Pentru a le citi, descărcați fisierul pdf dând click aici: Canoane_Laodiceea-343-
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

1 Laod. CĂSĂTORIA A DOUA Am hotărât, potrivit canonului bisericesc, ca celor care liber şi legiuit s-au împreunat prin nunta a doua, şi nu s-au căsătorit clandestin, după ce a trecut un timp scurt, pe care l-au petrecut în rugăciuni şi posturi, după iertare trebuie să li se dea împărtăşania.
17 ap.; 8 sin. I ec; 3, 87 Trul.; 19 Anc; 3, 7 Neocez.; 4, 12, 22, 87, 99 Vasile cel Mare

2 Laod. PRIMIREA CELOR CE SE POCĂIESC DE PĂCATE
Cei ce au păcătuit în felurite greşeli şi au stăruit în rugăciunea mărturisirii şi pocăinţei şi s-au întors desăvârşit de la răutăţi, unii ca aceştia, după ce li s-a dat vreme de pocăinţă, potrivit măsurii greşelii, să se primească în comuniune pentru îndurările şi bunătatea lui Dumnezeu.
52 ap.; 12 sin. I ec; 43, 102 Trul.; 2 Ane; 3 Neocez.; 74 Vasile cel Mare

3 Laod. CEL DE CURÂND BOTEZAT NU SE PRIMEŞTE ÎN CLER
Nu se cuvine ca cel de curând luminat să se aducă în tagma ierarhicească.
61. 75, 80 ap.; 2, 9 sin. I ec; 9, 10 Neocez.; 10 Sard.; 17 sin. I-II; 89 Vasile cli Mare; l, 4 Grig. Nyssa

4 Laod. DOBÂNDA ŞI CAMĂTĂ SE OSÂNDESC
Nu se cuvine ca cei ierosiţi să împrumute bani pe dobânzi şi să ia camătă şi cele ce se zic carnete pe jumătate.
44 ap.; 17 sin. I ec; 10 Trul.; 19 sin, VII ec; 4 Laod.; 5, 16 Cartag.; 2,14 Vasile cel Mare; 3 Grig. Neocez.; 6 Grig. Nyssa

5 Laod. ALEGEREA CLERULUI Nu se cuvine să se facă hirotonie în prezenţa ascultătorilor. 4 sin. I ec,; 3 sin. VII ec; 19, 23 Antioh.; 12, 13 Laod.; 16 Sard.; î Cpol; 13, 49, 50 Cartag.

6 Laod. ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ
Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui  Dumnezeu dacă stăruie în eres.
10, 45, 64 ap.; 2, 4 sin. III ec; 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.

7 Laod. PRIMIREA ERETICILOR Cei ce se întorc din eresuri, adică dintre novaţieni sau fotinieni, sau quartodecimani ori catehumeni, ori credincioşi de-ai lor, să nu se primească înainte  de a anatemiza tot eresul, şi mai ales pe cel de care se ţineau; şi apoi pe cei ce se ziceau la dânşii credincioşi, învăţându-l simboalele credinţei şi ungându-i cu Sfânta Ungere, aşa să se împărtăşească cu Sfintele Taine.
46, 47 ap.; 8,19 sin. I ec; 1, 7 sin. II ec; 95 TruL; 8 Laud.; 57 Cartag.; 1, 5, 47, Vasile cel Mare Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

8 Laod. PRIMIREA ERETICILOR Cei ce se întorc de la eresul celor ce se zic frigi, de ar fi şi în clerul cel de la dânşii socotit, şi s-ar zice cei mai mari, unii ca aceştia să se caterisească cu toată sârguinţa şi să se boteze de episcopii şi presbiterii Bisericii.
46, 47, 68 ap.; 8, 19, sin I ec; 1, 7, sin. II ec, 95 TruL; 7 Laod.; 57 Cartag.; I, 5, 47 Vasile cel Mare

9 Laod. OCOLIREA AŞEZĂMINTELOR ERETICILOR
Celor ce sunt ai Bisericii nu le este îngăduit să meargă Ia cimitirele ori la cele ce se zic locuri muceniceşti ale oricăror eretici pentru rugăciune ori pentru vindecare; şi unii ca aceştia, de vor fi credincioşi, să se excomunice până la un timp anumit. Iar pocăindu-se şi mărturisindu-se că au greşit, să se primească. 10, 11, 45, 46, 64, 70 ap.; 2, 4 sin. III ec; 6, 32, 33, 34, 37 Laod.; 83 Cartag.; 9 Tim. Alex.

10 Laod. OPRIREA CĂSĂTORIEI CU ERETICII
Nu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii să împreune cu nebăgare de seamă pe fiii lor cu ereticii prin legătura căsătoriei.
26, 45, 65 ap.; 14 sin. IVec; 6, 72 TruL; 31 Laod.; 21 Cartag.

11 Laod. CEATA PRESBITERELOR SĂ ÎNCETEZE (SĂ NU MAI FIINŢEZE)
Nu se cuvine a se aşeza în Biserică cele ce se zic presbitere, adică întâistătătoare.

12 Laod. ALEGEREA EPISCOPILOR
Episcopii să se aşeze la conducerea bisericească cu hotărârea mitropolitiilor şi a episcopilor celor dimprejur, fiind examinaţi vreme îndelungată, atât în privinţa credinţei, cât şi a conduitei dreptei vieţi.
58, 80 ap.; 2, 4 sin. I ec; 12, 19 TruL; 2, 3 sin. VII ec; 19 Antioh.; 5, 13 Laod.; 6, 10 Sard.; 1 C-pol; 13, 49, 50 Cartag.; 17 sin. I-II)

13 Laod. CLERUL SĂ FIE ALES CU RÂNDUIALĂ
Nu se permite plebei să facă alegerile celor ce vor fi aşezaţi în preoţie. 4 sin. I ec.; 19 Antioh.; 5, 12 Laod.; 10 Sard.; 50 Cartag.

14 Laod. SFÂNTA CUMINECĂTURĂ NU SE TRIMITE DINTR-O LOCALITATE ÎN ALTA
Să nu se trimită Cele Sfinte în alte parohii la sărbătoarea Paştilor, după chipul cum se trimit pâinile cele binecuvântate.
9, 70 ap.; 2 Antioh.; 32 Laod.

15 Laod. CÂNTĂREŢII BISERICEŞTI
Afară de cântăreţii canonici, care se urcă pe amvon şi cântă din carte, altora nu li se permite să cânte în biserică.
26 ap.; 16sin.lec; 4, 33, 75 Trul; 14 sin. VII ec; 59Laod.; 103 Cartag.

16 Laod. ŞI SÂMBĂTA SE FACE SFÂNTA LITURGHIE
Sâmbăta, împreună cu alte Scripturi, să se citească şi Evanghelia. 66 ap.; 55, 56 TruL; 29, 49, 51 Laod.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

17 Laod. CITIREA PSALMILOR Nu se cuvine a se împreuna (cântarea) psalmilor în adunările (slujbelor dumnezeieşti), ci în intervalul de după fiecare psalm să se facă citire.
75 Trul; 15 Laod.

18 Laod. VECERNIA Aceeaşi slujbă a rugăciunilor trebuie să se facă totdeauna şi la ceasul al nouălea şi seara.
15, 59 Laod.; 103 Cartag.

19 Laod. VECHEA LITURGHIE Se cuvine ca, după predica episcopilor, mai întâi să se săvârşească şi rugăciunea catehumenilor, să se facă rugăciunea celor ce sunt în pocăinţă; şi venind aceştia sub mână şi îndepărtându-se, să se facă astfel trei rugăciuni pentru credincioşi, una, adică cea dintâi, în taină, iar a doua şi a treia cu glas înalt să se plinească; apoi aşa pacea să se dea: şi după aceea presbiterii vor da episcopului pacea, atunci mirenii să dea pacea, şi aşa să se săvârşească Sfânta Jertfă; şi numai celor ierosiţi le este iertat să intre în altar si să se cuminece.
69 Trul; 44 Laod.

20 Laod. DIACONII Nu se cuvine ca diaconul să şadă înaintea presbiterului, ci să şadă la porunca presbiterului. Asemenea şi diaconii să aibă cinste de la slujitorii bisericeşti si de la toţi clericii.
15, 39 ap.; 15, 18 sin. I ec.; 7, 16 Trul.; 5 Antioh.

21 Laod. IPODIACONII Nu se cuvine ca slujitorii bisericeşti să-şi aibă locul în diaconicon şi să se atingă de vasele sfinte.
4, 6, 15 Trul.; 20, 22, 24, 25, 43 Laod.

22 Laod. IPODIACONII Nu se cuvine slujitorului bisericesc a purta orarul pe umăr, nici a părăsi uşile.
4, 6, 15 Trul.; 20, 21, 24, 25, 43 Laod.

23 Laod. CITEŢII, PSALŢII (CÂNTĂREŢII)
Nu se cuvine citeţilor sau psalţilor a purta orar, şi aşa să citească sau să cânte.
26, 59 ap.; 16 sin. I ec,; 4 sin. IVec; 4, 33, 75 Trul.; 14 sin. IV ec; 22, 59 Laod.; 103 Cartag.

24 Laod. ESTE OPRITĂ INTRAREA CLERICILOR ÎN CRÂŞME
Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti, de la presbiteri până la diaconi, şi apoi cei din tagma bisericească până la slujitorii bisericeşti, ori citeţi, ori cântăreţi, ori exorcişti, ori uşieri, ori celor din tagma asceţilor, să intre în cârciumă.
54 ap.; 9 Trul.; 40 Cartag

25 Laod. IPODIACONII Nu se cuvine slujitorului bisericesc sa dea Sfânta Pâine sau să binecuvânteze paharul.
4, 6, 7, 15 Trul.; 20, 21, 22, 24, 43 Laod.

26 Laod. EXORCIŞTII Nu se cuvine ca cei ce nu sunt înaintaţi de către episcopi să catehizeze, nici în biserici, nici în case.
7 sin. 11 ec.; 10 Antioh.

27 Laod. RÂNDUIALA PENTRU AGAPE
Nu se cuvine ca cei ieraticeşti, ori clericii, ori laicii, chemaţi fiind la agape, să-şi aleagă părţi, deoarece rânduiala bisericească se acoperă de ocară.
74 Trul.; 11 Gang.; 28 Laod.; 42 Cartag.

28 Laod. AGAPELE NU SE FAC ÎN BISERICĂ
În casele domneşti sau în biserici nu se cuvine a face cele ce se zic agape şi a mânca în casa lui Dumnezeu şi a aşterne culcuşul.
73 ap.; 74, 76, 97 Trul.; 11 Gang.; 27 Laod.; 41, 42 Cartag.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

29 Laod. CINSTIREA DUMINICII Nu se cuvine creştinilor să urmeze obiceiurilor iudaice si sâmbăta s-o petreacă în repaus, ci să lucreze în ziua aceasta, duminica însă cinstind-o cu deosebire şi de le-ar fi cu putinţă, să o petreacă în odihnă ca (şi) creştini. Iar de s-ar găsi că sunt iudaişti, să fie anatema de la Hristos.
7, 64, 66, 70, 71 ap.; 11, 55, 66 Trul.; 1 Antioh.; 16, 37, 38 Laod.; 51, 73, 106 Cartag.

30 Laod. RÂNDUIALĂ PENTRU BĂILE OBŞTEŞTI
Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti, sau clericii, sau asceţii să se scalde în baie cu femei, şi nici creştinul sau laicul; căci aceasta este cea dintâi osândire din partea păgânilor.
77 Trul.

31 Laod. ESTE OPRITĂ CĂSĂTORIA CU ERETICI
Cu nici un eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da fiii sau fiicele după eretici, ci mai ales a-i lua dacă ar făgădui că se fac creştini.
26, 45, 65 ap.; 14 sin. IV ec; 6, 72 Trul.; 10 Laod.; 21 Cartag.

32 Laod. BINECUVÂNTAREA ERETICILOR NU E BINECUVÂNTARE
Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt absurdităţi decât binecuvântări.
10, 11, 45, 46, 64 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. II ec; 2, 4 sin. III ec; 11, 95 Trul; 6, 7, 8, 9, 10, 14, 31, 33, 34, 37 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare; 9 Tim. Alex.

33 Laod. SE OPREŞTE RUGĂCIUNEA CU ERETICII ŞI SCHISMATICII
Nu se cuvine a ne ruga împreună cu ereticii sau cu schismaticii. 10, 11, 45, 46, 64 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. II ec; 2, 4 sin. III ec; 11, 95 Trul.; 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare; 9 Tim. Alex.

34 Laod. MARTIRII ERETICILOR NU SUNT MARTIRI
Nici un creştin nu se cuvine să părăsească pe martirii lui Hristos şi să se ducă la pseudomartiri, adică la ai ereticilor sau la cei ce mai înainte au fost eretici; căci aceştia suni străini de Dumnezeu. Deci cei ce se vor duce la dânşii să fie anatema.
10, 11, 45, 46, 64, 70 ap.; 2, 4 sin. III ec; 6, 9, 32, 33, 37 Land.; 83 Cartag.; 9 Tim. Alex.

35 Laod. SCHISMA ŞI IDOLATRIA Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că staruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie.

36 Laod. OSÂNDA VRĂJITORIEI ŞI A CREDINŢELOR DEŞARTE
Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti sau clericii să fie vrăjitori ori descântători, ori matimatici, ori astrologi, sau să facă cele ce se zic filacterii, care sunt legaturi ale sufletelor lor. Iar cei ce le poartă, am poruncit să se arunce din Biserică.
61 Trul.; 24 Anc; 7, 65, 72, 81, 83 Vasile cel Mare; 3 Grig. Nyssa

37 Laod. ESTE OPRIT A PETRECE CU NECREDINCIOŞII ŞI CU ERETICII
Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbători, nici a serba împreună cu ei.
64, 70, 71 ap.; 11 Trul.; 9 Ane; 6, 9, 29, 33, 34, 38, 39 Laod.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

38 Laod. ESTE OPRIT A PRIMI AZIME
Nu se cuvine a primi azime de la iudei sau a se împărtăşi cu păgânătăţile lor.
7, 64, 70, 71 ap.; 11 Trul; 9 Ane; 6, 9, 29, 33, 34, 37, 39 Laod.

39Laod. SĂRBĂTORILE PĂGÂNILOR NU SE ŢIN
Nu se cuvine a ţine sărbătorile cu păgânii şi a ne face părtaşi de nelegiuirea lor.
71 ap.; 71, 94 Trul.

40 Laod. SINODUL MITROPOLITAN
Nu se cuvine ca episcopii chemaţi fiind la sinod să bârfească ci să meargă şi să înveţe sau să se înveţe pentru îndreptarea Bisericii şi a celorlalţi. Iar de ar bârfi, unul ca acesta pe sine însuşi se acuză, fără numai dacă ar lipsi din cauza vreunei eventualităţi extraordinare.
37 ap.; 5 sin. 1 ec.; 19 sin. IV ec; 6 sin. VII ec; 20 Antioh.; 18, 76, 95 Cartag.

41 Laod. EPISCOPUL APROBĂ CĂLĂTORIILE CLERICILOR
Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul să călătorească fără porunca episcopului.
12, 13, 32, 33 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 17 TmL; 6, 7, 8, 11 Antioh.; 45 Laod.; 7, 8, 9 Sard.; 32, 106 Cartag.

42 Laod. SCRISORILE SAU CĂRŢILE CANONICE
Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul să călătorească fără cărţi canonice.
12, 13, 32, 33 ap.; 11, 13 sin. IV ec; 17 Trul; 6, 7, 8, 11 Antioh.; 41 Laod.; 7, 8, 9 Sard.; 23,106 Cartag.

43 Laod. IPODIACONII Nu se cuvine ca slujitorii bisericeşti, chiar pentru vreme scurtă, să părăsească uşile şi să zăbovească în rugăciune.
4, 6, 15 Trul; 20, 21, 22, 24, 25 Laod

44 Laod. FEMEILE NU INTRĂ ÎN ALTAR
Nu se cuvine ca femeile să intre în altar. 69 TruL; 19 Laod.

45 Laod. BOTEZUL CATEHUMENILOR
Nu se cuvine a se primi ca tehumenii spre luminare după două săptămâni ale Patruzecimii.
14 sin. I ec.; 78 Trul.; 46 Laod.

46 Laod. PREGĂTIREA CATEHUMENILOR
Se cuvine ca cei ce vor să se lumineze să înveţe credinţa si în a cincea zi din fiecare săptămână să dea seama episcopului sau presbiterilor.
2, 14 sin. II ec; 78, 96 Trul; 19, 45 Laod.

47 Laod. CATEHUMENII BOTEZAŢI ÎN CAZ DE BOALĂ
Se cuvine ca cei ce în boală au primit luminarea şi apoi s-au sculat să înveţe credinţa si să cunoască că s-au învrednicit de dar dumnezeiesc.
2, 14 sin. I ec; 78, 96 Trul.; 12 Neocez.; 19, 45, 46 Laod.; 45 Cartag.

48 Laod. MIRUNGEREA Se cuvine ca cei ce se luminează, după botez să se ungă cu harismă cereasca şi să fie părtaşi împărăţiei lul Hristos.
7 sin. 11 ec; 95 Trul.

49 Laod. RÂNDUIALA PENTRU POSTUL MARE
Nu se cuvine a se jertfi pâine în Patruzecime, decât numai sâmbăta şi duminica.
66, 69 ap.; 52 Trul.; 50, 51 Laod.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

50 Laod. POSTUL MARE Nu se cuvine să se dezlege joia din săptămâna cea de pe urmă din Patruzecime, şi astfel a necinsti Patruzecimea întreagă; ci se cuvine a ajuna toată Patruzecimea cu mâncăruri uscate.
66, 69 ap.; 29, 89 Trul.; 1 Dion. Alex.; 8, 10 Tim. Alex.

51 Laod. POMENIREA SFINŢILOR Nu se cuvine a săvârşi în Patruzecime praznicele naşterii mucenicilor, ci pomenirea sfinţilor mucenici să se facă în sâmbete şi duminici.
66, 69 ap.; 52 Trul; 49, 50, 52 Laod.

52 Laod. NU SE FAC PETRECERI ÎN POSTUL MARE
Nu se cuvine a ţine nunţi sau zile de naştere în Patruzecime. 66, 69 ap.; 52 Trul; 49, 50, 52 Laod.

53 Laod. CREŞTINII SĂ FIE CUVIINCIOŞI LA NUNŢI
Nu se cuvine ca creştinii, mergând la nunţi, să joace sau să sară, ci să mănânce sau sa dejuneze cuviincios, precum se cuvine creştinilor.
24 Trul.; 54 Laod

54 Laod. PETRECERI OPRITE PENTRU CLER
Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti ori clericii să privească oarecare spectacole la nunţi sau la ospeţe, ci mai înainte de a intra teatraliştii, să se scoale şi să plece.
24 Trul; 54 Laod

55 Laod. OFRANDELE SĂ NU FIE FOLOSITE PENTRU PETRECERI
Nu se cuvine ca cei ierarhiceşti ori clericii sa facă ospeţe din contribuţii, dar nici mirenii.
60 Cartag.

56 Laod. CINSTIREA CUVENITĂ EPISCOPULUI
Nu se cuvine ca presbiterii înainte de intrarea episcopului să între şi să şadă în altar, ci după episcop să intre; fără numai de ar fi neputincios sau episcopul ar fi călătorit.
2, 3!, 39, 55 ap.; 8, 23 sin. IV ec.; 17 Trul.

57 Laod. HOREPISCOPII ŞI PERIODEUŢII
Nu se cuvine a aşeza episcopi în sate si la ţară, ci periodeuţi; iar cei aşezaţi mai înainte să nu facă nimic fără de socotinţa episcopului cetăţii, dar asemenea nici presbiterii să nu facă nimic fără de socotinţa episcopului.
8 sin. I ec; 13 Ane; 14 Neocez.; 8, 10 Antioh.; 6 Sard.

58 Laod. LITURGHIA NU SE FACE ÎN CASE PARTICULARE
Nu se cuvine a aduce jertfă prin case de către episcopi sau presbiteri. 31 ap.; 18 sin. IV ec; 31, 34, 59 TruL; 7, 10 sin. VII ec; 6 Gang.; 5 Antioh.; 10 Cartag.; 12 sin. I-II

59 Laod. CÂNTĂRILE ŞI CITIRILE DIN BISERICĂ
Nu se cuvine să se citească în biserică cântări speciale, nici cărţi necanonice, ci numai cele canonice ale Testamentului Vechi şi Nou.
60 ap.; 63 Trul; 103 Cartag.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni

60 Laod. CANONUL SFINTEI SCRIPTURI
Cărţile Testamentului Vechi care trebuie să se citească sunt: 1. Facerea lumii; 2. Ieşirea din Egipt; 3. Leviticul; 4. Numerii; 5. A Doua Lege; 6. Isus al lui Navi; 7. Judecătorii şi Rut; 8. Estera; 9. Ale împăraţilor, întâia şi a doua; 10, Ale împăraţilor, a treia şi a patra; 11. Paralipomena întâia şi a doua; 12. Ezdra, întâia şi a doua; 13. Cartea Psalmilor, 150; 14. Pildele lui Solomon; 15. Ecclesiastul; 16. Cântarea Cântărilor; 17. Iov; 18. Cei doisprezece prooroci; 19. Isaia; 20. Ieremia şi Baruh, Plângerile şi epistolele; 21. Iezechiel; 22. Daniel. Iar ale Testamentului Nou acestea: patru Evanghelii, a lui Matei, a lui Marcu, a Iul loan, a lui Luca; Faptele Apostolilor; şapte epistole catolice: a lui larnh – una, ale Iul Petru – două, ale lui loan – trei, a lui luda – una; patrusprezece epistole ale lui Pavel; Către Romani, Către Corinteni – două, Către Galateni -una, Către Efeseni – una, Către Filipeni – una, Către Coloseni – una, Către Tesaloniceni – două, Către Evrei – una, Către Timotei – două, Către Tit – una şi Către Filimon – una.
85 ap.; 24 Cartag.; Atanasie cel Mare: Despre sărbători; Grig. Teologul: Despre Cărţile Sf. Scripturi; Amfilohie: Despre Cărţile Sf. Scripturi