Select Page

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

Să ne fie de folos !

.

25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?
26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti?
27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi.
29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?
30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.
31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.
32. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături.
33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.
35. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.
36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?
37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

.

Ev. Luca X, 25-37

.

 

DRUMUL IUBIRII

”I-a zis, deci, Iisus: Mergi, de fă și tu asemenea !” (Luca 10, 37)

Două, iubișii mei creștini, două sunt drumurile. Al 3-lea nu există. Unul este drumul lui Dumnezeu și altul este drumul diavolului. Fiecare om este liber să aleagă unul din cele două. Pe drumul lui Dumnezeu ne cheamă conștiința noastră, legea nescrisă – dar ne cheamă și legea scrisă, legea lui Dumnezeu, Sfânta și sfințita Evanghelie. Domnul nostru ne cheamă astăzi – nu ați auzit? – ”Mergi, de fă și tu asemenea”, mergi și fă ceea ce a făcut acela (Luca 10, 37). Care acela? Bunul samarinean. Dar oare cine se ascunde în spatele acestui bu samarinean, care este propus drept pildă de urmare?

***

Pe drumul care ducea de la Ierusalim la Ierihon, se întâmplau multe nenorociri. Un sărman drumeț a căzut în mâinile tâlharilor. L-au dezbrăcat, i-au rănit și l-au lăsat la pământ, pe jumătate mort. Situația lui era tragică. Ajutor ! – striga. Și iată că, în puțin timp, trece un preot. La vedera celui rănit, n-a dat nici o importanță. Peste puțin timp, trece un levit. Lafel. Se apropia apusul soarelui și cel rănit era în primejdie să moară. Atunci, cu ochii pe jumătate stinși, vede pe cineva că se apropie. După îmbrăcăminte, și-a dat seama că este samarinean. El – iudeu, acela – samarinean, vai ! – Și-a spus în sine – mi-a venit sfârșitul. Pentru că samarinenii erau dușmanii lor, precum pentru noi sunt turcii. Deci, se temea că-i va da cea din urmă lovitură. Dar acest samarinean arată o purtare pe care nimeni nu și-a închipuit-o. Îl vede. I se face milă de el, se oprește și coboară de pe animalul său. Nu este medic sau asistent medical. Însă iubirea este inventivă, descoperă moduri de a+l sluji pe celălalt. Dacă mă întrebaţi care este cea mai bună asistentă medicală din lume, vă voi spune că nu este cea care a studiat în şcoli, ci că este mama, chiar dacă este analfabetă. Instinctul iubirii ei o face să sfâşie până şi inima ca să dea viaţă copilului ei. O astfel de iubire avea şi samarineanul acesta. Nu avea cu el nici bandaje, nici pansamente. Şi-o fi sfâşiat cămaşa, n-o spune Evanghelia, dar se subânțelege – și a legat rănile lui. Ăși deschide săculețul său de călător, și scoate cele pe care dinîntâmplare le avea asupra sa: Sticla cu ulei și sticla cu vin. Cu vinul, dezinfectează rănile; cu uleiul, le unge și alină. Apoi, îl ridică pe umneri, îl așează pe măgărușul său și îl duce la un han oarecare. Acolo, a rămas alături de el toată noaptea și, cu siguranță, fără a dormi. Dimineașa îi spune:

-Plec.

– Îngerul meu, unde mergi?

– Plec, dar te las pe mâinile unor oameni buni; și, atunci când mă voi întoarce, voi plăti datoriile mele față de mai marele hanului.

În puține cuvinte, aceasta este pilda. În persoanele ei, se ascund alte persoane. În călătorul care a căzut în mâinile tâlharilor se ascunde fiecare om îndurerat. În tâlhar se ascund rău-făcătorii și criminalii și, mai înainte de toate, căpetenia lor – diavolul. În preot și în levit, se ascund oamenii nemilostivi. Iar în bunul samarinean, cine se ascunde? Nazarineazul, este Domnul nostru Iisus Hristos. Da, Acesta a arătat lumii ce este iubirea. A învățat-o prin cuvintele Sale. A învățat-o prin această pildă. A învățat-o prin mesajul Său decât care altul mai frumos și mai scurt nu există: ”Să vă iubiți unul pe altul”. (Ioan 13, 34) A arătat iubire prin întreaga Sa viață, dar, mai înainte de toate, prin cinstitele patimi și prin crucea Sa. Potrivit cuvintelor Hristosului nostru, care este adevărata iubire? Pentru că există și falsă iubire, în numele căreia s-au întâmplat atâtea crime și încă se mai întâmplă. Hristos, însă, a luat iubirea și a ridicat-o la înălțime. Iubirea nu este un simțământ orb, un simțământ care arde, care se aprinde și se stinge ca un joc de foc. Iubirea nu înseamnă să iubești, 2-3 persoane din familia ta, să te limitezi la un cerc mic, iar pe ceilalți să-i urăști și să-i respingi. Iubirea sparge stăvilarele, sparge legăturile satanice, înaintează, prinde aripi de înger, se ridică la înălțime, îmbrățișează lumea întreagă, îmrățișează chiar și pe vrăjmașul ei și te face să-i spui: ”în numele lui Dumnezeu, te iubesc”. Aceasta este iubirea. Pe acest drum a pășit și pe acesta ni l-a arătat Hristos. Pe acesta au pășit cei 12 apostoli, primii ucenici ai Domnului, pe acesta au pășit Dascălii și Părinții Bisericii, pe acesta – toți sfinții.

***

Dar să lăsăm aceste modele, aceste mari paradigme și să aruncăm o privire asupra noastră, asupra familiei noastre, asupra mediului nostru, asupra lumii.

De obicei, spunem că am progresat. Într-adevăr, am progresat în tehnică, în mașini, în lumini. Am progresat material, științific, economic, comercial. Dincolo de acestea, însă, nu. Am căzut jos. Dacă progres este, iubirea și lipsa este ura, atunci, dacă Hristos ne va cântări cu cântarul iubirii Lui, mă tem, frații mei, că tuturor ne va pune un mare zero. Vă întreb: sunteți mulțumiți de voi înșivă? Dacă faceți o comparație cu Bunul Samarinean, cu Cel Răstignit, sau cu Sfinții, cu Părinții și Dascălii – care au rămas ei înșiși goi ca să-i îmbrace pe ceilalți – sunteți mulțumiți? Sunteți mulțumiți cu această puțină iubire care există în lume? Din nefericire, în epoca noastră s-au răspândit alte lozinci satanice: ”Nu-și au locul în lume cei neputincioși; doar cei puternici”. ”Moarte celor neputincioși”, ”Peștele mare îl mănâncă pe cel mic”, ”Doar spada crează civilizația și istoria”, ”Moartea ta este viața mea, iar crunta ta moarte este dulcea mea viață”… Atât de mult s-a învârtoșat omul, încât inima i-a devenit piatră, iar în cele dinăuntru ale sale nu mai înflorește iubirea.

În niște cartiere din Atena, la ora 1 după miezul nopții, un tânăr a fost rănit și sângele îi curgea pârâu. Trece o mașină și șoferul îl vede.

– Oprește, îi zic și îl roagă să-l ia, deoarece era nevoie să fie dus imediat la spital. – Imposibil! răspunde; nu-mi murdăresc eu mașina. Și tânărul a murit acolo, pe trotuar ! O cruzime care amintește de epoca lui Hristos.

Nu există iubire. Diavolul ne-a înfundat urechile cu dopuri de ceară și am devenit surzi, nu auzim apelurile care strigă din toate colțurile: Ajutor ! Nu unul sau doi, o mulțime în societatea noastră ”civilizată”. Cine strigă? Să-i ignorăm? Sunt nenumărați. Sunt cei flămânzi, întemnițați, robiți, orfani și văduve, bolnavi și infirmi, șomeri și loviți de nenorociri din cauza inundațiilor și a altor lovituri.

Unde este iubirea noastră? Fiecare se închide în căsuța lui, cu femeia și copiii săi, ca să nu audă strigătele celorlalți, dar vai ! Pentru că, după cum tu îți închizi urechea, ca să nu auzi durerea celui în nenorocire, așa își va astupa și Dumnezeu urechea Sa; și vei striga, dar nu te va auzi. Cred că nu sunt desprins de realitate, dacă voi spune că dezastrele naturale (inundațiile și celelalte) care ne ajung, sunt ”semnele vremurilor” (Matei 16, 3). Din nefericire, nu le acordăm atenție și importanță; toate le considerăm fenomene naturale…

Dar dacă, iubiții mei, potrivit Scripturii, nu va mai exista potop cu apă (a se vedea Facere 9, 11, 15) va veni, însă, un alt potop. Nu, însă, de ape curate, ci de foc, foc nuclear va cădea! Cine ne va salva? Doar mila, iubirea.

De aceea, frații mei, toți câți trăim în aceste zile înfricoșătoare, în care satana a dezrădăcinat credința și iubirea, ”să stăm bine”! nu ca niște oameni trupești, nu ca niște materialiști și atei, ci cu iubirea lui Hristos față de aproapele, față de patrie, față de lume, față de tot ce este sfânt și cuvios. Să pășim pe drumul iubirii, să devenim mici samarineni, ca să avem binecuvântarea Sfintei Treimi prin mijlocirile tuturor sfinților. Amin!

 

Episcopul Augustin

(omilia Mitropolitului de Florina, Părintele Augustin Kandiotis în Sf. Biserică a Sf. Gheorghe – Academia lui Platon – Atena, 12 noiembrie 1961)

.

.

BISERICA – SPITAL

V-aș ruga, iubiții mei, să aveți răbdare ca să ascultați o scurtă predică. Pentru că eu cred că în Biserica Ortodoxă Dumnezeiască Liturghia trebuie însoțită întotdeauna de predica Evangheliei.

Ați ascultat Evanghelia, care este una dintre cele mai frumoase pilde, pe care le-a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Este pilda Samarineanului milostiv.

Există cineva care să nu cunoască Pilda samarineanului milostiv? Din copilărie, bunul nostru învățător ne-a învățat această pildă. Chiar dacă acum, în vremurile din urmă, există o încercare a demonilor să scoată lecțiile de religie din școală. Dar noi, cei mai în vârstă, păstrăm vie imaginea școlii, în care învățătorul cel bun, așa cum cloșca ăși mângâie puișorii, așa ne mângâia și pe noi cu cuvintele lui Dumnezeu.

Pilda este cunoscută. Dar, cu toate acestea, nu o aplicăm. Și dacă am aplica-o doar pe aceasta mici și mari, bogați și săraci, această lume ar deveni un rai.

Ce ne învață pilda? O învățătură mare și cerească: Iubirea lui Dumnezeu.

Hristos vorbește aici în pilde. Zice: Cineva a plecat dintro cetate și s-a dus în alta. Pe drum, în timp ce mergea, la o curbă, unde erau niște stânci prăpăstioase, din spatele unei stânci au apărut niște tâlhari. L-au oprit, l-au bătut, l-au rănit, i-au luat toți banii și l-au lăsat în drum ca pe o cârpă.

Cel rănit cerea ajutor. Iată că, la puțin timp, trece un preot, care și datorită poziției sale ar fi trebuit să arate un viu interes. A arătat? N-a arătat. Așa cum se întâmplă și acum pe drumurile noastre rutiere, unde se rănesc sau chiar se omoară și trec mașinile fără să dea nici o importanță. Preotul se pare că s-a temut ca nu cumva să apară chipurile criminale ale tâlharilor și a mânat calul și a dispărut. Ajutor ! – Continua să strige sărmanul rănit. Apare acum un levit, un fel de paraclisier, un diacon, care slujea la vestitul Templu al lui Solomon. Dar ce-a făcut primul, a făcut și acesta: a trecut pe alături.

În sfârșit, apare și un al 3-lea. Însă, imediat ce l-a văzut, iudeul rănit s-a temut, pentru că acesta era dușmanul lui. Era samarinean. Se aștepta acum ca acesta să-i de a mai degrabă o ultimă lovitură ca să moară. Însă dimpotrivă! Acesta s-a oprit, a descălecat de pe animalul său, s-a aplecat asupra lui, i-a spălat leziunile cu vin, i-a uns rănile cu untdelemn, i le-a legat cu pansamente, pe care le-a făcut sfâșiindu-și poate cămașa, l-a ridicat pe animalul său și l-a dus la un han. Acolo, toată noaptea a stat lângă el ca un înger și l-a îngrijit ca o asistentă. Dimineață, înainte de a pleca, i-a plătit pe hangiu și i-a încredințat în grijă pe sărmanul om până când se va tămădui cu desăvârșire. A promis hangiului că tot ce va mai cheltui în plus pentru îngrijirea lui, acesta se va întoarce ca să-i dea.

 

Asta este pilda. Trei oameni au văzut trecând. Primul n-a făcut nimic, al doi-lea de asemenea nu a făcut nimic, al trei-lea a arătat un interes uimitor pentru cel rănit.

Cine este acum rănitul, omul care a căzut între tâlhari? Este fiecare om, este întreaga omenire.

Cine sunt tâlharii? Mai înainte de toți sunt demonii, iar mai marele tâlharilor este satana, care tâlhărește neamul omenesc și-i rănește pe toți de moarte. Tâlhari mai sunt și oamenii răi, care există în lume. Nu atât cei care-și au cuibul în munți. Aceștia au dispărut de mult. În vremea noastră există un fel de tâlhărie, care acționează în orașe sub diferite forme. Acești tâlhari se plimbă ca niște domni, pentru că de obicei dețin mari funcții și nu sunt arestați. Aceștia tâlhăresc legal, prin companii, cu trusturi comerciale, în felurite moduri noi.

Cu toate acestea, alți tâlhari sunt mai periculoși, pentru că sunt ascunși. Nu-i căutați departe. Sunt foarte aproape de voi; sunt înlăuntrul vostru. Frații mei, sunt gândurile noastre rele. Un gând rău tâlhărește mintea și rănește inima omului.

În sfârșit, tâlhari sunt patimile noastre. Nu există tâlhari mai răi. Acestea ne distrug. Luați ca exemplu fumatul. Cât cheltuiește în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an fumătorul? Iată un tâlhar. Apoi alcoolul nu tâlhărește? Care altul dezbracă și rănește ca acesta? Tâlhari nu sunt și drogurile care au o uriașă răspândire chiar și în școli? Tâlhari nu sunt și jocurile de cărți, cazinoul și celelalte jocuri de noroc? A venit la Mitropolie unul care a lucrat în Germania și a câștigat cu trudă și chin câțiva bani. Când a venit cu ei aici, i-au întins o capcană bandiții mesei verzi (de la cazinou). I-au atras până la miezul nopții în joc și acesta, nepriceput, i-a pierdut pe toți. Dimineață, când a conștientizat ce a pățit, s-a dus să se sinucidă, să se arunce în râu.

Așadar, neamul omenesc este tâlhărit fie de către diavolul, fie de către rău-făcători. Însă, cel mai mare tâlhar, frații mei, este sinele nostru. Fiecare gând rău, fiecare patimă ne costă și în ceea ce privește banul și sănătatea și onoarea și reputația și anii vieții. Noi înșine ne tâlhărim.

Cine ne va salva? Filosofia, arta, diferitele sisteme? Sub cer  – să spunem asta – nu există altul care merită să fie numit salvator. Salvator al omeniriii este doar Domnul nostru Iisus Hristos. Nimeni altul nu l-a iubit pe om ca Iisus Hristos. El este Binefăcătorul nostru, El este Bunul-Samarineam care S-a interesat de mântuirea noastră. Samarinean l-au numit și dușmanii lui în batjocură. Dar acest Samarinean tămăduiește întreaga lume în hanul Lui.

”Casa de oaspeți”, despre care vorbește Evanghelia (Luca 10, 34) ce este? Este Biserica. Aici se vindecă rănile și leziunile. Așa cum alergăm la spitale ca să ne vindecîm de boli, așa să alergăm la Biserică, ca să ne aflăm vindecarea. Nicăieri în altă parte omul nu-și află mângâierea, viața și curajul, ca în Biserica lui Hristos.

Ești mâhnit? Vino în spitalul Bisericii, ca să ți se șteargă lacrimile și să auzi: ”În lume, necazuri veți avea; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33). Vine orfanul, văduva, fiecare om îndurerat și – nu e minciună! – își află mângâiere și întărire.

Ești iubitor de argint și hrăpăreț? Vino în spitalul Bisericii. Un radical medicament de vindecare sunt cuvintele lui Hristos: ”Vinde-ți ale tale și dă-le săracilor!” (Matei 19, 21). Milostenia vindecă lăcomia.

Ești mânios și țâvnos? Vino în spitalul bisericii. Medicament este smmerenia lui Hristos. Îl vei auzi spunându-ți: ”Învățați de la Mine că sund blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 29).

 

Ești bolnav? Vino în spitalul Bisericii. Ceea ce nu pot să facă medicii, izbutește credința în Hristos, Cel ce este ”Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre” (Dumnezeiasca Liturghie), și oferă ”medicamentul nemuririi” antidotul de a nu mai muri (Sf. Ignatie).

Și dacă, fratele meu, ești în pericol să mori, vino să-L auzi pe Hristos: ”Eu sunt Învierea și Viața” (Ioan 11, 25).

Frații mei, nu există religii, care să-l mângâie atât de mult pe om, să-l renască, să-l întărească, să-i dea puteri cerești și să-l mântuiască, să-i ia noroiul și să-l facă înger al lui Dumnezeu, așa cum face credința Hristosului nostru. Pentru aceasta, va veni o zi când și cerul și pământul și cele de dedesubt vor predica acest adevăr.

Biserica este spitalul. Spital al sufletului și al trupului. Acolo să alergăm noi, toți cei bolnavi. Și fie ca ”Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre” să ne acopere și să ne păzească pe toți. Amin!

Episcopul Augustin

(în biserica Sfinților Arhangheli Oikismou – E.N.. Ptolemaida, 11 noiembrie 1979)

.

.

CITIȚI PÂNĂ LA CAPĂT

– INFORMAȚIA DE LA FINAL ESTE  E-SEN-ȚI-A-LĂ ! ! !

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE !

.

.
Detalii la:

HTTPS://ROMANORTODOX.INFO/ECUMENISMUL-EREZIA-EREZIILOR

.

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL,

FĂ-ȚI  DATORIA  DE  CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE,

AJUTÂNDU-L  SĂ  CONȘTIENTIZEZE

în Duhul Adevărului, al Sfinților Părinți,

CE ESTE  ȘI CUM  SĂ SE FEREASCĂ DE

EREZIA  EREZIILOR,  VICLENIA  VICLENIILOR

– ECUMENISMUL  SINCRETIST

(CA FORMĂ A MARII LEPĂDĂRI DE ORODOXIE,

– ADEVĂRATA  CAUZĂ  A

UMPLERII PAHARULUI MÂNIEI LUI DUMNEZEU),

oferindu-le materialul lămuritor de la:

https://romanortodox.info/ecumenismul-erezia-ereziilor/

și celelalte de la:

https://romanortodox.info/subiect/biblioteca/brosuri/

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IATĂ  TEMEIUL  CANONIC

AL  ÎNTRERUPERII  POMENIRII

EPISCOPULUI CĂZUT ÎN EREZIE :

.

. . . ! ! ! . . .

IATĂ DOVADA  MARII  LEPĂDĂRI DE HRISTOS,

DE ORTODOXIE, DE BISERICA CEA 

”UNA, SFÂNTĂ, SOBORNICEASCĂ ȘI APOSTOLEASCĂ”

A  TUTUROR EPISCOPILOR – MEMBRII AI DELEGAȚIEI B.O.R.

DEPLASATĂ ÎN CRETA ÎN

:

.

.
.
.
.
.
.
.

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 ! ! ! ! ! ! ! ! !

.
.

Sfântul Teodor Studitul:

„Unii au suferit un naufragiu desăvârşit în materie de credinţă, iar alţii, dacă totuşi nu s-au înecat prin gânduri rătăcite, totuşi mor din cauza comuniunii cu erezia”.

.

Sfântul Atanasie cel Mare:

„Fugiţi de cei care, prefăcându-se că nu sunt de acord cu Arie, de fapt slujesc împreună cu cei care îl urmează”.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Citiți și:

 

.
Cartea poate fi descărcată în format electronic pdf de aici:

RĂDĂCINILE NAZISTE ALE EUROPEI

.

Ca să înțelegeți mai bine, puteți descărca în format pdf de aici –

DECLARAȚIILE ȘOCANTE ALE CELOR CARE CONDUC LUMEA

.

Mult mai multe articole pe această temă a ”Noii Ordini Mondiale”– găsiți la:

Search results for „controlul populatiei” | Român Ortodox (romanortodox.info)

CONTROLUL POPULAȚIEI

sau la această selecție (click aici):

DEPOPULARE

sau MAI EXACT:

EXTERMINAREA  POULAȚIEI  ÎNTREGII  LUMI

.

.

VIDEO   E X T R E M   DE  ELOCVENT, AICI :

. . .

.

 

CUM EXPLICA DAVID ROCKEFELLER ÎN ANII ’80 NECESITATEA REDUCERII DRASTICE A POPULAȚIEI LUMII (!!!)…

(VIDEO – CLICK AICI)

. . .

.

FOSTUL MINISTRU AL SĂNĂTĂȚII ÎN FINLANDA – DR. RAUNI KILDE MĂRURISIND ADEVĂRUL :

COINCIDENȚĂ SAU NU,

LA NUMAI CÂTEVA LUNI DUPĂ ACEST INTERVIU,

A MURIT… 

ARTICOLUL CU VIDEO TRADUS, AICI:

DECIMAREA POPULAȚIEI PRIN VIRUȘI ARTIFICIALI, VACCINURI, HRANĂ MODIFICATĂ GENETIC, CHEMTRAILS ȘI MULTE ALTELE…

.

.

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE !

.

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

(până nu este PREA TÂRZIU)…

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS !

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL,

FĂ-ȚI  DATORIA  DE  CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE,

AJUTÂNDU-L  SĂ  CONȘTIENTIZEZE

în Duhul Adevărului, al Sfinților Părinți,

CE ESTE  ȘI CUM  SĂ SE FEREASCĂ DE

EREZIA  EREZIILOR,  VICLENIA  VICLENIILOR

– ECUMENISMUL  SINCRETIST

(CA FORMĂ A MARII LEPĂDĂRI DE ORODOXIE,

– ADEVĂRATA  CAUZĂ  A

UMPLERII PAHARULUI MÂNIEI LUI DUMNEZEU),

oferindu-le și materialul lămuritor de la:

https://romanortodox.info/ecumenismul-erezia-ereziilor/

și celelalte de la:

https://romanortodox.info/subiect/biblioteca/brosuri/

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

#depopulare,

#depopularea lumii,

#depopularea pamantului,

#exterminare,

#exterminarea umanitatii,

#exterminarea omului,

#exterminarea lumii,

#exterminarea speciei umane,

#extinctie,

#democid,

#genocid

#NWO

#Noua Ordine Mondiala

#noua dezordine mondiala

#noua ordine antihristica

#editare genetica

#CRISPR

#nanotehnologie

#dictatura

#dictatura suprema

#dictatura finala

 

.

.

 

 

.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele articole

Subiecte