În cele ce urmează, prezentăm Concluziile Sinaxei de la Mestecăniș și lista participanților, care au fost de acord asupra celor stabilite și discutate acolo. Recomandăm această formă finală, nu o altă variantă mai veche, dacă dorește cineva să preia mai departe.

Concluzii finale – Sinaxa de la Mestecăniș (18 august 2018)

Sâmbăta, 18 august 2018, a avut loc o sinaxă a ieromonahilor, preoților de mir, monahilor și monahiilor din România, precum și a unor monahi din Sfântul Muntele Athos, care au întrerupt pomenirea ereticilor ecumeniști. Sinaxa a avut loc la schitul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Mestecăniș, județul Suceava, pentru a clarifica, pe baza Sfintelor Canoane și a învățăturilor Sfinților Părinți, câteva aspecte ale sinaxelor ortodoxe anterioare, care au generat controverse în rândul unor ortodocși.

Climatul în care s-a desfășurat sinaxa noastră clerico-monahală a fost pașnic, de înțelegere reciprocă, fapt care s-a oglindit prin acordul tuturor participanților asupra a două din problemele discutate:

  1. Prima hotărâre adoptată se referă la conținutul rezoluției Sinaxei de la Botoșani. Astfel, de comun acord, am decis să retragem afirmația greșită din cadrul punctului 10, unde scrie că: „suntem în comuniune cu Bisericile locale și cu episcopii care resping public ecumenismul și adunarea din Creta, cu preoții și credincioșii acestora” și în locul acestei afirmații am hotărât să mărturisim că: suntem în comuniune bisericească numai cu ortodocșii care s-au îngrădit prin cuvânt și faptă de panerezia ecumenismului, conform Sfintelor Canoane și a învățăturii Sfinților Părinți.” Motivăm această decizie a noastră prin faptul că niciuna din conducerile ierarhice ale Bisericilor Ortodoxe locale nu a condamnat oficial învățăturile eretice conținute în documentele Sinodului din Creta și nu a întrerupt comuniunea cu episcopii care mărturisesc public erezia. Prin „îngrădirea de erezie” se înțelege întreruperea comuniunii bisericești cu organizatorii, semnatarii și susținătorii Sinodului din Creta și cu toți cei care se află în comuniune cu aceștia, chiar dacă aparțin unor Biserici Ortodoxe care nu fac parte din Consiliul Mondial al Bisericilor.
  2. A doua a hotărâre se referă la „Mărturisirea de credință” alcătuită de participanții Sinaxei de la Roman din ianuarie 2018. Arătăm aici că toți preoții, monahii și monahiile participante la Sinaxa de la Mestecăniș au examinat și reconfirmat ca fiind ortodoxe toate punctele „Mărturisirii de credință” a Sinaxei de la Roman. Însă, întrucât au existat unele nelămuriri și controverse ulterioare cu privire la situația copiilor botezați ortodox (prin întreită cufundare) de episcopi sau preoți eretici ecumeniști, membrii Sinaxei de la Mestecăniș au aprobat o adăugare unde se arată: copiii nu sunt răspunzători pentru comuniunea cu erezia până la împlinirea vârstei înțelegerii, conform canonului 18 al Sfântului Timotei al Alexandriei.Faptul că pruncii sunt nevinovați de erezia ecumenistă nu înseamnă în nici un fel că ei ar face parte dintr-o a treia categorie, între ortodocși și eretici.

Pentru a înțelege mai bine situația copiilor botezați ortodox de către clericii ecumeniști, mai trebuie făcute câteva precizări:

a) pruncul primește după naștere trei Sfinte Taine valide: Botezul, Mirungerea și Euharistia (subliniem că harul lucrează în Sfintele Taine chiar dacă preotul slujitor este eretic ecumenist, pentru că nu fost caterisit încă de un sinod ortodox). Prin cele trei Taine copilul devine membru al Bisericii Ortodoxe, numai că în familia și comunitatea bisericească în care viețuiește acel copil se răspândește și se consolidează panerezia ecumenismului, fapt ce nu poate rămâne fără urmări în viața aceluia;

b) pentru copil ecumenismul este o boală spirituală ascunsă, pe care el nu o poate înțelege, nu o poate respinge și nici nu o poate asuma. Responsabili și condamnabili pentru această boală spirituală sunt doar membrii familiei, nașul și preotul care a săvârșit Tainele. De aceea, dacă acel copil ar muri într-o astfel de stare ca și cea descrisă mai sus, el ar fi socotit ortodox la judecată și, neavând păcate personale, s-ar mântui. Analizând mai departe intervalul dintre pruncie și împlinirea vârstei înțelegerii, el poate fi comparat cu un proces de cădere inconștientă în erezie. Finalul acestui proces noi nu-l putem anticipa, pentru că depinde de mulți factori. În situația în care copilul ajuns la vârsta înțelegerii va asculta cu încredere de ierarhii și preoții eretici sau se va sminti de dezbinările, neînțelegerile și luptele dintre ortodocșii îngrădiți de erezie, atunci el va rămâne în erezia ecumenistă în care fusese inclus inițial fără voia lui. Dacă, dimpotrivă, va căuta sincer și perseverent adevărul și va cerceta scrierile Sfinților care au condamnat deja panerezia ecumenismului precum și profețiile Sfinților care vădesc apostazia episcopilor în vremurile de pe urmă, atunci va exista șansa să redevină ortodox prin îngrădirea de erezie;

c) suntem conștienți că, noi, preoții îngrădiți, avem responsabilități foarte mari, iar unii creștini au de la noi așteptări și cerințe exagerate care ne depășesc puterile. Noi, preoții, monahii, monahiile și mirenii îngrădiți de erezie, care ne întrunim în sinaxe nu suntem înlocuitori temporari ai unui sinod ortodox, ci doar exprimăm învățătura Sfinților Părinți, pe care trebuie să o urmăm cu toții, fără a adăuga sau a scoate ceva din ea, pentru a avea siguranța că nu vom cădea în vreo înșelare;

d) noi, prin acțiunea întreruperii comuniunii cu ierarhii eretici și cu toți cei care păstrează comuniunea cu acești ierarhi, rămânem până la sfârșitul vieții noastre pământești și fără a crea nicio schismă (așa cum ne acuză unii pe nedrept), membri ai Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Ca urmare, pentru a nu face greșeli ca oameni ce suntem, repetăm că îi urmăm cu smerenie pe Sfinții Părinți, hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice și Locale, hotărârile și canoanele apostolice, care exprimă adevăratul cuget ortodox care la vreme de erezie se exprimă prin întreruperea comuniunii cu ereticii. Aceasta este singura soluție, potrivit Sfinților Părinți, care ne poate salva și poate contribui la convocarea unui sinod ortodox care să condamne și să înlăture definitiv erezia în afara Bisericii;

e) scopul acestei lupte împotriva ereziei este scoaterea ei definitivă în afara Bisericii de către un sinod ortodox și întoarcerea la Ortodoxie a tuturor fiilor Bisericii care au căzut în înșelarea antihristică ecumenistă.

Ne rugăm cu suflet plin de durere ca uniți, noi toți ortodocșii, să Îl slăvim pe Dumnezeul nostru Treimic, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinarea și acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin.

 

Au participat:

 

Ieroschimonah Efrem

Protosinghel Antim

Protosinghel Elefterie

Ieromonah Vichentie

Ieromonah Xenofont

Ieromonah Spiridon

Ieromonah Tihon

Ieromonah Ghervasie

Preot Vasile

Preot Emanuel

Preot Daniel

Preot Ioan

Preot Andrei

Preot Nicolae

Schimonah Sava Lavriotul

Monah Efrem Prodromitul

Monah Nicodim Prodromitul

Monah Marcu

Monah Nicolae

Monah Anania

Monahia Meletina

Monahia Arsenia

Monahia Tatiana

Monahia Ecaterina

Monahia Melania

Monahia Maria

Monahia Daria

Monahia Leontia

Monahia Maria

Monahia Teoctista

Monahia Eupraxia

Rasofora Maximilia

Sora Serafima

Sora Maria

Preoteasa Mioara

Preoteasa Adriana

 

Notă: Părintele Ciprian-Ioan Staicu sprijină deciziile luate, deși nu a putut participa la lucrările Sinaxei.

______________

Sursa – https://ortodoxlogos.ro/2018/09/05/concluzii-finale-ale-sinaxei-ortodoxe-de-la-mestecanis-18-august-2018/