Select Page

Categorie: Ioan

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.1

Capitolul 1 1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2. Acesta era întru început la Dumnezeu. 3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4. Întru El era...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.2

Capitolul 2 1. Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. 2. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. 3. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. 4. A...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.3

Capitolul 3 1. Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. 2. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.4

Capitolul 4 1. Deci când a cunoscut Iisus că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici ca Ioan, 2. Deşi Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui, 3. A lăsat Iudeea şi S-a dus iarăşi în Galileea. 4. Şi trebuia să...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.5

Capitolul 5 1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. 2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. 3. În acestea...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.6

Capitolul 6 1. După acestea, Iisus S-a dus dincolo de marea Galileii, în părţile Tiberiadei. 2. Şi a mers după El mulţime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. 3. Şi S-a suit Iisus în munte şi a şezut...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.7

Capitolul 7 1. Şi după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L ucidă. 2. Şi era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor. 3. Au zis deci către El fraţii Lui: Pleacă de...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.8

Capitolul 8 1. Iar Iisus S-a dus la Muntele Măslinilor. 2. Dar dimineaţa iarăşi a venit în templu, şi tot poporul venea la El; şi El, şezând, îi învăţa. 3. Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.9

Capitolul 9 1. Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. 2. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? 3. Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.10

Capitolul 10 1. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. 2. Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor. 3. Acestuia portarul îi deschide şi oile...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei. 2. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazăr era bolnav. 3....

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.12

Capitolul 12 1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. 3....

Read More
Loading

Ultimele articole

Subiecte