Mult iubit popor român,

 

A venit vremea să arătăm că avem credință puternică precum stâncaNu vă panicați în legătură cu ultimele evenimente, nu vă deznădăjduiți, căci Domnul Hristos ne-a spus: ”Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

Să ne aducem aminte că noi creștinii suntem vremelnic pe acest pământ și că trebuie să ne pregătim temeinic, zi de zi, ceas de ceas, mai ales în aceste vremuri viclene, să ieșim din această viață mizerabilă și să intrăm în cea de dincolo, în viața veșnică fericită. Căci în fiecare zi și la fiecare Sfântă Liturghie noi rostim Crezul, în care mărturisim că așteptăm ”viața veacului ce va să fie”.

Acum trebuie să dovedim că suntem creștini adevărați, că nu ne e frică de boli și viruși, ci ne e frică de ce răspuns vom da în fața Domnului, atunci când vom ajunge în fața Lui.

Dacă suntem creștini cu adevărat, vom păzi cu străjnicie poruncile dumnezeiești și vom nădăjdui în dulcele Iisus care ne-a spus că toate acestea trebuie să vină și ne-a mai spus SĂ NU NE TEMEM!

Să nădăjduim deci cu putere în mila și ajutorul lui Hristos Domnul nostru, al Maicii Domnului și al tuturor Sfinților care ne vor lumina în toate situațiile dificile prin care vom trece în viitor.

Cu multă dragoste și purtare de grijă părintească,

Pr. Sava Lavriotul și Părinții Athoniți

Azi 27.02.2020, ora 19.00

 

 

Rugăciune de fiecare zi a stareților de la Optina

Doamne, dă-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă supun întru totul Sfintei Voiei Tale. În tot ceasul astăzi, povățuiește-mă în toate și mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este Sfântă Voia Ta.

În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând.

Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin

 

Rugăciune împotriva lui antichrist

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înșelăciunea vicleanului antichrist a cărui venire se apropie și ne izbăvește de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe toţi dreptmăritorii creştini de toate mrejele lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica de Tine, ca să nu ne ferim şi să nu ne lepădăm de Tine şi de Sfânta Ta Biserică. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim şi să murim pentru Sfânt Numele Tău şi pentru Credinţa cea adevărată, Ortodoxă, decât să ne lepădăm de Tine și să primim semnul mârșavului antichrist și să ne închinăm lui. Dă-ne, Doamne, zi şi noapte, lacrimi să plângem greșalele noastre şi îndură-te de noi, Doamne, în ziua înfricoșătoarei Tale Judecăţi. Amin

 

Cele 2 rugăciuni ale stareților de la Optina le puteți descărca în format pdf de aici:

2020.02.27-mesaj-gheron-sava-lavriotul-si-2-rugaciuni-ale-staretilor-de-la-optina

.

Doamne ajută !