Sf. Serafim de Virița:

Va veni vremea când nu prigoana, ci banii și înșelăciunile lumii acesteia îi vor îndepărta pe oameni de Dumnezeu și vor pieri mai multe suflete ca în vremea prigoanei ateiste. Pe de o parte vor înălța cruci și vor auri cupole, iar pe de altă parte se va instaura împărăția minciunii și a răului. Biserica adevărată totdeauna va fi prigonită, iar să se mântuiască cineva va putea numai prin boli și amărăciuni, căci prigoanele vor avea un caracter cât mai subtil și neprevăzut, înfricoșător va fi să ajungă cineva la acei ani.

Profeția Sfântului Nil Atonitul, despre Antihrist și sfârșitul lumii: Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele trupești ale curviei, și foarte mult se va înmulți necredința și fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se fețele oamenilor, și nu se vor mai cunoaște fețele bărbaților de ale femeilor, pentru nerușinata îmbrăcăminte și a părului din cap.

Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca niște fiare sălbatice, fiind înșelați de Antihrist. Nu vor da respect părinților și celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Păstorii creștinilor, arhierei și preoți vor fi oameni cu slavă deșartă, afară de prea puțini, cu totul nerecunoscând calea din dreapta de cea din stânga.

Atunci se vor schimba obiceiurile și tradițiile creștinilor și ale Bisericii. Curăția va pieri de la oameni și va stăpâni fărădelegea. Minciuna și iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad și va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hoțiile și omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile. Pentru săvârșirea acestor mari păcate, oamenii vor fi lipsiți de darul Sfântului Duh, pe care l-au primit la Sfântul Botez, precum și de mustrarea conștiinței. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de preoți credincioși și evlavioși și va fi vai de creștinii care se vor afla în lume, căci își vor pierde cu totul credința, nevăzând la nimeni lumina cunoștinței.