Select Page

Categorie: Marcu

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.1

Capitolul 1 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 2. Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. 3. Glasul celui...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.2

Capitolul 2 1. Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. 2. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul. 3. Şi au venit la El, aducând un...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 3

Capitolul 3 1. Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată. 2. Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască. 3. Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 4

Capitolul 4 1. Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare, şi s-a adunat la El mulţime foarte multă, încât El a intrat în corabie şi şedea pe mare, iar toată mulţimea era lângă mare, pe uscat. 2. Şi-i învăţa multe în pilde,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 5

Capitolul 5 1. Şi a venit de cealaltă parte a mării în ţinutul Gadarenilor. 2. Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat, 3. Care îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu putea...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 6

Capitolul 6 1. Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. 2. Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 7

Capitolul 7 1. Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, care veniseră din Ierusalim. 2. Şi văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; 3. Căci fariseii şi toţi iudeii,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 8

Capitolul 8 1. În zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis: 2. Milă Îmi este de mulţime, că sunt trei zile de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce....

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap. 9

Capitolul 9 1. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, venind întru putere. 2. Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.10

Capitolul 10 1. Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii, de cealaltă parte a Iordanului, şi mulţimile s-au adunat iarăşi la El şi iarăşi le învăţa, după cum obişnuia. 2. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, 2. Şi le-a zis: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi, intrând în el, îndată...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.12

Capitolul 12 1. Şi a început să le vorbească în pilde: Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. 2. Şi la vreme, a trimis la lucrători o...

Read More
Loading

Subiecte