CATERISIRILE ERETICILOR SUNT NULE! VREDNIC ESTE PĂRINTELE ELEFTERIE TĂRCUTĂ – MĂRTURISITOR AL DREPTEI CREDINTE ORTODOXE !

ECUMENISMUL ESTE EREZIA EREZIILOR, PANEREZIE!

”Roman – Capitala Ecumenismului românesc!”

 

Sfântul Efrem Sirul (306-373):
 .
  „Vai de cei ce murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii! Atunci se va cere de la fiecare din noi mărturisirea credinţei şi unirea Botezului, credinţa curată de orice eres, pecetea neştearsă şi haina neîntinată.”
 .
 Sfântul Teodor Studitul (759-826):
 .
 „Când necredinţa eretică a ieşit limpede pe faţă şi a fost dată la arătare prin sinod, trebuie DE ACUM să-ţi arăţi pe faţă evlavia ta, împreună cu toţi ortodocşii prin faptul de a nu te împărtăşi cu cei rău credincioşi, nici să pomeneşti pe vreunul din cei aflaţi în sinodul cel adulter sau care cugetă la fel cu el.”
 „Iar [la întrebarea] dacă TREBUIE SĂ SE CERCETEZE iarăşi din pricina ereziei, [răspunsul este]: acest lucru e absolut necesar. Căci a te împărtăşi de la un eretic sau de la unul învinuit pe faţă pentru vieţuirea sa, ne înstrăinează de Dumnezeu şi ne face familiari diavolului.”
 „Unii au suferit un naufragiu desăvârşit în materie de credinţă, iar alţii, dacă totuşi nu s-au înecat prin gânduri rătăcite, totuşi mor din cauza comuniunii cu erezia.”
 .
 Sfântul Grigorie de Nazianz – Teologul (329-390):
 .
 Cel mai groaznic este să te temi de ceva mai mult decât de Dumnezeu, şi din cauza fricii acesteia slujitorul adevărului să devină trădător al învăţăturii credinţei şi adevărului.”
.
 
 Protosinghel ELEFTERIE TĂRCUTĂ (august 2016):
 

CĂTRE ÎNTÂI-STĂTĂTORUL
ARHIEPISCOPIEI ROMANULUI ȘI BACĂULUI

 

Drept aceea, luaţi aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său.” (Faptele Apostolilor 20, 28)

Subsemnatul, Protosinghel Elefterie Tărcuță, preot slujitor și duhovnic de 24 de ani la Catedrala Arhiepiscopală a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, momentan împins în iadul ereziei pentru păcatele mele, de către Parintele și Arhiepiscopul Ioachim, am găsit totuși putere de la Bunul Dumnezeu să strig din acest iad după ajutor.

.
În această perioadă de 24 de ani am ascultat și cunoscut durerile multor credincioşi și chiar necredincioşi. De multe ori am fost pus într-o situație penibilă, să răspund de ce unii preoţi și ierarhi ai Sfintei Biserici comit nedreptăți și smintesc prin comportamentul lor. Mă simt și eu printre ei, cu păcatele mele, dar nu ca eretic. Întotdeauna a trebuit să găsesc o scuză sau un motiv, într-un mod protector, pentru a nu denigra slujitorii și Sf. Biserică. Acum, când ca ierarhi ne-ați trădat într-un mod mișelesc la acest „sinod” din Creta, ba ați mai implicat și preoţii, cerându-le să nu vorbească credincioşilor despre hotărârile luate cu acest prilej, acum când ați pus lumina sub obroc, nouă oare ce ne rămâne de făcut?! Să aşteptăm să vorbească pietrele?…

.
Zic voua: Daca vor tacea aceştia, pietrele vor striga.” (Luca 19,40)
Da, sunt o mica piatra, am inca viata, asa cu pacate, totuşi mai am putina constiinta, ma doare ca ne-ati sfaramat sub picioare si trebuie sa strig.

.
Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este întru El. Dacă zicem că avem împărtășire cu El și umblăm în întuneric, minţim și nu săvârșim adevărul.” (I Ioan 1, 5-6)

.
Oare ați uitat avertismentul Sf. Apostol Petru:Dar au fost în popor și prooroci mincinoşi, după cum și între voi vor fi învățători mincinoşi care vor strecura eresuri pierzătoare și, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, își vor aduce lor o grabnică pieire; Și mulţi se vor lua după învățăturile lor rătăcite și, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită; Și din pofta de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăboveşte și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu lanţurile întunericului în iad, i-a dat să fie păziți spre judecată; Și n-a cruțat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptății, când a adus potopul peste cei fără credinţă. Și cetățile Sodomei și Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor; Iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea în desfrânare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit. Pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea și auzea, zi de zi, chinuia sufletul său cel drept din pricina faptelor lor nelegiuite.” (II Petru 2,1-8)

.
– „Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că închideți Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați.” (Matei 23, 13)

.
– „Nu fiți părtași la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față.” (Efeseni 5,11)

..
– „Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău; care numesc lumina întuneric și întunericul lumină; care socotesc amarul dulce și dulcele amar!” (Isaia 5,20)

.
– „Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale.” (Ioan 10,11)

.
– „Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste.” (I Petru 5,2)

.
– „Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu și pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.” (I Ioan 3,10)

.
Lumina lui Hristos luminează tuturor. Sfinţii Părinţi ne-au lăsat adevărata teologie dobândită prin viața lor ascetică. Astăzi „teologia” se face uneori la mese festive și la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), dobândind o nouă conotație ideologică ce s-ar mai putea numi theos-manipulare psihologică a credincioşilor. Așa s-a infestat trupul Bisericii Ortodoxe. Așa s-a ajuns ca „teologia” să „omoare” veşnicia. Vindecarea va veni doar prin ieşirea din acest organism plin de viermi ai iadului.

.
Eu nu am dreptul să vă învăț sau să vă judec, ne va judeca Dumnezeu pe toți, dar eu, piatră sfărâmată fiind și văzând conștiința credincioşilor zdrobită în picioare și aruncată în beznă, în întunericul cel mai din adânc, lipsit de Adevăr, mă întreb: nu ne mai temem oare de Dumnezeu? N-am înțeles încă ce urmăresc mai marii lumii de azi?! Nu vedem că România este vândută politic, teritorial, economic?

.
Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni.” (Psalmul 11, 8)

.
Mai trebuie să fie și Biserica noastră Ortodoxă părtașă la demolarea țării și a credinţei- strămoșești? Participand la sinodul din Creta v-ati dat implicit acordul – prin semnătură – la toate prevederile stipulate in memorandum! Trebuia inca o data salvat Baraba si vândut Domnul nostru Iisus Hristos?!! Si iata turma aruncata in intunericul cel mai din adanc: ECUMENISMUL! Explicati-le enoriaşilor ce duh diabolic are aceasta „erezie a ereziilor”: vorbiti-le – nu cu diplomaţie – ci clar, raspicat, sa inteleaga si omul mai simplu.

.
Este un Domn, o credinţă, un botez.” (Efeseni 4,5)

.
Ați intrat prin uşile împărătești în Sf. Altar al Catedralei Arhiepiscopale cu un episcop eretic armean, ați îngăduit să-i binecuvinteze pe credincioşi, iar aceştia să-i sărute mâna.

.

Botezați prin stropire și îngăduiți ca preoţii să boteze la fel, și nu prin afundare de trei ori în cristelniță.

.

Ați binecuvântat și susținut întâlnirile ecumeniste pe tot cuprinsul Eparhiei.

.

Ați îngăduit tacit săvârșirea de cununii mixte de către unii preoţi ai Eparhiei Romanului și Bacăului.
Îngăduiţi ca vinul folosit pentru Sf. Euharistie să provină din comerţ (acesta având diverse adaosuri).
Toate acestea le-am observat și le spun cu TOATA DUREREA.

.
În anul 2003, 18-19 oct. a avut loc în România un referendum prin care se cerea fiecărui cetățean să-și exprime acordul sau dezacordul privind revizuirea Constituției. În Legea nr. 429 din oct. 2003, emisă de Parlamentul României, găsim la art. 145:

.

„(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atributii către instituțiile comunitare, precum și al exercitării în comun cu celelalte state membre a competențelor prevăzute în aceste tratate, se, face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputatilor si Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaților și senatorilor.
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.” (!!!)
Ca să devină lege aceste articole, erau implicaţi si unii ierarhi care trebuiau să încurajeze cetățenii să meargă la vot.

.
La aceeași dată era prevăzută și sfinţirea bisericii Sf. Dimitrie din Bacau. Coincidență?! Aproape de ușa bisericii era plasată urna de vot; după ce credincioşii erau îndemnați să trecă prin Sf. Altar, să sărute Sf. moaşte, la ieşire li se cerea să-și exprime acordul „fărădelegii”. Atunci, ierarhii noştri ne-au învățat să facem primii pași spre Europa atee/eretică și să ne închinăm ei

La acest sinod s-au acceptat tacit Teoria trunchiului comun, Teoria ramurilor si Teoria baptismala, adica globalizarea lumii si a Bisericii; numai ca la Dumnezeu teoriile nu functioneaza. Arborele are rădăcinile in pamant, iar Biserica are rădăcină, izvorul in CER, la Hristos Care este si Cap al ei. Ce partasie are Biserica, pentru care S-a răstignit Hristos, cu aceasta globalizare?! A fost odata blestemat un smochin, va fi si acest arbore blestemat din rădăcină de Domnul nostru Iisus Hristos! Acum gustam din roadele lui otrăvite…

.
Aceste abateri atat de grave la care ati consimtit, sub semnătură proprie, in deplina cunostinta, m-au determinat sa revăd o serie de canoane ale Sfinţilor Părinţi si astfel, la CANONUL 15, SIN. I – II (861) „OSANDA SCHISMEI. SCHISMA FATA DE PATRIARH. CARE DESPĂRŢIRE NU ESTE SCHISMA?”, am găsit urmatoarele:

.
„Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi si mitropoliti, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi… Caci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu intaiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Părinţi, fireşte adica, de comuniunea cu acela care propovaduieste eresul in public si cu capul descoperit il invata in Biserica, unii ca aceştia nu numai ca nu se vor supune certării canonicesti, desfacandu-se pe sinesi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop chiar inainte de cercetarea sinodiceasca, ci se vor învrednici si de cinstea cuvenita celor ortodocşi. Caci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudo-episcopi si pe pseudo-invatatori, si nu au rupt cu schisma unitatea Bisericii, ci s-au silit sa izbaveasca Biserica de schisme si de dezbinări.”
Conform acestui canon de mai sus sunt si CANONUL 3 APOSTOLIC, CANONUL 6 DE LA SINODUL LAOD, DE LA GANGRA (340), CANONUL 5 AL SINODULUI LOCAL DE LA ANTIOHIA (341), CANOANELE 10, 11, 12 ALE SINODULUI LOCAL DE LA CARTAGINA (491), CANONUL 19 DE LA SINODUL 4 ECUMENIC (451), CANONUL 31 SI 32 ALE SINODULUI VI ECUMENIC (691).

.
Deplin conştient, cu frica de Dumnezeu, cu durere in suflet si, in acelaşi timp, cu inima impacata si cu rugăciunile Sfinţilor Părinţi, eu personal nu v-am mai pomenit dupa acest sinod din Creta si nu va voi mai pomeni pana nu veti retrage acea semnătură de la sinodul din Creta. Daca ereticii si sincretistii se vădesc prin lipsa sinceritatii si a pocăinţei, stăruind in chip satanic in erezie, noi ce facem? Sfinţii si Părinţii inaintasi ai noştri, care au întrerupt pomenirea pseudo-episcopului au continuat sa slujeasca Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si toate Tainele Bisericii, ramanand in comuniune cu Biserica Ortodoxa, dar ingradindu-se de numitul episcop de care aparţineau.

.

Intrucât sunteti cel care ati incalcat cele trei mărturisiri de credinţa depuse la hirotonia intru arhiereu, cand ati jurat ca veti respecta dogmele si canoanele neştirbite, nu vom accepta, atat subsemnatul, cat si dreptcredinciosii, sa fim numiţi schismatici sau eretici.
UNDE SUNT DOI SAU TREI ADUNAŢI IN NUMELE MEU, ACOLO SUNT SI EU IN MIJLOCUL LOR.” (Matei 18, 20)

.

BISERICA MEA PORŢILE IADULUI NU O VOR BIRUI.” (Matei 16, 18)

.

Cu adanca durere in suflet, mărturisesc ca fiind prima data, in 30 de ani de monahism, cand adopt o astfel de atitudine. Pot sa o marturiseasca cei care m-au cunoscut. Dar acum am devenit nebun in acest veac. Glasul Sf. Scripturi si al Sf. Părinţi sunt aici de fata si m-au sfătuit sa iau aceasta decizie.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu! AMIN.

..

Protosinghel Elefterie Tărcuță

 

*****************

Consistoriul Eparhial Monahal al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului …….i-a aplicat, la data de 13 februarie 2018, Protos. Elefterie (Jănică) Tărcuță, fost slujitor la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuvioasa Parascheva” din Roman, următoarele sancțiuni:

  • CATERISIREA (pierderea preoției pentru totdeauna și a posibilității ocupării unui post neclerical în activitățile bisericești) prevăzută de art. 5, par. (B), alin. (1), lit. e), din  Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române;
  • EXCLUDEREA DIN MONAHISM ȘI INTERDICȚIA DE A PURTA HAINA MONAHALĂ, prevăzută de art. 5, par. (A), alin. (2), lit. c), din  Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române

Conform:

http://epr.ro/comunicat-de-presa-al-consistoriului-monahal

 

CATERISIRILE ERETICILOR SUNT NULE!

VREDNIC ESTE PARINTELE ELEFTERIE TĂRCUTĂ – MARTURISITOR AL DREPTEI CREDINTE ORTODOXE !

Comunicat de presă al Consistoriului Monahal

12 Martie 2018

Consistoriul Eparhial Monahal al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în conformitate cu prevederile Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe, ale Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ale Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române și ale Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinară a mănăstirilor, precum și ale hotărârilor organismelor deliberative și executive centrale și eparhiale, i-a aplicat, la data de 13 februarie 2018, Protos. Elefterie (Jănică) Tărcuță, fost slujitor la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuvioasa Parascheva” din Roman, următoarele sancțiuni:

  • CATERISIREA (pierderea preoției pentru totdeauna și a posibilității ocupării unui post neclerical în activitățile bisericești) prevăzută de art. 5, par. (B), alin. (1), lit. e), din  Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române;
  • EXCLUDEREA DIN MONAHISM ȘI INTERDICȚIA DE A PURTA HAINA MONAHALĂ, prevăzută de art. 5, par. (A), alin. (2), lit. c), din  Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române,

Aceste sancțiuni au fost pronunțate de instanța de fond, menționată mai sus, în temeiul art. 11 alin. (1), art. 34 alin. (1) lit. b), art. 39 și art. 40 alin. (1) din Regulamentul autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române, art. 128 lit. b), lit c) și lit. g) din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor, can. 11, can. 28 și can. 31 Ap., can. 13, can.14 și can.15 I-II, can. 6 II ec., can. 3 III ec. ; can. 18 IV ec ; can. 5 Antioh.; can. 10, can. 11și can. 62 Cartag.

 

Prezenta decizie a fost transmisă prin poștă, însă, dat fiind faptul că destinatarul nu a fost găsit la domiciliu, precizăm că dreptul de contestare a sentinței a fost stabilit în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentei (12 martie 2018).

http://epr.ro/comunicat-de-presa-al-consistoriului-monahal

____________

Sursa – http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2018/03/12/incununarea-parintelui-protosinghel-elefterie-tarcuta-ca-marturisitor-ortodox-vrednic-este/