retrage dinnou cu zgomot, ca o bestie care urlă. ”Vuietul” mării se va auzi, zice Evanghelia (Luca 21, 25). Apa râurilor, de asemenea, se va împuțina și se va denatura. Copacii – spune Sf. Ieronim, vor picura sânge. Va mai avea loc un ”cutremur” (Apocalipsa 16, 18); nu ca celelalte cutremure, care sunt locale. Acel cutremur va fi unul universal, se va cutremura întreaga planetă, și împreună cu palatele, se vor dărâma și colibele; nu va rămâne ”piatră pe piatră”, cum spune Evanghelia (Matei 24, 2). Și după aceea va trâmbița ”o trâmbiță mare” Matei 24, 31), trâmbița arhanghelului care va spune: ”Morților, înviați!”. Și din morminte și din orice loc, la porunca lui Dumnezeu, ”morții vor învia” (Isaia 26, 19; Ioan 5, 21). Acestea sunt câteva din semnele care vor premerge.

Și de ce va veni dinnou Hristos? – veți întreba. Care e motivul? Motivul este dublu. Va veni mai întâi pentru a arăta întreaga lui Dumnezeire. Vă amintiți de Vinerea Mare? Pe cruce părea cel mai neputincios om. De jos, evreii, ca niște cîini turbați de furie, Îl batjocoreau și-L scuipau. Și putea, dacă mișca doar un degețel al Său, să transforme acest pământ în cărbune. N-a făcut-o. În acea zi însă, se va arăta în toată măreția Dumnezeirii Lui; și atunci, cei care L-au hulit și L-au adăpat cu oțet și fiere, ”Îl vor vedea pe Cel pe Care L-au împuns” (Ioan 19, 37). În al 2-lea rând, Domnul va veni ca să restabilească dreptatea. Aici, pe pământ, acum, nu există dreptate. Oamenii suspină din cauza nedreptății. Un lac sunt lacrimile celor neputincioși și disprețuiți din cauza asupririi și exploatării la care sunt supuși. Vezi, de pildă, un funcționar care-și respectă legământul de a trăi sărac, pentru că este cinstit; și-l vezi pe altul, care-și exploatează poziția, îmbogățindu-se și strângând comori. Unde este dreptatea? Îl vezi pe muncitorul cel foarte sărac locuind într-o baracă, și pe cel nedrept și neîndurător trăind în lux și-n prosperitate. O vezi pe respectabila femeie trăind părăsită de bărbatul ei și alergând, ca pruncii ei să trăiască și pe cea necinstită, care s-a despărțit de bărbat, trăind ca o împărăteasă.

Așadar, toate aceste nedreptăți le va orândui a doua venire. Va veni Domul, ca să facă dreptate fiecăruia, să-i răsplătească pe cei drepți și să-i pedepsească pe cei necredincioși. Da, va judeca lumea. Cum o va judeca? Va pune un cântar, care le va cântări pe toate. Mai întâi de toate va cântări lucrurile noastre, toate câte le-am făcut. Și cele arătate și cele ascunse, pe care nu le-a văzut vre-un ochi omenesc. Va mai cântări cuvintele noastre. Care cuvinte? Trăncănelile noastre, bârfele, judecățile, clevetirile, vorbele obscene, blasfemiile, minciunile, cuvintele false … Acestea care ies din gură ca niște venin de viperă; cele pe care le zicem de dimineață până seara fără control, toate se vor prezenta înregistrate ca la magnetofon. Hristos a spus-o lămurit, că vom da seama pentru orice cuvânt deșert (Matei 12, 36). Dumnezeu nu ți-a dat limba ca să fie ferăstrău al diavolului; ți-a dat-o ca să spui: ”Doamne miluiește” și să împrăștii bună mireasmă prin cuvintele tale frumoase.  Hristos va cântări și va spânzura această limbă. Și apoi îmi vin la mărturisire: ”Părințele, n-am făcut nimic, n-am omorât…” Ai omorât cu limba ta, ai dezbinat case, ai despărțit familii, ai aprins focuri, ai distrus o lume. Vai, nu ne simțim păcătoșenia. Va mai cântări atunci însă și gândurile noastre. Da. ”O, ce ceas va fi atunci!…”, cum au cântat astăzi psalții (Laudele Duminicii Lăsatului de sec de carne), pe care ar trebui să le ascultăm și să plângem. Se vor cântări și gândurile noastre, toate cele viclene și rele pe care le dialogăm zi și noapte.

Acesta va fi testul la care ne va supune Hristos.  Sf. Ioan Gură de Aur are o omilie la ”A doua Venire”. Sunt, zice, păcătos, și aș vrea și eu să nu existe iad, pentru că mă tem; dar cu toate acestea există iad ! de toate poți să te îndoiești; de un singur lucru nu trebuie să te îndoiești, că există judecată și răsplătire, există viață viitoare, iad și rai. Există un ochi care le vede pe toate, există o ureche care le aude pe toate, există o mână care le scrie pe toate.

***

Frații mei, să luăm aminte la viața noastră. O singură dată trecem pe scoarța aceasta a pământului. Să ne ferim de rău și să facem bienele; asta va rămâne. ”Fericiți cei morți întru Domnul care mor de acum”, căci ”lucrurile lor îi urmează cu ei” (Apocalipsa 14, 13). Să fim atenți, pentru că nu știm când vine Domnul. Acum suntem mai aproape. Pentru că în afară de celelalte semne, pe care le-am spus, există și unul care s-a întâmplat în zilele noastre și care noi n-am luat aminte la el. Undeva, o profeție zice că atunci când se va apropia o a doua venire, evreii își vor face un stat. Ei bine, și l-au construit în zilele noastre, în 1948. Așadar, nu cumva din ceas în ceas are loc a doua venire?

Ar fi bine, ca atunci când va veni, să ne găsească în Biserică, în timp ce se slujește Dumnezeiasca Liturghie, în ceasul în care ne împărtășim cu Preacuratele Taine, în ceasul în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi bine să ne găsească acasă în iubire cu toți, soți și copii. Ar fi bine să te găsească în ceasul în care faci milostenie. Să nu ne găsească niciodată în necinste și stricăciune.

Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască pocăință tuturor, celor mici și celor mari, și când vom ajunge în ceasul de pe urmă, să ne pecetluim viața cu rugăciunea: ”Pomenește-mă, Doamne când vei veni întru Împărăția Ta!” (Luca 23, 42). Amin!

 

Episcopul Augustin (Omilia Mitropolitului de Florina, Pr. Augustin Kandiotis, ținută în biserica Sf. Gheorge Peramatos – Pireu, pe 12 februarie 1961; transcrisă după înregistrare)

.

Puteți descărca textul acestei predici în format pdf de aici –

Sf. Augustin de Florina – Predică la Duminica Înfricoșatei Judecăți – Doar milostenia

 

.

.

CLICK AICI PENTRU TEXTUL IMNULUI NAȚIONAL AL ROMÂNIEI:

.

CITIȚI PÂNĂ LA CAPĂT

– INFORMAȚIA DE LA FINAL ESTE  E-SEN-ȚI-A-LĂ ! ! !

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE !

.

.
Detalii la:

HTTPS://ROMANORTODOX.INFO/ECUMENISMUL-EREZIA-EREZIILOR

.

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL,

FĂ-ȚI  DATORIA  DE  CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE,

AJUTÂNDU-L  SĂ  CONȘTIENTIZEZE

în Duhul Adevărului, al Sfinților Părinți,

CE ESTE  ȘI CUM  SĂ SE FEREASCĂ DE

EREZIA  EREZIILOR,  VICLENIA  VICLENIILOR

– ECUMENISMUL  SINCRETIST

(CA FORMĂ A MARII LEPĂDĂRI DE ORODOXIE,

– ADEVĂRATA  CAUZĂ  A

UMPLERII PAHARULUI MÂNIEI LUI DUMNEZEU),

oferindu-le materialul lămuritor de la:

https://romanortodox.info/ecumenismul-erezia-ereziilor/

și celelalte de la:

https://romanortodox.info/subiect/biblioteca/brosuri/

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IATĂ  TEMEIUL  CANONIC

AL  ÎNTRERUPERII  POMENIRII

EPISCOPULUI CĂZUT ÎN EREZIE :

.

. . . ! ! ! . . .

IATĂ DOVADA  MARII  LEPĂDĂRI DE HRISTOS,

DE ORTODOXIE, DE BISERICA CEA 

”UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ȘI APOSTOLEASCĂ”

A  TUTUROR EPISCOPILOR – MEMBRII AI DELEGAȚIEI B.O.R.

DEPLASATĂ ÎN CRETA ÎN

:

.

.
.
.
.
.
.
.
.

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! ! !

.
.

Sfântul Teodor Studitul:

„Unii au suferit un naufragiu desăvârşit în materie de credinţă, iar alţii, dacă totuşi nu s-au înecat prin gânduri rătăcite, totuşi mor din cauza comuniunii cu erezia”.

.

Sfântul Atanasie cel Mare:

„Fugiţi de cei care, prefăcându-se că nu sunt de acord cu Arie, de fapt slujesc împreună cu cei care îl urmează”.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Citiți și:

 

.
Cartea poate fi descărcată în format electronic pdf de aici:

RĂDĂCINILE NAZISTE ALE EUROPEI

.

Ca să înțelegeți mai bine, puteți descărca în format pdf de aici –

DECLARAȚIILE ȘOCANTE ALE CELOR CARE CONDUC LUMEA

.

Mult mai multe articole pe această temă a ”Noii Ordini Mondiale”– găsiți la:

Search results for „controlul populatiei” | Român Ortodox (romanortodox.info)

CONTROLUL POPULAȚIEI

sau la această selecție (click aici):

DEPOPULARE

sau MAI EXACT:

EXTERMINAREA  POULAȚIEI  ÎNTREGII  LUMI

.

.

VIDEO   E X T R E M   DE  ELOCVENT, AICI :

. . .

.

 

CUM EXPLICA DAVID ROCKEFELLER ÎN ANII ’80 NECESITATEA REDUCERII DRASTICE A POPULAȚIEI LUMII (!!!)…

(VIDEO – CLICK AICI)

. . .

.

FOSTUL MINISTRU AL SĂNĂTĂȚII ÎN FINLANDA – DR. RAUNI KILDE MĂRURISIND ADEVĂRUL :

COINCIDENȚĂ SAU NU,

LA NUMAI CÂTEVA LUNI DUPĂ ACEST INTERVIU,

A MURIT… 

ARTICOLUL CU VIDEO TRADUS, AICI:

DECIMAREA POPULAȚIEI PRIN VIRUȘI ARTIFICIALI, VACCINURI, HRANĂ MODIFICATĂ GENETIC, CHEMTRAILS ȘI MULTE ALTELE…

.

.

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE !

.

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

(până nu este PREA TÂRZIU)…

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS !

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL,

FĂ-ȚI  DATORIA  DE  CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE,

AJUTÂNDU-L  SĂ  CONȘTIENTIZEZE

în Duhul Adevărului, al Sfinților Părinți,

CE ESTE  ȘI CUM  SĂ SE FEREASCĂ DE

EREZIA  EREZIILOR,  VICLENIA  VICLENIILOR

– ECUMENISMUL  SINCRETIST

(CA FORMĂ A MARII LEPĂDĂRI DE ORODOXIE,

– ADEVĂRATA  CAUZĂ  A

UMPLERII PAHARULUI MÂNIEI LUI DUMNEZEU),

oferindu-le și materialul lămuritor de la:

https://romanortodox.info/ecumenismul-erezia-ereziilor/

și celelalte de la:

https://romanortodox.info/subiect/biblioteca/brosuri/

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

#depopulare,

#depopularea lumii,

#depopularea pamantului,

#exterminare,

#exterminarea umanitatii,

#exterminarea omului,

#exterminarea lumii,

#exterminarea speciei umane,

#extinctie,

#democid,

#genocid

#NWO

#Noua Ordine Mondiala

#noua dezordine mondiala

#noua ordine antihristica

#editare genetica

#CRISPR

#nanotehnologie

#dictatura

#dictatura suprema

#dictatura finala

 

.

.

 

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Subiecte