Pe vremea când împărățea în Roma Dioclețian, cumplitul prigonitor al creștinilor, trăia în Laodiceea, cetate din Asia Mică, un bătrân, anume Artemon, care șaisprezece ani fusese citeț în biserica din cetatea sa, vestind credincioșilor Sfintele Scripturi iar, de treizeci și trei de ani, era preot, povățuind obștea dreptcredincioasă din Laodiceea, pe calea mântuirii, după poruncile lui Hristos, toată viața închinându-și-o slujirii lui Dumnezeu și semenilor.

Deși era împovărat de ani, n-a avut parte însă să-și sfârșească viața în tihnă. Peste capul lui albit s-a abătut furtuna prigoanei. Patrichie, un dregător împărătesc, rău la inimă, a fost trimis din Roma în părțile Laodiceei, să împlinească poruncile împărătești de prigonire a creștinilor. Acesta, mergând la vânătoare și întorcându-se cu mult vânat, a vrut să mulțumească zeilor săi păgâni, aducându-le jertfă. Deci, intrând Patrichie în capiștea zeiței Artemida, a găsit zeii cei neînsuflețiți prăbușiți țăndări, pe lespezile templului. Plin de mânie, a aflat, de la un martor mincinos, că episcopul Sisinie și bătrânul preot Artemon au dărâmat zeii. Îndată a poruncit să fie prinși toți creștinii, iar el a pornit, cu mult popor, să dea foc bisericii creștinilor. Pe drum, însă, dregătorul Patrichie s-a îmbolnavit de moarte și s-a întors acasă, trimițând episcopului Sisinie cuvânt să se roage pentru dânsul. Episcopul i-a trimis răspuns că, de va crede în Hristos, se va vindeca. Iar dregătorul i-a scris: „Cred în Dumnezeul tău”, și îndată s-a făcut sănătos. Dar dregătorul nu și-a ținut cuvântul și tot prigonitor a rămas.

Deci, mergând el în Cezareea Capodochiei, unde rânduise mare adunare de popor, pentru pedepsirea creștinilor, Patrichie a poruncit să fie adus preotul Artemon și, silindu-l să aducă jertfă zeilor, bătrânul preot a răspuns: „Şaptezeci şi şapte de ani am de când slujesc lui Dumnezeu şi acum să slujesc idolilor?” Şi, nevrând el să jertfească, dregătorul a poruncit să ardă o tablie de fier în care a pus pe Sfântul Mucenic şi, încă şi ţepuse de fier a înroşit în foc şi au început să-l înţepe, iar cu fiare ascuţite să-i taie mădularele trupului. Şi, văzând răbdarea Sfântului, dregătorul a poruncit să fie aruncat în temniţă.

Iar, a doua zi, pe când se fierbea o căldare cu smoală, Sfântul Artemon a fost răpit de un înger din faţa dregătorului. Până la urmă, a fost prins de alţi necredincioşi şi, mărturisind că este creştin, i s-a tăiat capul. Şi aşa a luat cununa Mucenicilor.

Întru această zi, cuvânt din Pateric, despre Daniil monahul

Ava Daniil, trecând odată aproape de un loc, a văzut un călugăr păzit de cineva. Deci, apropiindu-se starețul, a întrebat pe fratele acela, zicându-i: „Pentru ce ești prins?” Și, înștiințându-se de la el că este învinuit de ucidere, a zis ava către cei ce-l prinseseră: „Unde este omul cel ucis?” Iar ei i-au arătat lui. Atunci s-a apropiat starețul de cel ucis și a zis tuturor: „Să ne rugăm toți”. Iar el, ridicându-și mâinile către Dumnezeu, îndată s-a sculat cel ucis. Și i-a zis lui înaintea tuturor: „Spune-mi mie, cine te-a ucis?” Iar el a zis: „Intrând în biserică am dat aur mult unui slujitor să-l păstreze, iar el, sculându-se, m-a ucis și, aducându-mă, m-a aruncat în mănăstirea părinților. Ci, mă rog vouă, să luați de la dânsul aurul și să-l dați fiilor mei”. După aceea, i-a zis lui starețul: „Să adormi iarăși, până ce Domnul te va învia pe tine, în ziua cea de apoi.”

Întru această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie

Omule, trimite-ți bogăția ta în veacul ce vine, trezește-te; dacă vrei să nu-ți piară bogăția ta, să o dai pe ea în mâinile săracilor și-ți vei afla acolo casele tale pline. Nu te teme, nici să zici: „Risipitori sunt cei săraci, pentru că Dumnezeu este chezaș pentru dânșii”. Dacă nu încredințezi săracilor, încredințează lui Dumnezeu, pentru că cel ce miluiește pe săraci, împrumută pe Dumnezeu. Că Însuși zice:Eu sunt chezaș pentru cei săraci. De ați făcut bine unuia dintre aceștia mici, Mie ați făcut, iar nu săracilor.” A Lui este slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

 

 

 

.