„Nu prim­iți acest vaccin și nimic ce aduc nou put­er­ile politice de azi.
.
… Aceș­tia sunt lupi răpi­tori, nu mai este o stăpânire aleasă, este o stăpânire antihris­tică, potrivnică lui Hris­tos.
… Cu mar­ti­ra­jul copi­ilor a început Bis­er­ica lui Hris­tos, cu mar­ti­ra­jul prun­cilor, iată că începe și prigoana aces­tui veac de pe urmă. Dar socotesc că jertfa nevi­no­vată a aces­tor copii nu va fi nelu­crătoare, ci ea va da put­ere ale­șilor Bis­ericii lui Hris­tos. Și cred că va fi o încu­nunare a creștin­is­mu­lui prin jertfa copi­ilor nevi­no­vați.
.
Este foarte per­icu­los acum păcatul nești­in­ței; toți vedem peri­colul în care ne găsim și sun­tem obligați să ne infor­măm și avem dato­ria de a informa și pe ceilalti frați ai noștri mai sim­pli și nea­ju­torați. Nimeni nu va putea spune că nu a știut că vac­cinul acesta este uci­gaș… iar pen­tru cei care nu au știut cu ade­vărat, pen­tru aceștia Bis­er­ica, prin preoții și slu­ji­torii ei, este respon­s­abilă și va răspunde pen­tru sufletele lor. Omul vine să se formeze în Bis­er­ică și ce for­mare îi dăm noi, dacă propo­văduim aceeasi învățătură cu a stat­u­lui antihris­tic? Biser­ica nu rămâne străină față de toată con­junc­tura aceasta polit­ică și socială și este datoare să se implice atât în soci­etate cât și în polit­ică, atâta timp cât legile politice împied­ică porunca lui Dum­nezeu.
.
Păi rolul preo­tu­lui este numai să cunune și să înmor­mân­teze? Nu. El este sarea pămân­tu­lui și lumina oame­nilor. Ce lumină mai aduce, dacă el se supune legilor întunecate ale aces­tui veac? Iar dacă tace, înseamnă că refuză să aducă lumina oame­nilor. Nu ei sunt urmașii apos­to­lilor, cărora Mân­tu­itorul le-a poruncit: „Mer­geți în toată lumea și propo­văduiți Evanghe­lia la toată făptura”(Mc. 16:15)? Nu le-a poruncit să tacă. Dacă s-ar ridica o elită de preoți și de călu­gări, care într-adevăr să se anga­jeze în slu­jba Ade­văru­lui, atunci s-ar mai schimba situația.
Impor­tant este să ne opunem tuturor antihriștilor și să murim demn; să nu avem o poz­i­ție de lașitate. Iar poporul cum să se mobi­lizeze, cum să aibă tărie duhovnicească, dacă nu are lideri?”
Părintele Iustin Pârvu, Extrase din Inter­viul din 7 octombrie, 2009, revista Atitudini nr. 8
.

.

.

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE

CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT,

TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

 .

.