Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda

1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos şi frate al lui Iacov, celor ce sunt chemaţi, iubiţi în Dumnezeu-Tatăl şi păstraţi pentru Iisus Hristos: 2. Milă vouă şi pace şi iubirea să se înmulţească! 3. Iubiţilor, punând toată râvna să vă...

Read More