“Rogu-vă pe voi, prin numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca să grăiți  la fel totdeauna și nu fie între voi schisme”(I corinteni 1,10) ca să păziți cu siguranță, ca pe o comoară bună, credința noastră cea adevărată și predată de Părinți, nimic adăugând, nimic scoțând. Căci nu am avut până acum o credință cu lipsuri, nici nu am avut nevoie de vreun sinod sau hotărâre de credință [oros], ca să aflăm ceva mai nou, noi, fiii și ucenicii Sinoadelor Ecumenice și ai Părinților care au luminat în acestea și între acestea.” Sfântul Marcu Evghenicul

 

Anul 2016 s-a arătat un an de răscruce pentru Biserica lui Hristos. Între 16 și 27 iunie în insula Creta, în localitatea Kolimbari a avut loc așa-numitul “Sfântul și Marele Sinod”. Acesta pe lângă faptul că nu a realizat o clară delimitare între Biserică și erezii, folosindu-se de unele teorii protestante (teoria ramurilor, teoria baptismală ș.a.) a schimbat întreaga ecleziologie și pe baza unui fals “minimalism dogmatic” a recunoscut, în ultimă instanță, ereziile ca fiind biserici eterodoxe sau neortodoxe. După învățătura Sfinților Părinți știm că Biserica este una și unica. Sfântul Iustin Popovici spune: “…Biserica este una și unica, precum Dumnezeu-Omul Hristos, este unul și unic. Ca urmare, despărțirea sau împărțirea Bisericii este din punct de vedere ontologic cu neputință. Împărțirea Bisericii nu a fost niciodată, nici nu poate să fie, ci au fost și vor fi căderi din Biserică, așa cum vițele care de bunavoie rămân sterpe cad, uscate, din Via Dumnezeiesc-omenească cea veșnic vie. Din Biserica cea una, unica și de nedespărțit a lui Hristos, s-au despărțit și au căzut în felurite vremuri ereticii și schismaticii, și prin aceasta au încetat a mai fi mădulare ale Bisericii și de un trup cu trupul ei Dumnezeiesc-omenesc. Astfel au căzut mai întâi gnosticii, apoi arienii, pnevmatomahii, monofiziții, iconoclaștii, romano-catolicii, protestanții, uniații… și pe rând, toți ceilalți care aparțin legiunii eretico-schismatice.’’ (Sfântul Iustin Popovici – Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Ediția 2012, pag. 66)

Nu intrăm în amănuntele documentelor ratificate și semnate la Creta, lăsăm cititorul să descopere singur în cele 980 de pagini ale cărții, multitudinea abaterilor eclesiologice. Sinodul de la bun început și-a încălcat propriul regulament de organizare. Au lipsit 4 din cele 14 biserici locale invitate, ceea ce trebuia să ducă la amânarea sinodului, iar pe agenda sinodului au intrat și documente ce n-au avut o aprobare unanimă în cadrul ședințelor presinodale. Chiar înainte de întrunire sinodul a iscat o multitudine de reacții de opoziție prin refuzul unor biserici locale de a fi prezente, prin opoziția unor importante organizații bisericești, prin organizarea unor conferințe și dispute teologice publice la care au participat ierarhi, teologi de marcă mondială, preoți, monahi și mireni.  În cadrul sinodului s-au exercitat  presiuni pentru ca documentele acestuia să fie ratificate și semnate. Dintre toți ierarhii prezenți, 33 au refuzat să semneze documentul al 6-lea, aceștia reprezentând 20% din ierarhii prezenți. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de o delegație formată din 24 de ierarhi având în frunte pe P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Delegația B.O.R. este singura care a semnat în unanimitate documentul “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblu lumii creștine”, la polul celălalt situându-se delegația Bisericii Ortodoxe a Serbiei din care 17 ierarhi au refuzat să semneze. Semnarea documentului al 6-lea a generat reacții de opoziție din partea clerului și laicatului. Astfel în România, în Grecia, în Republica Moldova și alte țări ortodoxe numeroși preoți, monahi și mireni au recurs la îngrădirea de ecumenism și ierarhii semnatari prin aplicarea Canonului XV de la Sinodul Local I-II Constantinopol. S-au constituit sinaxe ale clericilor, monahilor și laicilor care s-au străduit să gestioneze cu prudență această situație de criză generată de sinod. Au fost organizate și două sinaxe naționale, în Grecia la Tesalonic și în România la Botoșani, unde au fost prezentate importante referate teologice și au fost semnate rezoluții. La sinaxa de la Botoșani au fost prezenți pe lângă preoți peste 1000 de credincioși.

Cartea de față cuprinde importante documente edificatoare:

 • Documentele sinodului în traducere de pe site-ul Patriarhiei Române- basilica.ro
 • Documentele originale în copie cu semnătura ierahilor
 • Studii ale unor teologi cunoscuți în întreaga Ortodoxie
 • Scrisori oficiale de întrerupere a pomenirii trimise de preoți, monahi și monahii ierarhilor B.O.R.
 • Scrisori ale unor credincioși cu o conștiință teologică bine conturată
 • Scrisori ale unor oameni simpli, dar curați și cinstiți, preocupați de mântuirea lor și a familiilor lor
 • Texte ale unor conferințe pe tema sinodului ținute de unii monahi aghioriți
 • Diferite documente de corespondență dintre părinți nepomenitori și ierarhii lor
 • Diferite sancțiuni scrise din partea ierarhilor (opriri de la slujire, caterisiri, excluderi din monahism și interdicții de a purta haina clericală și monahală)
 • Articole ce prezintă evacuari și presiuni făcute asupra preoților, monahilor și credincioșilor nepomenitori din unele mănăstiri și biserici în care slujeau
 • Dezinformări ale unori oficiali B.O.R.

Cartea de față, prin documentele pe care le prezintă, realizează o pagină de istorie bisericească românească și își dorește să aducă lumină asupra evenimentelor generate de Sinodul din Creta. În același timp ea se constituie ca un ghid pentru cei ce se ostenesc să afle adevărul și să-l urmeze în vederea mântuirii sufletului.

Editorul

Cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduim ca această carte să ajungă în casele tuturor creștinilor ce doresc să afle ADEVĂRUL despre ecumenism și ”sinodul” din Creta. Datorita lipsei de fonduri, ea poate fi multiplicată în cât mai multe exemplare NUMAI cu ajutorul vostru. Pentru mai multe detalii, contactați-ne pe adresa de email glasulstramosesc@yahoo.com

 

Citiți vă rog și:

Broșură – Adevărul despre ECUMENISM și SINODUL din CRETA

CD Adevărul despre ecumenism și sinodul din Creta: articole, conferințe, interviuri, scrisori deschise, cărți, documente, broșuri, video

DOCUMENT. Scrisori deschise către ierarhii Bisericii Ortodoxe Române cu privire la sinodul din Creta

___________

Sursa –