Select Page

Categorie: antihrist

”Încotro s-o apucăm, dacă cei cărora le sunt încredinţate sufletele oamenilor, le călăuzesc nu spre mântuire, ci spre pierzanie veşnică?!… Biserica încetează de a mai fi Biserică. Ea devine “pseudobiserică”, gata de a-l primi pe Antihrist ca “Mesia”, în afară de “mica rămăşiţă” a dreptcredincioşilor”

Vremurile noastre se aseamănă cu vremurile din urmă – “sarea ne cuprinde “[1]. Cuvânt rostit la un...

Read More
Loading

Subiecte