Select Page

Categorie: Matei

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.1

Capitolul 1 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; 3. Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar;...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.2

Capitolul 2 1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: 2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.3

Capitolul 3 1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, 2. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor. 3. El este acela despre care a zis proorocul Isaia: „Glasul celui ce...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.4

Capitolul 4 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul. 2. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. 3. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.5

Capitolul 5 1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. 2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. 4. Fericiţi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.6

Capitolul 6 1. Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. 2. Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.7

Capitolul 7 1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. 3. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.8

Capitolul 8 1. Şi coborându-Se El din munte, mulţimi multe au mers după El. 2. Şi iată un lepros, apropiindu-se, I se închina, zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti. 3. Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.9

Capitolul 9 1. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. 2. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale! 3....

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.10

Capitolul 10 1. Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. 2. Numele celor doisprezece apostoli sunt...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.11

Capitolul 11 1. Sfârşind Iisus de dat aceste învăţături celor doisprezece ucenici ai Săi, a trecut de acolo ca să înveţe şi să propovăduiască mai departe prin cetăţile lor. 2. Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui...

Read More
Loading

Subiecte