Select Page

Categorie: Pr. Serafim Rose

În Ortodoxia contemporană există tendința de a reinterpreta credința pentru a se potrivi cugetului omului modern. Dobândind cugetul Sfinților Părinți, adică cugetul Bisericii, dobândim în același timp cugetul lui Hristos, Care este capul Bisericii și Care călăuzește Biserica Sa la plinătatea Adevărului – Cuviosul Serafim Rose

“Un fiu iubitor și devotat nu va avea niciodată atitudinea unuia care “știe mai bine” decât cei ce...

Read More

Părintele Serafim Rose: Inima Ortodoxiei este rugăciunea. Ortodoxia este pregătirea sufletelor pentru Împărăția Cerurilor. „Bisericile” schismatice au uitat acest adevăr și au făcut compromisuri cu lumea; Ortodoxia e singura care a rămas supralumească și e singura care continuă să dea Sfinți. Creștinii credincioși rămași în vremurile din urmă, după cum ne-a spus Hristos, vor fi foarte puțini; marea majoritate a celor care își spun ei înșiși creștini îl vor primi pe Antihrist ca pe Mesia. Cine nu este un adevărat creștin ortodox aparține „noului creștinism” sau”creștinătății” lui Antihrist. Vremea care vine, de „pace“, „unitate“ și „înfrățire” se va desfășura sub domnia lui Antihrist: va fi în numele creștinătății, dar satanică în spirit

Originalul îl redăm mai jos, de la sursa...

Read More

Părintele Serafim Rose – Mare parte dintre ortodocşi au devenit atât de inconştienţi faţă de credinţa lor, atât de indiferenţi faţă de ea, încât nu vor ezita să primească Împărtăşania într-o biserică catolică sau anglicană. Duhul lumesc din Biserică a dat naștere mișcării ecumenice. Compromisul în cuget, cuvânt și negrijă a deschis calea antihristului.

Creştinii vremurilor din urmă sunt efectiv adormiţi duhovniceşte şi au nevoie disperată să fie...

Read More
Loading

Subiecte