“Vremurile s-au apropiat de sfârșit. Nu vreau să te sperii, iubitul meu copil, poate Domnul va mai îngădui puțin timp pentru pocăința noastră. Noi nu știm anume cât, dar mai este puțin timp, putin timp. (…)  Multe răutăți. Dar mai cu seamă condițiile cele politice și economice care sunt gata a primi venirea Antihristului.  Părintele are multă carte, eu sunt mai simplu și nu prea înțeleg toți termenii ăștia ce mi-i scrie, doar că simt că noi toți ne îndreptăm spre sfârșitul vremii ce o putem numi fără să greșim, eshatologică. Numai cineva orb la minte poate crede că totul este o fericire și că Biserica sau monahismul vor intra într-o epocă aurită.

Cel mai greu va fi pentru oamenii cu familii și cu copii, căci legându-se ei de aceștia și de bănuțul pentru care trudesc, cu greu se vor putea desprinde de toate. Dar și pentru ei Domnul va rândui ceva.

tol_ioan_0.jpg

17 August  2005:

“DOMNUL DUMNEZEU SĂ TE BINECUVINTEZE, FRATE PIOTR!

Iată, eu, bătrânul și neputinciosul Selafiil, doresc a-ți spune câteva cuvinte, traduse, la rugămintea mea în românește de iubitul meu fiu duhovnicesc, V. ( nota trad.: așa le spune Părintele la toți ucenicii lui).

Fiul meu drag, de când ai început să le scrii acestor Părinți români, precum și părintelui A., la fiece scrisoare pe care mă anunțau ei că au primit-o de la voi, mă bucur și eu că de la așa o depărtare se scurg vorbe blagoslovite, încurajări și împreună nădăjduiri…

Până acum, așa cum mă vezi, bătrân, nu am alungat de la mine lenevia ca să întocmesc și eu o scrisoare către sufletul tău, floare de primăvara sădită în chip duhovnicesc în gradinița iubirii de frați. (…)

Fiul meu drag, eu împreună cu Părinții de aici, nu vom înceta a te pomeni ca Maica Domnului să te păzească, să te hrănească duhovnicește cu bucuria harului și să te facă fiu al ei. Multe am văzut în viața mea dar nimic bun nu s-a lipit de mine. L-am cunoscut în tinerețele mele pe Cuviosul Serafim de Virița, un mare Bătrân înzestrat cu multe daruri. Mult m-am folosit de el. Și de alții și alții, care au strălucit în vremuri grele pe cerul cel duhovnicesc al maicii nostre Rusia, și nu au lăsat credința să se stingă din sufletul norodului. Acum am ajuns și eu bătrân și bolnav și sufăr de vreun an de zile de o boală nevindecabilă la intestinul gros, ce apare la mulți bătrâni. Doctorii au spus că e mai bine să nu se opereze, că se va opri, dar că nădejdea de viață cu ea nu poate depăși trei ani. Iată, mă apropii de clipa plecării!

În aceste momente, când, prin harul Domnului, încă mă simt bine, doresc a-ți trimite DRAGOSTEA mea și bucuria mea că ai apucat-o pe calea iubirii de sfințenie și pe calea iubirii de feciorie. Nu știi ce inimă de prunc capătă cel ce merge până la capăt pe această cale. Nu știi ce cuminte, ce nevinovat se face, ca un prunc abia născut. Nu e o cale ușoară, e plină cu multe ispite, dar dacă inima ta ARDE cu focul pe care Domnul Hristos a zis că ar vrea să fie aprins, ți se va părea UȘOR.

Cândva l-am cunoscut și pe Sf. Luca, vlădica – doctorUn om mare în fața lui Dumnezeu, cu inima milosârdă, cu multă dragoste și care, în nevrednicia mea, mi-a încredințat câteva din gândurile sale. Am și acum o cruciuliță pe care o purta în exil și o punea seara, înainte de somn sub cap, și pe care mi-a dat-o. Eram ca tine atunci, tânăr și sănătos, inima mea dulce.

Fiul meu, eu nu mai am mult de petrecut în această lume deșartă și trecătoare ca un vis. De aceea îți spun: ostenește-te, ostenește-te cu lupta cea bună și nu te lăsa furat de plăcerile cu care, de obicei, se îndulcesc cei ce au o mentalitate mirenească.

Chiar dacă acum trăiești între oameni, treci printr-înșii, ca odinioară Mântuitorul când S-a strecurat prin mijlocul mulțimii ce voia să-L bată cu pietre. Nici ironiile, nici aluziile răutacioase, nici tristețea, nici meșteșugirile vrăjmașului nu vor putea pe tine să te despartă de iubirea lui Dumnezeu.

Tu ești frate de aproape cu Părintele Filaret. Așa eram și eu cu un Părinte rus, Timotei, care s-a mutat la Domnul acum patru ani. De atunci aștept și eu să ne întâlnim, acolo, în Împărăția cea plină de lumină. L-am rugat că dacă are oareșicare îndrăzneală la Domnul, să-mi gătească și mie loc. Fiul meu, fugi de tovărășia cu cei cu apucături lumești și fii cu pază în relațiile tale cu ceilalți, ca să nu se rănească inima ta. Când ai vreo tristețe, aleargă la Părintele duhovnic, pe care socotește-l izvorul răcoririi tale, al stingerii setei și oricărei răutăți.

Și aș îndrăzni și eu să-ți spun, fii sigur că nu te uit pe tine, fiul meu. Poți să-mi mai scrii și mie, nu numai acestor Părinți români, și eu prin ei, îți voi răspunde. De brațele mele slăbite de bătrânețe și de boală, am să leg și o rugăciune pentru mântuirea și sfințirea sufletului tău. Totodată și tu alege, ca o albină, din ce te înconjoară, numai ceea ce te folosește duhovnicește: o carte patristică, o cântare bisericească, o rugăciune. Mai ales acea îndulcire a noastră cu “Doamne Iisuse”; albina nu alege murdăria și gunoiul, ci fuge, le ocolește cu grijă.

Să știi că eu pun mica mea dragoste, pentru ca să se întărească piciorul tău pe Scară. Acum ești tânăr și mai cu seamă ispitele vin din partea fetelor oamenilor. Domnul Dumnezeu să-ți dăruiască sfială și gingășie, așa cum era Preacurata Maica Sa, neprihanită și curată de orișice gând rău.

Să nu-ți fie teamă.

În nici o clipă.

Nădăjduiește, bucură-te, luptă-te lupta cea bună și Domnul te va încununa cu ceea ce nu va vedea lumea, dar te vei simți și din ochii tăi vor curge râuri de lacrimi, din iubirea cea mare pentru Cel Ce este Iubire, inima mea dulce.

Puteți însă a trimite Părinților vreo poză cu voi.

Să fii cu inima alături de Părintele Filaret și să nu vă despartă nimic. Fiți o inimă.

HRISTOS A ÎNVIAT!

P. Selafiil“.

31_363.jpg

***

23 octombrie 2005:

“Scrisoare a Părintelui Selafiil,

adusă pre limba românească de V. ierom.,

pentru fratele iubit, Piotr.

Harul dumnezeiesc să te strălucească și să te curățească, inima mea dulce, Piotr! Un copac scorburos și cioturos nutrește dorința plină de dragoste de a vorbi unui copăcel tânăr, care, așa cum el însuși grăia cândva, are numai cinci anișori [de viață duhovnicească, n.n.]. Copacul cel bătrân privește, cu ochii nevăzuți și nedibuiți încă de pădurarii ce trec prin desișuri din vreme în vreme, către copăcelul cel tânăr și foșnește din frunze cu dragoste către acesta, dorind a-l îmbrățișa, a-l ocroti de vântoasele ce se îndreaptă tot mai des spre pădurea cea liniștită. Copacul cel cioturos este foarte bătrân iar lemnul lui este numai bun de foc. Frunzele copacului bătrân sunt uscate. Însă ceea ce-l mai ține în picioare pe bătrânul copac este dorința lui de a vedea puțin că acel copăcel tânăr a devenit deja copac vânjos pe care nici vânturile, nici înghețurile, nici arșița nu-l doboară.

Copilul meu drag, Piotr. Cât am fost bolnav, m-am gândit mult la tine și la voi doi. M-am rugat toată vremea, întru ale mele neputințe, și mă rog încă, pentru ca Dătătorul de Viață să vă dea seva cea plină de viață duhovnicească în vinele sufletului vostru.

Eu nu pot să știu exact câte furtuni vor mai veni în viitorul apropiat și cât va mai îngădui Domnul să stea în picioare pădurea, cât vor mai zăbovi tăietorii… Iată, securea este la rădăcina copacului…

Vremurile s-au apropiat de sfârșit. Nu vreau să te sperii, iubitul meu copil, poate Domnul va mai îngădui puțin timp pentru pocăința noastră. Noi nu știm anume cât, dar mai este puțin timp, puțin timp.

Părintele duhovnic de la Lavra Sf.Treime (Troitsa Sergheevska Lavra, din Moscova, unde este un duhovnic renumit în întreaga Rusie, ce are deja peste 90 de ani, nota trad.) îmi scrie că și el este îngrozit de răutatea ce s-a întins ca o plagă peste întreaga lume. Multe răutăți. Dar mai cu seamă condițiile cele politice și economice care sunt gata a primi venirea Antihristului.

Parintele are multă carte, eu sunt mai simplu și nu prea înțeleg toți termenii ăștia ce mi-i scrie, doar că simt că noi toți ne îndreptăm spre sfârșitul vremii ce o putem numi fără să greșim, eshatologică.

Numai cineva orb la minte poate crede că totul este o fericire și că Biserica sau monahismul vor intra într-o epocă aurită.

Cel mai greu va fi pentru oamenii cu familii și cu copii, căci legându-se ei de aceștia și de bănuțul pentru care trudesc, cu greu se vor putea desprinde de toate. Dar și pentru ei Domnul va rândui ceva.

Piotr, Piotr, tu ești o mlădiță tânără și atât de fragilă… Cred lui Dumnezeu că El Se va îngriji de tine ca să nu te rupi sub vânturile ce vor veni.

Cum ne vom mântui noi?, adesea mă întrebau mulți și în Rusia despre aceasta. Iar eu le răspundeam așa:

Care dintre voi are copii și familie să-i crească în frica lui Dumnezeu și să țină poruncile. Domnul nu le va înșela așteptările.

Celor ca tine, așa, inima mea dulce, care simțeau mai adânc dulceața harului, le recomandam cu tărie cuvântul Sfintei Scripturi de a viețui nelegat de femeie și cu deasa spovedanie, iar de pot să intre în mănăstiri, să intre.

Văd că nevoințele cele mari, asceza de odinioară, s-a dus de la cei din vremea de acum. Este o trăsătură a omului modern… Și atunci ceea ce lucrează acum mântuirea este dragostea cea îndelung răbdătoare. Delicatețea și gingășia viețuiriiAcestea nu sunt nici ele ușor de dobândit, pentru că sunt legate de călcarea peste mândria proprie. Dar tocmai de aceea sunt mântuitoare.

“Tu mă căutai pe mine și eu te căutam pe tine” am citit că și-au spus doi mari Părinți atoniți contemporani, ce s-au dus la Domnul cu câtva timp în urmă. Cred că vorba aceasta este potrivită ție și părintelui Filaret. Numai că Părintele Filaret trebuie să se ostenească întru ascultarea a ceea ce îi spui, întru înmulțirea dragostei și înțelegerea ispitelor tale, copile. Și tu, inima mea dulce, asemenea.

Piotr, Piotr, întoarcerea inimii spre rugăciunea lui Iisus scoate multe putrejuni la suprafață. Nebănuite și nedorite. Surprinzătoare, la câte tu însuți te îngrozești (sublinierea Bătrânului). Dar trebuie și aceasta să fie, să nu te sperii dacă se întâmplă sau va fi așa ceva… Piotr, tu vei avea multe mângâieri de la Domnul, așa cum ai avut și până acum. Eu mă rog Preacuratei Maicii Sale să te ocrotească și să te acopere. Nu te teme, mergi pe acest drum, cu aceste hotărâri în inimă și nu-ți va părea rău. E calea cea strâmtă și pentru a rămâne pe ea trebuie să nu fii singur.

Însoțește-te cu frații de un cuget, agață-te de Părintele duhovnic. Și din când în când mai privește și la mine, să se bucure de creșterea copăcelului și bunelul tău. Mai cu seamă însă, ține minte despre tine și batiushka Filaret: “tu îl căutai pe el și el pe tine”. Îmi amintesc de fratele Toma (Pr. Timotei) și mai cu seamă de cât îl supăram, îl făceam ferfeliță cu gândurile mele, dar ciudat, în același timp, inima mea îl iubea. Îți spun acestea întrucât eu și el am “crescut” alături ani de zile, dar el a rodit mult iar eu am făcut numai frunze. Vrăjmasul îmi aducea – nu rar – în minte gânduri și stări nesuferite despre fratele Toma, spre exemplu legate de felul cum pregătea masa, de cum cosea comenzile (ne ocupam cu croitoria), socoteam că face cusăturile și croielile special ca să mă scoată din sărite. Îl învinuiam că e cam uituc în treburile sale, eu îl întrebam ceva și el zicea: Am uitat! Eu răspundeam: Acum îți amintești, de ce, de ce? Sau cumva mi-ai ascuns? Dar deodată îmi veneam în fire și mă cuprindea o amară părere de rău. Atunci fratele Toma mă lua la lac cu barca și începea să cânte din chitară, cântări frumoase, vechi, din vremea țarului. Îl iubeam mult, cel mai mult din frații de un cuget, și îl iubesc pe părintele Timotei, acum, dus la cer. Și eu mă voi alătura lui, poate, și vom fi iar împreună și nimic nu ne va despărți.

Sunt multe de spus, am să vă mai scriu din viața noastră și altă dată, copiii mei dragi.

Băgați de seamă, poate vor fi asemenea lucruri pe viitor și între voi, sau le veți vedea și la alți frați. Întăriți-i pe toți. Nu vă despărțiți. Știți că lucrarea diavolului astăzi, ce și-o face el cu toți este “dezbină și stăpânește”. E o zicere filosoficeasco-drăcească.

Virtutea dragostei le cuprinde pe toate: răbdarea, smerenia, cugetarea smerită, curăția trupului și a sufletului. Cum dar, de ce oare Sf. Ioan Evanghelistul spunea în ultimii ani ai vieții sale: Iubiți-vă unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții? Ajunsese la adânci bătrânețe și când îl aduceau, sprijinit pe brate, în mijlocul creștinilor, atât, doar atât era predica lui. Scurtă…

Când voi, copii mei, puneți capul pe pernă, găndiți-vă la iubirea Maicii Domnului față de Pruncul ei dumnezeiesc. Inima voastră va izvorî atunci miresme întraripate către cer. Gândiți-vă, Sfinția ta, Părinte Filaret, că un frate ce-l iubești, Piotr, te poartă pe înălțimile dragostei și mijlocirilor cerești, iar tu, iubitul meu Piotr, că un părinte Filaret are o inimă ce bate pentru tine: Gospodi pomilui, Gospodi pomilui, Gospodi pomilui (Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește)…

O, Doamne, iar când somnul va fura deja și ochii se închid, spuneți și voi, copii mei, pentru un moșneag învechit: “Doamne, miluiește-l și mântuiește-l pe amărâtul Selafiil”.

Piotr, copile, fii cu dulce inima.

Te iubeste un bunel,

+Selafiil.”

Asta e scrisorica. Și eu vă îmbrățișez,

+V”

pustynnik_83.jpg

***

21 ianuary 2006,

Iubite frate Piotr,

Degrab am alergat, când i-am dus medicamentele, să aduc și această poezioară a ta plină de mireasmă, lui Batiushka Selafiil.

Batiushka a ascultat și, dregându-și vocea, m-a rugat să-ți transmit următoarele, pe care, citește-le și Părintelui Filaret, căci se va bucura.

Copile drag, copile drag,

Iată, bunelul tău e bolnav și nu mai are aer. Domnul a îngăduit să mă chinui acum așa mult, tocmai pentru a striga mai mult la El, tocmai ca să-L iubesc mai mult.

Copile drag, copile drag,

Mi-e dor de poeziile tale și când primesc câte vreuna îmi vine să te strâng în brațe. Și îmi pare uneori atât de rău că nu ți-am spus să vii și tu aici, în străfundurile Siberiei, să te sălășluiești cu noi, împreună cu batiușhka Filaret. Dar ce să fac, copile drag, dacă n-am avut vestire de la Dumnezeu pentru aceasta? N-am avut… Și nu pot să trec peste acest fapt, adică să pun mai presus voia mea omenească decât ceea ce am primit în cuget ca voie a lui Dumnezeu. Crezi tu, inima mea dulce, că n-ar fi vrut bunelul tău să-i citești din poeziile tale, în fapt de seară, la gura sobei, bând un ceai fierbinte? Acesta – ceaiul – nici pre acesta nu mai pot să-l beau, căci P. Luca, binecuvântatul, mi-a interzis, spunând că ceaiul negru îmi face rău la inimă.

Copile drag, copile drag,

Cât de aproape te simt, deși nu ne-am văzut niciodată față către față și nu te-am strâns la pieptul meu decât în duh… Simt, simt cum inima ta însetează după Dumnezeu, după petrecerea cea împreună cu El.

(…) Părintele Filaret îmi scria cândva de Georgia, dar acolo, așa este, vor merge mulți monahi în vremurile când monahiceasca viață se va strica cu totul în alte locuri, strălucind mult acele ținuturi ale Iveriei. Dar altă dată despre aceasta, ca să nu lungesc cuvântul, că iar o să-mi fie rău.

Inima mea dulce, Piotr, ce îți mai poate da lumea? Un ban în plus la salariu? Da, ca să îți poți cumpăra încă ceva în plus, care se va învechi și de care te vei descotorosi peste o vreme. O poziție mai bună în societate? Da, ca să îți faci mai multi nervi, mai multe griji, mai multe nopți nedormite, să-ți menții poziția… Ce îți mai poate da lumea, decât griji, griji și iar griji? Grijile nasc alte griji și tot așa, întreaga viață se scurge ca nisipul într-o clepsidră…

Inima ta și a Părintelui Filaret însetează după altceva. Domnul a rânduit să vă cunoașteți, să vă împrieteniți, să vă întăriți unul pe altul și împreună să treceți și prin valuri mari, și prin ape limpezi și liniștite. Ți-am mai spus, Piotr, așa eram eu cu Părintele Timotei, Domnul să-l odihnească.

(…)

Cocorul meu drag, ai văzut că și bunelului îi plac poeziile și că și eu folosesc multe cuvinte din poeziile rusești binecunoscute de noi, așa cum voi îl folosiți pe Eminescu… Și crede-mă, copile drag, ce poezie mai mare poate fi, decât aceea de a fi monah, de a te afierosi Domnului, de a te lăsa dus spre cuibul cel ceresc de către unduirile harului!

Vremurile sunt pe sfârșite, copile drag. Ziua lumii acesteia își va cunoaște apusul său. Orologiul va bate de ora douăsprezece și trâmbițele vor suna. Va veni apoi o altă zi, mai luminoasă, neînserată, fără de apus. Dar înainte de aceasta mai trebuie să se întâmple multe grozăvii, mai cu seamă războiul, copile, războiul. Crede-mă, nu te mint, nici nu exagerez. Crede-mă, avea dreptate acel părinte atonit, Mihail.

(…)
Eu înțeleg toate, înțeleg ticăloșia vremurilor, disperarea ce îi cuprinde pe mulți, lipsa povățuitorilor duhovnicești, căutările din răsputeri ale monahilor de azi.

De aceea, câtă dreptate avea de Dumnezeu purtătorul, Părintele nostru Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov, în scrierile sale! Te îndemn, Piotr, copile, citește cuvintele acestui ierarh de Dumnezeu insuflat și vei înțelege că criza duhovnicească ce se profila atunci, a ajuns acum, în veacul nostru, la dimensiuni monstruoase… Pentru aceasta, cine își va lipi sufletul de viețuirea în feciorie acum, în acest veac, al optulea, și va dori să urmeze Părinților din vechime, chiar dacă condițiile nu permit și noi suntem slăbănogiți din cale-afară, totuși, împreună cu monahii din vechime va fi numărat acela. Aceasta o grăiesc Sfinții Părinți, nu eu, un moșneag învechit și plicticos, inima mea dulce.

(…)

Acum e dimineață. A mai răsărit o dată soarele pentru mine și pentru lumea aceasta…

Cu fiecare dorire spre înalt, cu fiecare bătaie din aripi a cocorului meu iubit, către cerul cel fără de nori, bunelul mai primește o secundă de viață. Bunelul tău te iubește, Piotr, Piotr, că parcă te-aș fi crescut eu, parcă ai fi și tu aici, în schitisor, cum și ești dealtfel…

Mai scrie-i bunelului și fii cu nădejde. (…) Sus să avem inimile!

Părinte Filaret, fii lângă Piotr! Are și el nevoie de un cuvânt de încurajare de la Sfinția ta, cum și Sfinția ta ai nevoie de el. Fiți îngăduitori și răbdători. Cu veselie pe chipuri și cu dulceața pe buze. Mă rog pentru voi doi. Fiți o bătândă inimă (expresia intraductibilă din rusă, traducere apx.)

Bunelul își cere iertare, căci adesea știu că sunt plicticos. Tot mă repet. Dar, un lucru, Piotr, știu și cu asta gata:

Te iubesc.

+Selafiil.

Și eu, la fel,

+V.”

.

Bunelul vă recomandă cărţile Sfântului ierarh Ignatie Briancianinov „Asketiceskii opiti” („Experienţe ascetice” – n.tr.). Părinţii români mi-au spus că s-au tradus două volume şi în româneşte, deşi lucrarea e mai mare şi mai cuprinzătoare. Acolo se află un fascicul mai mărişor ce se cheamă  „Fărâmiturile ospăţului”. E o lucrare foarte potrivită a o citi în vremurile de acum, mai cu seamă concluziile care le înfăţişează Sfântul Ignatie la sfârşitul acestui fascicul. Eu nu ştiu, dragii Bunelului, de veţi găsi cele ce vi le-am spus, deşi îmi amintesc că într-o scrisorică mai veche aţi spus că aveţi scrierile Sfântului Ignatie, pe care le-aţi şi luat în Athos. Bunelul are o ediţie mai veche, care are 100 de ani, fiind din 1906, de pe vremea slăvitului ţar mucenic Nicolae.

 

633_pic_v_635.jpg

 

Puteți descărca texul acestor scrisori în format electronic pdf de aici – 

Din scrisorile starețului Selafiil din Siberia

___________

Sursa – (MAXIMĂ ATENȚIE !!! – ACEST SIT  ESTE ECUMENIST !!!) – http://www.cuvantul-ortodox.ro/staretul-selafiil-din-tomsk-siberia-cum-ne-vom-mantui-noi/

.

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE !!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

.

.

.