Select Page

Categorie: Luca

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.1

Capitolul 1 1. Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele deplin adeverite între noi, 2. Aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului, 3. Am găsit şi eu...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.2

Capitolul 2 1. În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. 2. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. 3. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4....

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.3

Capitolul 3 1. În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.4

Capitolul 4 1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, 2. Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele, a...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.5

Capitolul 5 1. Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, 2. A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. 3. Şi urcându-Se...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.6

Capitolul 6 1. Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. 2. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se cade a face sâmbăta? 3. Şi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.7

Capitolul 7 1. Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum. 2. Iar sluga unui sutaş, care era la el în cinste, fiind bolnavă era să moară. 3. Şi auzind despre Iisus, a trimis la...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.8

Capitolul 8 1. Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El; 2. Şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.9

Capitolul 9 1. Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile. 2. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. 3. Şi a...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.10

Capitolul 10 1. Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină. 2. Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui. 2. Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.12

Capitolul 12 1. Şi în acelaşi timp, adunându-se mulţime mii şi mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii, Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii Săi: Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. 2. Că...

Read More
Loading

Subiecte