Să ne fie spre folos sufletesc!

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !