Ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii, Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos.” (Efeseni 4, 14-15)

Pentru a descărca expunerea de argumente pe înţelesul tuturor, click aici: document-nou-sinod