.

.

Erezia ereziilor, ecumenismul, are la bază HULA împoriva Sfântului Duh, împoriva Bisericii cea ”Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească” – cea Ortodoxă, împotriva învățăturii ei dumnezeiești, veșnic valabile.

Hula ereziei ecumeniste constă în falsificarea, în negarea, în deformarea Adevărului de credință conform căruia unitatea Bisericii este veșnică și indestructibilă.

Iată cum exprimă acest adevăr veșnic, Sf. Iustin Popovici în excepționala sa carte intitulată”Biserica Ortodoxă și ecumenismul”:

 

Urmându-i pe Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți și Dascăli ai Bisericii mărturisesc cu Dumnezeiască înțelepciune heruvimică și râvnă serafimică unimea și unucitatea Bisericii Ortodoxe. Astfel, este de înțeles râvna fierbinte a Sfinților Părinți ai Bisericii față de orice despărțire de Biserică și cădere din Biserică și atitudinea lor aspră față de erezii și schisme. În această privință, de nespusă însemnătate Dumnezeiască-omenească sunt Sfintele Soboare a toată lumea și locale. Potrivit duhului și rânduielii lor de Hristos înțelepțite, Biserica este nu numai una, ci și unică. Dat fiind că Domnul Hristos nu poate avea mai multe trupuri în El, nu pot fi mai multe Biserici. Potrivit firii Sale Dumnezeiesc-omenești, Biserica este una și unică, precum Dumnezeu-Omul Hristos este unul și unic. Ca urmare, despărțirea sau împărțirea Bisericii este din punct de vedere ontologic cu neputință. Împărțire a Bisericii nu a fost niciodată, nici nu poate să fie, ci au fost și vor fi căderi din Biserică, așa cum vițele care de bună voie rămân sterpe, cad, uscate, din Via Dumnezeiesc-omenească cea veșnic vie (Ioan 15, 1-6). Din Biserica cea una, unică și nedespărțită a lui Hristos, s-au despărțit și au căzut în felurite vremuri ereticii și schismaticii, și prin aceasta au încetat a mai fi mădulare ale Bisericii și de un trup cu trupul ei Dumnezeiesc-omenesc. Astfel, au căzut mai întâi gnosticii, apoi arienii, pneumatomahii, monofiziții, iconoclaștii, romano-catolicii, protestanții, uniații… și, pe rând, toți ceilalți care aparțin legiunii eretico-schismatice.

 

Poate că de această dată se vor găsi mai mulți mărturisitori care să-și asume afirmarea dreptei credințe în fața trădătorilor ecumeniști ce se amestecă cu ereticii condamnați de sinoade înșelând poporul neștiutor / nepăsător și păcălindu-i și pe aceștia (pe eretici) cum că ar fi în adevăr!

Program: Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor în București (18-25 ianuarie 2023)

Program

Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în București

18-25 ianuarie 2023

Tema: „Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi judecata…” (Is 1,17)

Miercuri, 18 ianuarie, orele 17:00

Biserica Ortodoxă „Mănăstirea Cașin”, bd. Strada Alexandru Constantinescu.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Armeană

Joi, 19 ianuarie, ora 17:00

Catedrala Episcopală Armeană, str. Carol I, nr. 43.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Ortodoxă Românâ

Vineri, 20 ianuarie, ora 17:00

Biserica Reformată Calvineum, str. Luterană, nr. 13 bis.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Romano-Catolică

Sâmbătă, 21 ianuarie, ora 17.00

Biserica Evanghelică Lutherană Germană C.A., str. Luterană, nr. 2.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Greco-Catolică

Duminică, 22 ianuarie

Rugăciuni în toate Bisericile

Luni, 23 ianuarie, ora 17.00

Catedrala Episcopală Greco-Catolică „Sf. Vasile cel Mare”, str. Polonă, nr. 50.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica  Evanghelică Lutherană C.A.

Marți, 24 ianuarie, ora 17.00

Biserica Evanghelică Luterana de limba maghiară, Str. Badea Cârțan, nr. 10.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Anglicană

Miercuri, 25 ianuarie, ora 17.00

Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif”, str. G-ral Berthelot, nr. 17.

Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Reformată Calvineum

Toate celebrările vor fi transmise în direct de Angelus TV.

________________

Sursa: arcb.ro

.

Alte articole pe tema manifestărilor ecumeniste:

CATEGORIE:  MANIFESTĂRI ECUMENISTE

.

TOȚI  EPISCOPII ROMÂNI,

CEL PUȚIN DIN DATA DE :

.
– când ÎNTREAGA delegație a B.O.R. deplasată la ULTRA-LUXOASELE hoteluri de 5 stele din Kolimbari-Creta,
.
<<delegație formată din  24 de delegați (episcopi) ”numiți” + întâi-stătătorul din partea fiecărei Biserici Ortodoxe autocefale (au fost invitate 14 Biserici, a 15-a, cea a rușilor din afara Rusiei, numită ROCOR, nu a fost invitată deloc); acești ”delegați” au fost aleși apoi ”pe sprânceană”, dintre ecumeniști, pentru ca planurile pregătite dinainte să nu aibă parte de piedici. Toată adunarea cretană a fost o ”piesă de teatru”, după cum o numea, cu câteva luni înainte de începerea ei, dl. Zorbas, directorul instituției din Creta – Academia Teologică – unde s-a desfășurat adunarea cretană. >>
.

AU  SEMNAT  O-FI-CI-AL 

TEXTELE ERETICE ADOPTATE ACOLO,

iar în 29 octombrie același an 2016,

la Sinodul B.O.R.,

TOȚI CEILALȚI EPISCOPI ROMÂNI

care nu au făcut parte din delegația fostă în Creta,
.

AU SEMNAT  O-FI-CI-AL  ȘI EI, 

MOMENT DIN CARE SUNT CĂZUȚI ÎN APOSTAZIE,

în EREZIA EREZIILOR – ecumenismul sincretist,

ÎN LEPĂDARE DE HRISTOS,

în LEPĂDARE de Biserica Lui Cea ”Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”,
în LEPĂDARE de Adevăr,
în LEPĂDARE de Ortodoxie,

ÎMPREUNĂ CU TOȚI CEI CARE ÎI URMEAZĂ PRIN ASCULTARE ORBEASCĂ

(preoți, stareți, starețe, monahi, monahii, întregul cler, PRECUM ȘI CU
MILIOANELE  DE  MIRENI  NEpăsători ce-i urmează inconștient
spre pieirea veșnică, spre muncile VEȘNICE ale iadului
rezervate celor ce au hulit pe Sfântul Duh) !!! . . .
.
.

.

IATĂ DOAR UNA DINTRE CELE PESTE 195 DE DOVEZI

CĂ ÎNSUȘI PATRIARHUL, ÎN CATEDRALA PATRIARHALĂ,

S-A RUGAT ÎMPREUNĂ CU ERETICII

(VIDEO aici):

.

.

.

.

.

.

CITIȚI ȘI EXCEPȚIONAL DE BINE

DOCUMENTATUL MATERIAL:

ECUMENISMUL – EREZIA EREZIILOR

.

SCOPUL ECUMENISMULUI ESTE ”UNITATEA ÎN DIVERSITATE”,

ADICĂ UNIREA ÎN MINCIUNĂ.

De fapt se pregătește calea pentru instalarea antihristului ca și conducător politic și religios al întregii lumi.

.

.

CELOR CARE ÎNCĂ NU LE ESTE CLAR CE ÎNSEAMNĂ

EREZIA EREZIILOR – ECUMENISMUL SINCRETIST,

LE RECOMANDĂM CU CĂLDURĂ SĂ CITEASCĂ ARTICOLELE DE LA PAGINA: 

BROȘURI – CLICK AICI.

.

.

ALTE ARTICOLE DESPRE MANIFESTĂRI ECUMENISTE – AICI:

.

SAU  BROȘURILE  CU

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PE ÎNȚELESUL / LĂMURIREA TUTUROR DE LA PAGINA :

.

Broşuri | Român Ortodox (romanortodox.info)

.

.

DE CE TAC EPISCOPII, PREOȚII, STAREȚII ??!?!?!

.

– DE  FRICĂ ….

.

– ASTA  ÎNSEAMNĂ  LEPĂDARE  DE  HRISTOS – A LOR, A EPISCOPILOR, DAR IMPLICIT ȘI A TUTUROR CELOR CARE ASCULTĂ ORBEȘTE DE EI !!! !!! !!!  . . .

.

 

Interviu telefonic cu Pr. Arhimandrit Justin Pârvu – difuzat în 2009 la TVR1.

Asculați cu MARE ATENȚIE !!! :

Alte articole despre spurcata masonerie (deja condamnată sinodal ca EREZIE) ai cărei membrii se închină în ascuns / discret ”Marelui Arhitect al Universului” – nimeni altul decât Lucifer), găsiți la :

.

MASONERIE | ROMÂN ORTODOX (ROMANORTODOX.INFO)

.

DECLARAȚIA PUBLICĂ DESPRE MASONERIE, ÎN URMA CĂREIA, CE SĂ VEZI, COINCIDENȚĂ, NU DUPĂ MULT TIMP, ANTONIE IORGOVAN A PLECAT DIN ACEASTĂ LUME ÎN URMA UNUI CANCER GALOPANT PRECUM CEL AL ARMĂSARILOR APOCALIPSEI . . .

(VIDEO)

.

.

.

.

.

.

.

AȘADAR :

.

.

ARGUMENTE (CITATE) DIN SFÂNTA SCRIPTURĂ, SFINTELE CANOANE (VEȘNIC VALABILE) ȘI SFINȚII PĂRINȚI PRIVIND ATITUDINEA FAȚĂ DE ERETICI, FAȚĂ DE PREOȚII, MONAHII ȘI MIRENII CARE PRIN TĂCERE, NEPĂSARE, PROPOVĂDUIESC EREZIA

– CLICK PE   ACEST    TITLU.

.

CITIȚI ȘI RE-CITIȚI  CU  MAXIMĂ  AENȚIE,

APOI

SPUNEȚI TUTUROR FRAȚILOR, APROPIAȚILOR,

SPRE TREZIRE, SPRE CONȘTIENTIZAREA

EREZIEI EREZIILOR, VICLENIEI VICLENIILOR,

SPRE LEPĂDAREA DE EA,

ȘI SPRE ÎNTOARCEREA  GRAB-NI-CĂ  LA ORTODOXIE,

SPRE MÂNTUIRE !!!  :

.

.

EXTREM  DE  IMPORTANT  ! ! ! :

.

TEMEIUL CANONIC (CANONUL XV AL SINODULUI I-II CONSTANTINOPOL)

CE FUNDAMENTEAZĂ, ALĂTURI DE CANONUL 31 APOSTOLIC

ÎNTRERUPEREA POMENIRII EPISCOPULUI CĂZUT ÎN EREZIE,

CHIAR ÎNAINTE DE A FI OSÂNDIT DE SINOD:

MAI MULT !!! :

Întreruperea pomenirii ierarhului căzut în erezie nu este o noutate în tradiția Bisericii

.

ÎNTRERUPEREA POMENIRII IERARHULUI CĂZUT ÎN EREZIE NU ESTE O NOUTATE ÎN TRADIȚIA BISERICII

Iată

LISTA CU SFINȚII

CARE AU ÎNTRERUPT COMUNIUNEA CU IERARHII ȘI CREDINCIOȘII CARE PROMOVAU EREZII:

– CLICK AICI.

.

.

.

.

.

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

.

CITIȚI ȘI RE-CITIȚI DE ZECI DE ORI,

CĂCI

ACESTA ESTE  ADEVĂRUL  CUTREMURĂTOR

PE CARE  IMENSA  MAJORITATE

A CELOR CARE SE CONSIDERĂ AZI ORTODOCȘI

REFUZĂ  SĂ-L  CUNOASCĂ ! ! ! :

.

!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

.

.

.

Așa cum ne-a spus Părintele Iustin și nu numai el, dacă ne pierdem credința – SINGURA MÂNTUITOARE – , NU mai avem ce salva din neamul acesta… 

Nu mai contează dacă ai libertate de mișcare sau ce mânca sau acces neîngrădit la servicii medicale sigure sau dacă nu ne va mai obliga nimeni să ne vaccinăm cu otrăvuri ori să purtăm botnițe infecte. Ce mai contează toate acestea dacă vom merge în iad ca ecumeniști sincretiști, neortodocși sau atei???

AȘADAR LUPTAȚI FRAȚILOR ȘI PENTRU ORTODOXIE! Nu vă lăsați pradă indiferenței și comodității! 

Nu-i putem lăsa pe ecumeniști să-și desfășoare nestingheriți spurcatele întâlniri cu neortodocșii care blasfemiază, cu dogmele lor inspirate de draci, adevărul credinței mântuitoare. 

Ortodoxia nu doar se trăiește în ascuns. Se și mărturisește!

Să-i mustrăm pe trădătorii care se afișează și se roagă cu ereticii condamnați și să le mărturisim celor din urmă ADEVĂRUL ORTODOX!

.

Scopul ecumenismului este crearea unei religii unice (o unitate în diversitate a tuturor) și alături de unirea politică și economică, să creeze condițiile potrivite pentru înscăunarea unui conducător unic la nivel mondial – Antihristul!

.

Iată câteva

canoane care interzic comuniunea cu ereticii și păgânii:

.

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)

Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârsească ceva ca clerici (să săvârșească cele sfinte), să se caterisească.

.

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)

Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtașire (înțelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).

.

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECREȘTINII SI ERETICII)

Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagoga (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se și caterisească si să se și afurisească.

.

CANONUL 6 Laodiceea (ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ)

Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.

.

CANONUL 32 al Sinodului V local de la Laodiceea ~ „Nu se cuvine a primi binecuvântările ereticilor, care sunt mai mult absurdități decit binecuvântări.” 

.

CANONUL 37 Laodiceea (ESTE OPRIT A PETRECE CU NECREDINCIOȘII ȘI CU ERETICII)

Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbă­tori, nici a serba împreună cu ei.

.

CANONUL 46 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul (†818) – (BISERICILE ERETICILOR NU SUNT BISERICI)

Vă sfătuim ca în bisericile luate în stăpânire de eretici să se intre ca în­tr-o casă simplă și să se cânte numai din nevoie, asezându-se cruce la mij­loc, iar în altar nici să nu se intre, nici să se tămâieze, nici să se săvâr­șească rugăciune, nici să nu se aprindă candele și lumânare.

.

Sfântul Efrem Sirul (†379)

„Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieștile Scripturi! Vai de cei câți murdăresc sfânta credință cu eresuri sau încheie vreo înțelegere cu ereticii!

Atunci, la a doua venire a Domnului, se va cere de la fiecare din noi mărturisirea credinței și unirea Botezului. Și dacă am păstrat credința curată de orice eres și pecetea neștearsă și haină neântinată… Se cuvine ca toți cei ce se apropie de Dumnezeu și vor să se învrednicească vieții celei veșnice, să păzească mai înainte de toate Credința Ortodoxă neîntinată. Dar nu trebuie să fie trădată neprețuita comoară a credinței nici în schimbul dobândirii vreunei vrednicii, nici pentru lingușirile ocârmuitorilor, nici pentru a evita frica de ei.”

.

Sfântul Grigorie Teologul (†389)

„Unde este evidenta necredinta, trebuie sa preferam mai bine focul si sabia si situatiile critice si miinile tiranilor – si toate cu daruire – decit sa luam parte la aluatul pacatului si sa ne unim cu cei care bolesc in credinta… De mii de ori este mai buna dezbinarea care se face pentru cuvintele bunei credinte ortodoxe decit pacea, cind aceasta este unita cu patimile.” 

.

Sfântul Ioan Gura de Aur († 407)

„Daca episcopul sau clericul este viclean in chestiunile credintei, atunci fugi si leapada-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar si inger din cer de-ar fi. Cel care doreste mintuire personala, cel care vrea sa fie un adevarat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela cauta la corabia lui Noe scapare de potop. Cel care are teama de trasnetul strasnic al anatemei, care omoara sufletul si trupul, acela sa ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, sa-si imblinzeasca indaratnicia cugetului sau, cu ajutorul legilor bisericesti si sa se supuna in toate maicii sale – Biserica… Dupa mine, pacea nu este aceea care se tine pe saluturile si mesele comune fara rost, ci pacea intru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovniceasca.

.

Sfântul Chiril al Alexandriei (†444)

„Daca cineva schimba ceva in sfintele si dumnezeiestile dogme patristice, acest lucru nu trebuie sa-l luam drept clarviziune, ci drept crima si abatere de la dogma si pacatuire impotriva lui Dumnezeu.”
„Atunci se mareste numele pacii, cind nu ne vom impotrivi parerilor Sfintilor, nici nu vom faptui impotriva hotarelor acelora.” (Migne, PG 68-77)

.

Sfântul Maxim Marturisitorul (†662)

„A tainui cuvintul adevarului inseamna a te lepada de el. Bine este sa traim in pace cu toti, dar numai cu aceia care cugeta aceleasi despre buna credinta ortodoxa. Si este mai bine sa ne razboim, atunci cind pacea lucreaza conglasuirea catre rau”. (Vietile Sfintilor din greaca, 21 ianuarie)

.

Sfântul Ioan Damaschin (†749)

”Sa ne pazim cu toate puterile noastre sa nu primim impartasire de la eretici, nici sa le-o dam acestora…, ca sa nu ne facem partasi relelor lor credinte si pentru a nu fi condamnati impreuna cu ei.”

„Auziti popoare, semintii, limbi, barbati, femei si copii, cei mai mari, cei mai tineri si pruncii, sfintul neam al crestinilor! Daca cineva va invata, in afara acestora pe care le-a primit Sfinta Biserica Soborniceasca, de la Sfintii Apostoli, de la Parinti si de la Sinoade, sa nu-l ascultati, nici sa primiti sfatul sarpelui, dupa cum l-a primit Eva si a cules moarte. Si chiar daca v-ar invata un inger sau un imparat in afara acestora pe care le-ati primit, astupati-va urechile.” (Stupul Ortodox, 1999)

.

Sfântul Teodor Studitul (†826)

„Atunci cind Credinta e primejduita, porunca Domnului este de a nu pastra tacere. Daca e vorba de Credinta, nimeni nu are dreptul sa zica: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cirmuitor? Nici acesta nu doreste sa aiba vreun amestec. Sau un sarac care de-abia isi cistiga existenta? … Nu am nici cadere, nici vreun interes in chestiunea asta. Daca voi veti tacea si veti ramine nepasatori, atunci pietrele vor striga, iar tu ramii tacut si dezinteresat?”

„Sinodul nu este aceasta: sa se intruneasca simplu ierarhi si preoti, chiar daca ar fi multi; ci sa se intruneasca in numele Domnului, spre pace si spre pazirea canoanelor… si nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stapinirea de a incalca canoanele, fara numai sa le aplice si sa se alature celor predanisite, si sa urmeze pe Sfintii Parinti cei dinaintea noastra… Sf. Ioan Gura de Aur a spus deschis ca dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei aflati in comuniune cu ei.”

„Avem porunca de la insusi Apostolul Pavel ca, atunci cind cineva invata ori ne sileste sa facem orice alt lucru decit am primit si decit este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeaza a fi osindit, ca nefacind parte din clerul sfintit. Nici un sfint nu a incalcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfint, daca ar fi calcat-o.”

„Si chiar daca am fi pacatosi in multe, totusi suntem ortodocsi si madulare ale Bisericii Universale, indepartindu-ne de orice erezie si urmind oricarui Sinod recunoscut ca ecumenic sau local. Si nu numai acestora, ci si hotaririlor pe care le-au luat si le-au propovaduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desavirsit, ci pe jumatate, cel care crede ca are dreapta credinta, dar nu se alatura dumnezeiestilor Canoane.” (Migne, PG Epistola II.81)

.

Sfântul Nichifor Marturisitorul, patriarhul Constantinopolului (+828)

„Si chiar daca foarte putini ramin inlauntrul Ortodoxiei si a bunei credinte, acestia sunt Biserica si in miinile lor se gaseste autoritatea si apararea asezamintelor Bisericii. Si daca acestia ar trebui sa sufere pentru buna credinta, aceasta va fi vesnica lauda pentru ei si li se va darui mintuirea sufletului.” (Stupul Ortodox, 2000)

.

Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului (sec.X)

„Cea mai buna comuniune este comuniunea in credinta si in dragostea cea adevarata… Nu exista nimic mai minunat decit Adevarul! Exista doar o singura Biserica a lui Hristos, apostoleasca si soborniceasca. Nu mai multe, nici macar doua. Iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc si sinod al razvratitilor. Noi, dreptcredinciosii crestini, acestea gindim, asa credem, pe acestea le vestim. Este nevoie sa pazesti toate fara nici o exceptie si, mai presus de toate, cele ale credintei. Pentru ca daca ai devia cit de putin, pacatuiesti pacat de moarte… Si acestea care au fost hotarite la Sinoadele ecumenice si de obste, trebuie ca toti sa le pazeasca. Si toti citi pazesc cele pe care fie unul dintre Parinti le-a scris in chip particular, fie un sinod local le-a statornicit, au dreapta judecata. Dar pentru cei care nu le primesc este infioratoare neglijenta.” (Epistola I catre papa Nicolae)

.

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (†1073)

„Pazeste-te, fiule, de cei cu credinta strimba si de toate discutiile lor, caci si pamintul nostru s-a umplut de ei! Numai cel ce traieste in Credinta Ortodoxa isi va mintui sufletul. Fiindca nu exista o alta credinta mai buna, decit curata si sfinta noastra Credinta Ortodoxa … De asemenea, fiule, nu se cade sa lauzi o credinta straina. Cine lauda o credinta straina face la fel ca si cel care-si huleste propria credinta. Cine lauda credinta sa si pe cea straina e un fatarnic si apropiat de erezie … Daca cineva iti spune: „Credinta noastra si a voastra este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, raspunde-i asa: „Fatarnicule! Cum pot fi amindoua de la Dumnezeu? Nu stii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singura Credinta, un singur Botez. (Efeseni 4,5)

Asadar, fiule, fereste-te de acestia si intotdeauna apara-ti credinta ta! Nu te infrati cu ei, ci fugi de ei si intareste-te in credinta ta prin fapte bune! … Fiule, chiar daca va trebui sa mori pentru credinta ta sfinta, du-te cu indrazneala la moarte! Asa au murit si sfintii pentru Credinta, iar acum vietuiesc intru Hristos.” (Patericul pesterilor de la Kiev, 1806)

.

Sfântul Grigorie Palama (†1340)

„Cei ce sunt in Biserica lui Hristos apartin adevarului, iar citi nu apartin adevarului, nu sunt nici in Biserica lui Hristos.”

.

Sfântul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului (†1444)

„Credinta noastra este dreapta marturisire a Parintilor nostri. Cu ea, noi nadajduim sa ne infatisam inaintea Domnului si sa primim iertarea pacatelor; iar fara de ea, nu stiu ce fel de cuviosie ne-ar putea izbavi de chinul cel vesnic. Toti Dascalii, toate Sinoadele si toate dumnezeiestile Scripturi ne indeamna sa fugim de cei ce cugeta in mod diferit si sa ne indepartam de impartasirea cu ei.”

”Învataturile dascalilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu le primesc, incredintat fiind ca sunt inselatoare. In materie de credinta ortodoxa nu exista concesie. Distrugerea credintei obstesti este pierzarea de obste a tuturor. Chestiunile credintei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodata nu s-au indreptat cele bisericesti prin solutii de mijloc. Intre lumina si intuneric poate cineva sa spuna ca exista ceva de mijloc, numit inserare sau amurg; dar intermediere intre adevar si minciuna nu poate nimeni sa gindeasca, oricit s-ar stradui. Mijloc de impacare intre adevar si minciuna nu exista! In problemele de credinta nu incape pogoramintul si iconomia, deoarece pogoramintul provoaca imputinarea credintei. Asta ar fi egal cu a spune: Taie-ti capul si du-te unde vrei.”

”Noi pentru nimic altceva nu ne-am despartit de latini, decit pentru ca sunt nu numai schismatici, dar si eretici. Pentru aceasta nu trebuie nicidecum sa ne unim cu ei!”

„Acela care il pomeneste pe papa ca arhiereu ortodox este vinovat si latino-cugetatorul trebuie considerat ca un tradator al credintei. Prin urmare, fugiti de ei, fratilor, ca si de impartasirea cu ei, pentru ca unii ca acestia sunt apostoli mincinosi, lucratori vicleni. Nu este altceva de mirare daca si ispititorii lui Satana se preschimba in ingeri ai dreptatii, al caror sfirsit va fi dupa faptele lor.”

„Îi rugam, si ce nu le spuneam care sa poata sa atraga chiar si inimile de piatra: sa revina la acea buna conglasuire pe care o aveam mai inainte si intre noi si cu Parintii nostri, cind toti spuneam aceleasi si nu exista in mijlocul nostru schisma… caci altfel parem „a canta in gol” sau „a coace pietre” sau „a semana pe pamint pietros” sau „a scrie deasupra apei” sau cite altele spun proverbele despre cele imposibil de realizat.”(Scurta scrisoare, P G 159, 1931C)

„Nu voi face aceasta niciodata, orice s-ar intimpla! Nu voi semna niciodata unirea, chiar daca ar trebui sa-mi primejduiesc insasi viata mea!” – a raspuns Sfintul Marcu imparatului Bizantului care cauta sa-l induplece a semna mincinoasa si tradatoarea unire cu ereticii catolici la sinodul tilharesc de la Ferrara-Florenta, 1438-1439.

.

Declaratiile vremii despre misiunea sfintului Visarion Sarai (†1701) in Ardeal

„La indemnul lui, in multe locuri poporul nu mai merge la biserica, nu se serveste de preotii uniti, mortii si-i ingroapa fara prohod si fara mingieri duhovnicesti, copii si-i boteaza prin femei batrine si se intimpla si alte pagube duhovnicesti de felul acesta.” (din Proloage, vol.I, editia din anul 1991, dupa care citatul a fost scos…)

.

Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul (†1779)

„Eu, crestinii mei, mi-am cheltuit viata studiind timp de cincizeci de ani, am citit si despre preoti si despre necredinciosi, si despre atei si despre eretici, am cercetat adincurile intelepciunii. Toate credintele sunt mincinoase, calpe, toate sunt ale diavolului. Am inteles si acest lucru adevarat, dumnezeiesc, ceresc, desavarsit si pentru mine si pentru voi: numai credinta crestinilor ortodocsi bine-credinciosi e buna si sfinta, ca sa credem si sa ne botezam in numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh. Aceasta v-o spun acum, la sfirsit, ca sa va bucurati si sa va veseliti de mii de ori, ca v-ati invrednicit sa fiti crestini ortodocsi, si sa plingeti si sa va tinguiti pentru cei necinstitori de Dumnezeu, necredinciosi si eretici, care umbla in intuneric, in mainile diavolului.”

„Evreul imi spune ca Hristosul meu e un copil din flori si Preasfinta Fecioara a mea e o desfrinata, iar Sfinta Evanghelie imi spune ca acest lucru e de la diavolul. Mai am acum ochi sa ma uit la evreu? Daca un om ma ocaraste, imi omoara mama, fratii, copiii, dupa care imi scoate ochii, ca si crestin am datoria sa-l iert. Dar sa-L ocarasca ei pe Hristosul meu si pe Preacurata Fecioara a mea! Eu nu vreau sa-i mai vad, dar domniile voastre cum va rabda inima si mai faceti afaceri si tocmeli cu evreii?

De ce v-am spus acestea, crestinii mei? Nu ca sa-i omoriti pe evrei si sa-i prigoniti, nu, ci ca sa-i plingeti ca L-au lasat pe Dumnezeu si s-au dus cu diavolul. V-am spus ca sa ne caim acum pina mai avem vreme, ca sa nu se intimple sa se minie Dumnezeu pe voi si sa ne lase din mina Lui si sa patim si noi ca evreii si chiar mai rau.” „Pe papa Romei sa-l blestemati, fiindca el e cauza.”

„Antihristul e unul papa, iar nu altul (adica turcul n.n.) cel care e in capul nostru. Intelegeti cine, fara sa-i spun numele.”

„Noi avem o porunca ce spune sa anatematizam pe oricine adauga sau nu crede in ceva mic din cele pe care le-au legiuit Parintii Bisericii noastre.” (Stupul Ortodox, 1999)

.

Sfântul Paisie de la Neamț (†1794)

„Au ereticii sunt rimlenii (romano-catolicii) cu al lor papa? Bine stiu ca vei zice ca sunt eretici. Si de vreme ce sunt eretici, precum si cu adevarat sunt, atunci Sfinta noastra Biserica ii afuriseste pe dinsii. Si pe care Sfinta Biserica ii afuriseste si eu, impreuna cu Biserica, fiul ei fiind, ii afurisesc.”

„Iara preacuviosul asupra tuturor celor ce veneau de supt stapinirea papii, savirsea aceasta mare taina a Botezului, fara de nici o impiedicare sau indoire, ca pre o prea de nevoie la mintuirea omului”, iar despre uniati: „Ca pentru alte rataciri si erezii rimlenesti, ce nu se cuvine de acum sa-ti mai vorbim ca si cu toate ereziile cele rimlenesti s-au amestecat si cu ele se unesc si uniatii, precum sufletul de trup. Si cum le va fi lor nadejde de mintuire? Nicidecum. Numai pentru Botez iti voi vorbi tie din Scripturi, fara de care nu poate avea nimeni nadejde de mintuire.”

„Unia este o aschie desprinsa de la Sfinta Biserica a Rasaritului si unire cu necredincioasa, ca sa nu-i zic biserica rimleneasca. Unia este inselaciunea diavolului, ce-i vaneaza pe cei nesocotiti intru pierzanie. Unia este un lup rapitor de suflete in piele de oaie. Unia este veninul aducator de moarte, in chip de miere, ce pierde sufletele. Unia este mladita inainte-mergatoare a antihristului, ce ademeneste cu magulire pe cei mai nestiutori intru pierzanie. Unia este prapastia iadului pentru cei ce nu au parte de cuget. Unia este Iuda, ce cu lingusitorul sarut a vindut Credinta Pravoslavnica … Unia este ca si rimlenii eretici. Cum, dar, uniatii nu sunt rimleni, cind toate dogmele Credintei Ortodoxe le-au calcat in picioare si pe cele rimlenesti le-au adoptat, zicind cu nerusinare, precum ca Duhul Sfint purcede si de la Fiul? Si papei de la Roma, adevaratului eretic … aceluia i se inchina si, in loc de Hristos, pe el de capetenia bisericii il au.”

„Un asemenea juramint, adica anatema, asupra celor ce se impotrivesc si nu se supun Sobornicestii Biserici, este pusa de patriarhii Rasaritului soborniceste, nu doar pentru o oarecare vreme, ci pina la sfirsitul lumii va ramine tare si neclatita si nedezlegata cu darul lui Hristos.” (Cuvinte si scrisori duhovnicesti, vol. II, Chisinau, 1999, p.49)

.

Sfântul Nicodim Aghioritul (†1809)

„Se cuvine sa ne ingradim pe noi insine si sa ne separam de episcopii care, in chip vadit, staruie in greseala privitor la cele ce tin de credinta si de adevar, asadar se vadesc a fi eretici sau nedrepti.”

„Zice inca si dumnezeiescul Hrisostom (in voroava cea de La inceput era Cuvantul) „Nu te amageasca pe tine o ascultatorule adunarile ereticilor, ca au Botez dar nu luminare, ci se boteaza cu trupul, iar cu sufletul nu se lumineaza.” Ci si sfantul Leon in Epistolia cea catre Nichita zice: „Nici un eretic nu da sfintenie prin taine.” Iar Ambrosie in Cuvantul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rau cinstitori de Dumnezeu, nu sfinteste”
(Talcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamt de la 1844)

.

Sfântul Ioan de Krnostadt (†1908)

„Care dintre ortodocși nu ar dori unirea cu toți catolicii sau luteranii și să fie una cu ei în Hristos, o singură Biserică, o singură obște a celor credincioși! Care însă, dintre aceste-zise biserici, mai ales dintre întâi-stătătorii numiti papi, patriarhi, mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi, xiondzi (numele polonez pentru preot n.n.) sau pateri se va învoi să se lepede de rătăcirile sale? Nici unul. Iar noi nu putem să ne învoim la învățătura lor eretică fără să aducem vătămare mântuirii sufletului nostru. Oare se pot uni cele de neunit – minciuna cu adevărul?

Iezuiții catolici în folosul papei și a propriei lor vederi și scopuri egoiste și meschine, au pervertit legea conștiinței și legea Evangheliei, afirmând că pentru atingerea scopurilor proprii sau a scopurilor religioase, catolicii pot întrebuința toate mijloacele nelegiuite: adică și ca să omoare și ca să viclenească în tot felul și să prigonească credința ortodoxă, să o numească schismatică și o credință de câini, și să-i ardă pe ruguri pe ortodocși, ca pe Hus și pe alții.

Neândoielnice sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Cel ce nu este cu Mine, este împotriva Mea (Matei 12,30). Catolicii, luteranii și reformații au apostaziat de la Biserica lui Hristos – ei nu sunt de un cuget cu noi, nutresc vrăjmășie împotriva noastră, caută din răsputeri să ne omoare, ne strâmtorează în tot chipul pentru credința noastră, ne batjocoresc și ne fac toate felurile de neplăceri mai ales în așezările lor cele mai însemnate, ei merg în chip vădit împotriva lui Hristos și a Bisericii Sale, nu cinstesc de viață făcătoarea Cruce, sfintele icoane, sfintele moaște, nu respectă posturile, strâmbă dogmele credinței celei mântuitoare. Ei nu sunt cu noi ci împotriva noastră și împotriva lui Hristos. Întoarce-i Doamne la adevărata Ta Biserică și mântuiește-i!

„De greșita înțelegere de către catolici a cuvintelor Mântuitorului: Tu ești Petru și pe această piatră (pe Hristos, pe Care Petru L-a mărturisit Fiu al lui Dumnezeu) voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui (Matei 16,18) depind toate rătăcirile catolicilor și papilor și mai ales părelnicul primat papal în Biserică și părelnicul rang al papilor de locțiitori ai lui Hristos. Ci uitați-vă câte rătăciri sunt îngăduite în credința papei (iar nu a lui Hristos) rătăciri ciudate, hulitoare de Dumnezeu – și le veți întoarce spatele cu nemulțumire și groază! O trufie omenească! O trufie satanicească! Auzi, papa infailibil! O, iezuitism!”

„Catolicii recunoscându-l drept cap al bisericii pe papa, pe adevăratul Cap al Bisericii – Hristos L-au pierdut și au rămas lipsiți de Cap. Întreaga istorie a papismului da mărturie ca la catolici nu este Cap fiindcă ei fac lucruri necuvioase, luptă împotriva Bisericii Ortodoxe. Iar în învățătura lor dogmatică – vai, câte erezii, inovații, abateri de la adevăr! O, pierzător sistem papist! Singurul Cap al Bisericii cerești, pământești și din cele mai dedesubt este Hristos Dumnezeu!” (Spicul Viu, ed. Sophia, Bucuresti, 2002)

.

Sfântul Lavrentie al Cernigovului (†1950)

„Vor veni așa vremuri când vor umbla din casă-n casă ca lumea să semneze pentru acel singur împărat și se va face un recensământ al populației foarte drastic… Vine timpul, și nu e departe, când foarte multe biserici și mănăstiri se vor deschide și se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru, ci și pe dinafară. Vor auri acoperișurile atât ale bisericilor cât și ale clopotnițelor, dar preoțimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face și misiune. Când vor termina lucrările va veni vremea împărăției lui antihrist și el va fi pus împărat… Toate bisericile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de bogății ca niciodată, dar să nu mergeți în ele. Antihrist va fi încununat ca împărat în marea biserică din Ierusalim cu participarea clerului și a patriarhilor. Intrarea și ieșirea în Ierusalim va fi liberă pentru orice om, dar atunci să vă străduiți să nu vă duceți, căci totul va fi spre a vă linguși pe voi, ca să vă atragă în ispită… Bisericile vor fi deschise, dar creștinul ortodox trăitor nu va putea intra în ele ca să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată adunarea satanică.” (Talanții împărăției, p.186)

.

Sfântul Nectarie de la Eghina (†1920)

„Despărțirea Bisericilor a avut loc sub Fotie…, după ce Biserica Constantinopolului depășise pericolul de a fi exclusă din Unica Biserică Sobornicească și Apostolească, iar Biserica Romană, sau mai bine zis papală, nu mai propovăduia dogmele Sfinților Apostoli, ci ale papilor… Cei care nu s-au renăscut prin lucrarea dumnezeiescului har în singura Una, Sfânta, Soborniceasca și Apostoleasca Biserică, în nici o altă biserică, nici văzută, nici nevăzută, nu o vor face… Atât timp cât cauzele principale ale despărțirii rămân aceleași… unirea este imposibilă…” (Stupul Ortodox, 1999)

.

Sfântul Ioan Iacob de la Neamt (†1960)

„Iar câțiva dintre slujitorii Sfântului Altar din ziua de azi defaimă aceste Sfinte Canoane, numindu-le bariere ruginite. Canoanele sunt insuflate de Duhul Sfânt prin Sf. Apostoli și prin Sf. Părinți ai celor șapte Sfinte Soboare ecumenice și ei zic: „Canoanele, de multă vechime pe care o au, au ruginit.” Nu zic că ei de multă grăsime și nefrică de Dumnezeu li s-a întunecat mintea și au năpârlit, căzându-le și părul și barba și mustața, făcându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului și al Sfinților și cum e chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfinților ei le calcă în picioare, dar predică sus și tare că sunt ortodocși.” (Hrană duhovnicească, Buc., 2000)

.

Sfântul Iustin Popovici (†1979)

„Conform gândirii unitare a Părinților și a Sinoadelor, Biserica este nu numai una, ci și unica… Biserica este una și unică, pentru că ea este trupul Unuia și Unicului Hristos. Unde nu este Dumnezeul-Om, acolo nu există Biserică, iar unde nu există Biserică, acolo nici Euharistia nu există. În afara acestei identități, adică a Bisericii și a Euharistiei, se află erezia, falsa biserică și antibiserica. Biserica, prin dumnezeiasca Euharistie, este unitate sobornicească și unirea lui Hristos cu credincioșii și a credincioșilor cu Hristos. Și în Euharistie și în Biserică, Dumnezeul-Om Hristos este Unul și, de asemenea, este „toate și întru toți.” (Col. 3:11).

Din unica și nedespărțita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins și s-au tăiat ereticii și schismaticii, care au și încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceștia au fost… romano-catolicii și protestanții și uniții și toată cealaltă legiune eretică și schismatică. Ecumenismul e numele de obște pentru toate pseudo-creștinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creștinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obște este acela de „pan-erezie” (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însușiri ale Dumnezeului-Om Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeul-Om în întregime și pun în locul Lui pe omul european. În această privință nu e nici o deosebire esențială între papism, protestantism, ecumenism și celelalte secte, al căror nume este „legiune”.

„Prin dogma despre infailibilitatea papei, papa a fost de fapt declarat drept Biserică și el, un om, a luat locul Dumnezeului-Om. Acesta e triumful final al umanismului, dar este în același timp și „moartea a doua” a papismului iar prin el și cu el, a oricărui umanism. Totuși, înaintea Adevăratei Biserici a lui Hristos care de la arătarea Dumnezeului-Om Hristos există în lumea noastră pământească ca Trup divino-uman, dogma despre infailibilitatea papei este nu numai erezie, ci o panerezie, fiindcă nici o erezie nu s-a ridicat atât de radical și atât de integral împotriva Dumnezeului-Om Hristos și a Bisericii Lui, așa cum a făcut papismul prin dogma despre infailibilitatea papei–om. Nu există nici o îndoială că dogma aceasta este erezia ereziilor, chinul chinurilor, o răzvrătire nemaivăzută împotriva Dumnezeului-Om Hristos. Dogma aceasta este, vai, cea mai îngrozitoare surghiunire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământ, o nouă trădare a lui Hristos, o nouă răstignire a Domnului – numai că nu pe crucea cea de lemn, ci pe crucea de aur a umanismului papist. Și toate acestea sunt iad, iad, iad pentru sărmana ființă pământească ce se numește om. Acolo unde Îl înlocuiesc pe Dumnezeul-Om Hristos cu omul, fie și cu cel numit infailibil, acolo se desparte trupul de Cap. Și după cum din această pricină Biserica dispare de acolo, tot așa se pierde și ierarhia apostolească divino-umană și succesiunea apostolică sacramentală.” (Biserica Ortodoxă și ecumenismul, 2002)

.

Cucernicul Părinte Dumitru Stăniloae (†1993)

„Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc că ecumenismul este produsul masoneriei; iarăși vor să relativizeze credința adevărată. A avut dreptate Biserica zicând că nu prea suntem uniți. Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru. Biserica Ortodoxă și biserica Romano-Catolică nu sunt două surori. Nu există decât un singur cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decât un singur trup, adică o singură Biserică. Deci noțiunea de Biserici surori este improprie.

„Au venit odată și aici, la un congres al ecumeniștilor. Și unul dintre reprezentanții lor a susținut ideile socialiste. Eu i-am combătut și vorbeam mereu de Hristos. Iar mă întrebau: „De ce tot vorbiți de Hristos? Aici este vorba de altceva, nu de Hristos”. S-au supărat teribil și, după ce am plecat, m-au criticat foarte tare pentru că vorbeam de Hristos și nu de probleme de-astea sociale. De ce să mai stau de vorbă cu ei care au făcut femeile preoți, sunt de acord cu homosexualii, nu se mai căsătoresc…” (interviu preluat din Ortodoxia și internaționalismul religios, ed. Scara, 1999)

„Lupta catolicismului n-a avut o bază spirituală, creștină, așa cum a fost cea din Rusia sau cea de la noi. Ne acuză Todea că suntem Biserică trădătoare. Două mii de preoți ortodocși au stat în închisoare. Eu am fost în închisoare și n-am văzut nici un preot unit. Toți s-au făcut ortodocși sau au intrat în diferite întreprinderi în care făceau pe turnătorii.” (Omagii părintelui Dumitru Stăniloae, ed. MMB, 1994)

„Caracteristica fundamentală a creștinismului, care constă în surparea zidului despărțitor dintre Dumnezeu și oameni (…) e înlăturată în catolicism într-o nouă formă. Sobornicitatea creștină, însăși Biserica, trupul tainic al lui Hristos, e desfăcută din îmbrățișarea iubirii atotprezente a lui Iisus Hristos și transformată într-o societate pur laică. (…) Iisus are o comunitate numai cu un anumit punct al spațiului și numai cu o persoană, cu papa în Vatican. (…) Tot ce contează e dependența juridică de o persoană omenească. Misticul e transformat în juridic, viața în Biserică devine o preocupare de bună și uniformă orânduială juridică. Cuvintele religioase nu mai exprimă de aceea nici ele misterul unor experiențe religioase directe, ci devin termeni juridici și raționaliști, de precizări pozitiviste, pământești.” (Ortodoxie și românism, pp.100-101)

.

Părintele Cleopa Ilie de la M-rea Sihăstria (†1998)

„Ați văzut la primii voievozi creștini ai românilor, de când sunt cele trei țări române, Moldova, Muntenia și Ardealul, toți au fost ortodocși… Ștefan cel Mare nu a fost baptist! Mircea cel Bătrân nu a fost evanghelist sau adventist! Alexandru cel Bun nu a fost martorul lui Iehova; nebunii ăștia au venit acum. Nici o sectă nu exista în țara noastră pe atunci. Aceștia vin din străinătate, plătiți de masoni, să ne strice dreapta credință și originea noastră de popor ortodox (…). Să țineți credința care ați supt-o de la piepturile maicilor voastre! Să țineți credința pe care o avem de două mii de ani! Nu vă luați după slugile satanei care vin din Apus cu milioane de dolari. Ei cumpără pe proști și pe nelamuriți în credință, să rupă unitatea în sufletul poporului român și vor să facă cele mai mari erezii și nebunii în țara aceasta. Păziți-vă de aceștia! Au case de rugăciuni dar acolo e casa satanei.” (Ortodoxia și internaționalismul religios, ed. Scara, 1999)

.

Arhimandit Gheorghios Kapsanis, egumenul M-rii Grigoriu, Athos

„Ce este ecumenicitatea? Bisericile Ortodoxe din întreaga lume sunt organizate, din punct de vedere administrativ, în Biserici locale sub conducerea unor sinoade locale, respectiv patriarhii. Toate bisericile locale sunt organizate la rândul lor sub forma unui sinod ecumenic din care fac parte reprezentanți ai tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.

Ce este ecumenismul? Ecumenismul în schimb, este o formă instituțională prin care, sub numele păcii și al unității, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budiști care nu cred în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, și unde se dezbat probleme economice, politice, sociale, culturale etc. Ecumenismul caută prin toate acestea să se impună ca noua religie a viitorului. Cu certitudine, Biserica Ortodoxă este ecumenică adică sobornicească (universală). Una este însă ecumenicitatea și alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxă este ecumenică, dar nu ecumenistă. Ea rămâne ecumenică atâta vreme cât nu cade în ispita ecumenismului. Ecumenicitatea constituie expresia deplinătății Bisericii și se propune și celorlalți, fără să se împartă sau să se ajusteze dupa concepțiile omenești. Așadar Biserica noastră Ortodoxă este ecumenică și deoarece întreaga lume are nevoie cu adevărat de ecumenicitatea ei, este necesar ca ea să se mențină ecumenică și să nu cadă în ecumenism. Iar aceasta nu numai pentru a-și păstra ecumenicitatea ei, ci și pentru a ajuta cu adevărat lumea. Un rol important în mișcarea ecumenică îl are teoria ramificațiilor care este o erezie eclesiologică promovată în cercurile teologice așa-zis moderniste, a cărei esență este că toate confesiunile creștine existente în momentul actual sunt văzute ca ramuri egale ale unei singure Biserici a lui Hristos și care dețin în mod egal harul Sfântului Duh și Adevărul Divin. La baza acestei învățături eretice stă interpretarea incorectă a procedurilor canonice privind primirea în Biserică a ereticilor și schismaticilor.” (Ortodoxia și internaționalismul religios, ed. Scara, 1999)

.

Cucernicul Parinte Gheorghe Calciu

Înțelegerea ecumenică de unire și armonie a lumii este de fapt o formă a mișcărilor internaționaliste pe plan religios, în care se încearcă desființarea națiunilor, instituirea unor guverne mondiale, pe care nimeni nu le-a uns și care urmăresc doar gloria lor, buna lor viață și satisfacerea dorinței de a conduce popoarele. Ecumenismul acesta este în sine o acțiune diabolică și sunt de acord cu unii teologi greci care spun că ecumenismul este cea mai mare erezie a secolului nostru… Am sperat că România va fi următoarea țară care va ieși din ecumenism.” („Ziua” de Bucuresti, 5 dec.1998, pg.8)

.

Mitropolitul Ierotei de Nafpaktos (pe vremea când mărturisea așa cum trebuie – n. adm.)

„Poate fi spus că de este o mare erezie astăzi, este așa-numita erezie eclesiologică, care se confruntă mai ales cu păstorii Bisericii. Este o mare confuzie astăzi despre ceea ce este Biserica și care sunt adevărații ei membri. Se confundă identitatea Bisericii cu alte tradiții umaniste și se gândește că Biserica este fragmentată și despărțită, dar mai mult se ignoră singura cale de mântuire a Bisericii.” „Papistașii nu au preoție nici taine… Vaticanul nu este biserică, ci un sistem politico-economic situat în afara Bisericii, iar papa cu toti „clericii” Vaticanului nu sunt urmași ai Apostolilor, nu au predania și succesiunea apostolică… Papistașii sunt francolatini, iar pe deasupra și eretici. Papismul se află în afara Bisericii…, și pentru că în afara Bisericii nu există Taine, pentru aceasta clericii papistașilor și însuși papa, pentru noi ortodocșii, nu au preoție, adică au fost tăiați de la succesiunea apostolică. Dacă se va pierde Credința Ortodoxă, atunci nu va mai exista nici Biserică, nici Dumnezeiasca Euharistie… Părinții Bisericii din veacul al VIII-lea observaseră că papismul, sub influența francilor, a schimbat teologia ortodoxă și astfel nu mai făcea parte din Biserica Ortodoxă care păzea în întregime adevărul revelat. De aceea, papa nu mai era pomenit în Diptice.” (Cugetul Bisericii Ortodoxe, Cap.I)

.

Cuviosul Ghenadie Sholarios, Patriarhul Constantinopolului (sec.XV)

„O grecilor (romanilor, n.n.) vrednici de milă, de ce încă rătăciți și lepădând orice nădejde în Dumnezeu căutați ajutorul francilor (Europei, n.n)? Cum de împreună cu întreaga Cetate, care curând va cădea, pierdeți Ortodoxia voastră? Milostiv fii mie Dumnezeule! Aduc mărturie înaintea Ta că sunt nevinovat de această nelegiuire. O, bieții de voi care vedeți ce se-ntâmplă în jurul vostru și în vreme ce robia vă este tot mai aproape, vă lepădați de credința părinților voștri și primiți fărădelegea! Nu mă voi lepăda nicicind de tine, iubită Ortodoxie, și n-am să te ascund Sfântă Predanie, câtă vreme duhul meu mai sălășluiește în trupul acesta.” (Sinodul de la Ferrara-Florența, ed. Scara, 2002, p.161)

/http://eresulcatolic.50webs.com/

.

.

.

SLAVĂ LUI DUMNEZEU PENTRU TOATE !

.

CITIȚI AICI TEXTUL IMNULUI ROMÂNIEI:

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

(până nu este PREA TÂRZIU)…

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE !!!

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

 

.

.