În cele ce urmează o să redăm anumite pasaje din cartea TAINA FIAREI-TÂLCUIREA APOCALIPSEI-DESPRE SEMNELE SFÂRȘITULUI LUMII – 2007, apărută la vremea aceea cu binecuvântarea arhiepiscopului Vladimir al Poceaevului, texte care nu au nevoie de nici o tâlcuire sau explicație:

         “…Pe ECRAN se înfăptuiește o MANIPULARE fără precedent a conștiinței omenești în direcția ASEMĂNĂRII CU DEMONII” – pag.47.

         “…Psihologul A. Mori vorbea despre asemănarea influenței televizorului cu starea creată de droguri. Profesorul M. Ciucas, specialist cu renume în domeniul MANIPULĂRII OPINIEI PUBLICE, SUSȚINEA CĂ SCOPUL TELEVIZIUNII ESTE FORMAREA OMULUI LIPSIT DE CAPACITATEA DE A SE CLARIFICA ÎN STAREA LUCRURILOR, DE A GÂNDI CRITIC, A OMULUI COBORÂT LA CEL MAI JOS NIVEL AL STĂRII EMOȚIONALE, CÂND EL POATE ACȚIONA DOAR SUB INFLUENȚA EXCITANȚILOR EXTERNI, ARTIFICIALI ȘI FORȚELOR CARE-L DIRIJEAZĂ.”

         “…Televiziunea propune aceeași hrană lipsită de duhovnicie tuturor oamenilor, și din această cauză, ei își pierd individualitatea, devin asemănători spiritual unul cu altul. TELEVIZIUNEA ESTE O GRANDIOASĂ PEPINIERĂ PRACTICĂ DE VIAȚĂ FĂRĂ DUMNEZEU, EA ÎL DUCE PE OM DE LA DUMNEZEU ÎN LUMEA PATIMILOR, CRUZIMII, MINCIUNII, OCULTISMULUI… DRACUL TELEVIZAT  INSUFLĂ, SUGEREAZĂ ȘI IARĂȘI  SUGEREAZĂ… IAR OAMENII ÎL ASCULTĂ, ÎL ASCULTĂ   ȘI IARĂȘI ÎL ASCULTĂ. OARE ACEASTA NU ESTE DIRIJAREA CONȘTIINȚEI OMENEȘTI?” – Pag. 47.

        “…Este evident că astăzi ECRANUL pentru omul modern nu este atât un informator și o sursă de construcție a tabloului lumii, cât arhitectorul și constructorul ei, care programează cu agresivitate modul de gândire și comportament, creând O NOUĂ MORALĂ ȘI UN NOU SISTEM DE VALORI. DE ACEEA MEDIUL INFORMAȚIONAL MODERN, CONSTRUIT PE PRINCIPII ANTIDUHOVNICEȘTI, ANTIHRISTICE, ÎN ULTIMII ANI DEVINE UN FACTOR DIN CE ÎN CE MAI PUTERNIC DE SĂLBĂTICIRE A OAMENILOR. Politologul A. Novikov a numit Ecranul BALAUR sau DRAGON. El pune întrebarea: Va deveni oare TV o nouă religie, o nouă ideologie, BALAURUL VIITORULUI? Ceea ce vedem noi acum sunt doar solzii balaurului care vine. NOI NE JUCĂM VESEL CU EL, NE PLIMBĂM PE DELUȘOARELE COMPUTERIZATE ALE REALITĂȚII VIRTUALE, FĂRĂ A NE DA SEAMA DE DIMENSIUNILE ACESTUI MONSTRU….”.  – pag. 48.

        “…Drept consecință a dezvoltării de mai departe a rețelei globale va deveni ireversibilă computerizarea generală”. – pag. 48.

        “…Din Sf. Scriptură și din scrierile Sf. Părinți știm că în vremurile antihristice va avea loc FERMECAREA OAMENILOR CU “MINUNI” AMĂGITOARE. După cum tălmăcesc mulți tălmăcitori aceste “MINUNI” AMĂGITOARE nu sunt altceva decât ULTIMELE DESCOPERIRI TEHNICO – ȘTIINȚIFICE, la care se referă și TV modernă.” – pag. 50. 

“…Scopul tehnologiilor realităților virtuale este CREAREA UNEI LUMI ILUZORII, scrie ieromonahul Anatolie, însă când în conștiința omului aceste lumi false vor deveni realitate, OMUL NU VA FI ÎN STARE SĂ LE DEOSEBEASCĂ ȘI CU UȘURINȚĂ SE VA FACE DEDUBLAREA PERSONALITĂȚII SAU CHIAR DEPERSONALIZAREA.

        “…Influența ecranului este îndreptată asupra capacității de imaginație, asupra sferei închipuirii pe care Sf. Părinți o numeau PRINCIPALA CALE DE ACCES A DUHURILOR NECURATE SPRE SUFLETUL OMULUI.”  – pag. 50.

        ”…Conform Apocalipsei în vremurile din urmă OAMENII SE VOR ÎNCHINA LA “ICOANA”  FIAREI, ADICĂ ÎI VOR SLUJI EI CA unui dumnezeu, în locul slujirii DUMNEZEULUI CEL ADEVĂRAT. ACESTEI “ICOANE” ÎI VA FI DAT “DUH” ȘI EA VA VORBI – (Apoc. 13, 14-15). Nu dinspre Ecran ne întâmpină pe noi Apocalipsa? Nu arată chipul biblic al “icoanei” vorbitoare a Fiarei spre televiziune, iar în sens mai larg, la toate mijloacele moderne de informare în masă și în general, la astfel de fenomen a ultimelor vremuri înainte de sfârșitul lumii, care este computerizarea generală a vieții și activității omenești?” – pag. 52.

 

         Iată, de exemplu, ce se poate citi în cartea despre starețul LAVRENTIE AL CERNIGOVULUI: „Antihristul va cunoaște toate vicleniile satanice și va face semne false. Pe el îl va auzi și îl va vedea în același timp toată lumea”. (prin TV și radio). Sfântul plăcut lui Dumnezeu spunea: „FERICIT ȘI PREAFERICIT ESTE ACEL OM CARE NU VA VEDEA FAȚA MÂRȘAVĂ A LUI ANTIHRIST. CINE VA VEDEA ȘI VA AUZI  CUVÂNTUL LUI HULITOR DE DUMNEZEU, PROMISIUNILE LUI CE ȚIN DE BUNURILE PĂMÂNTEȘTI, ACELA SE VA AMĂGI ȘI VA MERGE CU ÎNCHINĂCIUNE ÎN ÎNTÂMPINAREA LUI, ȘI ÎMPREUNĂ CU EL VA PIERI ÎN FOCUL CEL VEȘNIC”.

         Când pe starețul Lavrentie l-au întrebat: Cum va fi aceasta? El a răspuns cu lacrimi în ochi: ”PE LOCUL CEL SFÂNT VA STA URÂCIUNEA PUSTIIRII ȘI VA ARĂTA PE SPURCAȚII ADEMENITORI AI LUMII, ȘI EI VOR FACE MINUNI FALSE AMĂGIND OAMENII CARE S-AU LEPĂDAT DE DUMNEZEU. IAR DUPĂ EI VA VENI ANTIHRIST ȘI LUMEA ÎNTREAGĂ ÎL VA VEDEA CONCOMITENT”.

        Preoții l-au întrebat pe cuvios: Unde pe locul cel sfânt, în Biserică? Cuviosul a răspuns: „NU ÎN BISERICĂ, CI ÎN FIECARE CASĂ. ÎN COLȚ, UNDE SUNT ACUM SFINTELE ICOANE, VOR STA UNELTELE ADEMENITOARE DE AMĂGIRE A OAMENILOR. MULȚI VOR ZICE: VREM SĂ PRIVIM ȘTIRILE. IATĂ ÎN ȘTIRI VA APĂREA ANTIHRIST”. – pag. 53-54.

        ”…AȘADAR, „ICOANA” FIAREI TREBUIE ÎNȚELEASĂ NU CA CHIPUL PERSONALITĂȚII LUI ANTIHRIST, CI CA O IMAGINE DE ANSAMBLU A ÎNTREGULUI LUI SISTEM IDEOLOGIC DE FIARĂ. FIARA DIN APOCALIPSĂ ÎN ACEST SENS  ESTE ÎNTREGUL SISTEM ÎMPOTRIVITOR LUI DUMNEZEU, A NOII ORÂNDUIRI MONDIALE”. – pag. 54.

 

Culese cu multă dragoste și imensă durere  de Pr. Andrei

.

PS: NU SUNTEM ÎMPOTRIVA PROGRESULUI TEHNIC. SUNTEM ÎMPOTRIVA FOLOSIRII PROGRESULUI TEHNIC CU SCOPUL DEMONIC DE ÎNROBIRE ȘI MANIPULARE OCULTĂ A OMENIRII ȘI DE DESPĂRȚIRE A EI DE DUMNEZEU!!!!!!!!!!