Să ne fie de folos !

 

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !

Download “2018.07.22-pr.Ciprian-Duminica-VIII-a-dupa-Rusalii.mp3” 2018.07.22-pr.Ciprian-Duminica-VIII-a-dupa-Rusalii.mp3 – Downloaded 73 times – 33 MB

De la min. 11:50:  ”Sf. Grigorie Palama spunea în secolul al XIV-lea că cei care sunt ai Adevărului sunt ai Bisericii iar cei care sunt ai Bisericii sunt ai Adevărului. Nu este nimic mai frumos decât să te împărtășești cu Hristos și deasemenea nu este nimic mai cumplit decât spre osândă și cu nevrednicie și în neadevăr fiind, să te împărtășești cu același Hristos.”

Îmi spunea Părintele Sava, de multe ori: dacă am sta să citim în scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul și să auzim că pentru noi, Hristos,este Rai. Dar poate să fie și Iad. Cum poate să fie Hristos și Rai și Iad? Iubiți credincioși, Cel care ne bucură și ne sfințește și deasemenea Cel care ne osândește este Harul Dumnezeiesc, nu datorită faptului că Harul ar avea ceva necurat. Ci totul ține de conștiința noastră, de modul în care ne apropiem de Hristos. Pentru cel care se apropie de Hristos cu dragoste și cu pocăință, și cu mărturisire de păcate, și cu toată evlavia și în duh de dreaptă credință, Hristos se face viață, izvor de viață veșnică Iar pentru cel care se apropie de același Hristos cu nevrednicie, în erezie fiind, nepregătit, nepocăit, neiertând pe aproapele, pentru acela, același Hristos se face osândă – așa cum S-a făcut în cazul lui Iuda – despre care spune Sf. Evanghelie că de îndată ce s-a împărtășit Iuda, a intrat Satana în el A intrat Satana în el nu pentru că s-a împărtășit el cu Satana. El s-a împărtășit cu Hristos. Însă efectul împărtășirii lui cu Hristos, pentru că el deja Îl vânduse, Îl trădase pe Hristos, efectul împărtășirii pentru el a fost osânda.

Și ca să înțelegem mai bine acest lucru, mi-aduc aminte de o istorioară din Limonariu, în care se spune despre un preot nevrednic, care toată viața lui a slujit Sfânta Liturghie, însă cu nevrednicie și cu nepăsare și culipsă de pocăință, și nu se spovedea, și-l interesau doar banii, și alte multe păcate, a murit preotul respectiv, iar după ce a murit, a venit îngerul Domnului, și după ce l-a bătut pe spate (în chip alegoric – sufletul nu are spate și a scos din el toată împărtășania pe care o mâncase la viața lui cu nevrednicie, apoi l-a trimis în iad. Ne spune Sf. Isaac Sirul, iubiți credincioși, că Hristos, Fiul lui Dumnezeu este prezent atât în Ceruri cât și pe Pământ, dar este prezent și în Iad. Chinul acela pe care-l simt cei din Iad este pentru faptul că nu răspund iubirii lui Hristos. Și putem să înțelegem acest lucru gândindu-ne la două persoane dintre care una iubește pe cealaltă, și cealaltă n-o iubește. Și iubirea care nu este împărtășită, pentru persoana care nu împărtășește iubirea aceea, este ca un foc care arde. Ridicând acest exemplu la modul absolut al cuvântului, înțelegem că nu de Hristos depinde ca noi să ne mântuim. Pentru că El vrea ca toți să se mântuiască. Ci de fiecare dintre noi depinde dacă slujim pe adevăratul Hristos, sau dacă slujim unui hristos, care la urma urmei se dovedește a fi un antihrist, un anti-Hristos.”