”Părinte Sava, bine ați venit în România, vă mulțumesc că ați venit la judecata mea care a avut loc ieri. Să ne spuneți câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat ieri, din punctul dvs de vedere.

M-ați chemat ca să vă fiu alături ca și martor al apărării, părinții din Sfântul Munte au acceptat această invitație, – e vorba despre părinții din Sf. Munte care au întrerupt deja pomenirea, și m-au trimis ca să îi reprezint pe acești părinți și să vă ajut. Pentru că dvs sunteți acuzat în momentul acesta că sunteți în afara Bisericii, de vreme ce ați întrerupt pomenirea. Cu toate că condițiile atmosferice au fost foarte grele, am venit să vă ajutăm în această mărturisire pe care o dați.

Cu toate că am trimis Episcopiei scrisoare prin care spuneam că o să vin la proces, nu m-au primit. Fără nici o justificare, și în final nu m-au acceptat într-un mod ilegal. Pentru că acuzatul are dreptul să aibă atât martori ai apărării, cât și un avocat. Ceea ce au făcut ei, întreg consistoriul a fost ceva ilegal. Totul a fost ilegal pentru că v-au chemat la proces fără să vă dea dinainte un dosar cu acuzațiile care vi se aduc, astfel încât să puteți să vă pregătiți, și să răspundeți la acuzațiile care vi se aduc și să puteți să dați răspuns în fața lor.

Toate aceste lucruri sunt inacceptabile, și ele trebuie să fie auzite de către popor, pentru că poporul trebuie să înțeleagă că în acest moment avem o foarte mare problemă: după ”Sinodul” din Creta lucrurile s-au schimbat. Ecumenismul a lucrat și până atunci în mod subteran, dar acum lucrează în mod vădit. După Sinodul din Creta, mai bine zis după acest FALS SINOD din Creta, avem o acceptare oficială a ecumenismului ca linie teologică pe care Biserica ar trebui s-o urmeze în continuare.

Sunt inutile și fără sens acele păreri care spun că în Creta nu s-a întâmplat nimic rău, pentru că DE FAPT, acolo A AVUT LOC O MARE TRĂDARE, ESTE O TRĂDARE MULT MAI MARE DECÂT CEA CARE A AVUT LOC LA ACEL SINOD DE LA FERRARA-FLORENZA DIN TIMPUL SFÂNTULUI MARCU EVGHENICUL ȘI PRIN ACEST ”SINOD” DIN CRETA SUNT ANULATE ATÂT EVANGHELIA CÂT ȘI SINOADELE ECUMENICE.

Reacția de împotrivire pe care o aveți dvs este calea patristică pe care au urmat-o toți Sfinții noștri, și această luptă și această linie este și conform Sfintelor Canoane ale Bisericii.

Noi, părinții Athoniți deja am oprit pomenirea Patriarhului Bartolomeu, bazându-ne nu numai pe Canonul al XV-lea al Sinodului I-II Trulan din vremea Sfântului Fotie cel Mare, ci și pe foarte multe alte canoane ale Bisericii noastre, Canoane atât Apostolice cât și de la Sinoade, cum este Canonul 31 Apostolic, Canonul 32 al Sinodului de la Laodiceea, și multe alte canoane pe care acum nu mi le amintesc pe derost, însă le-am scris toate aceste canoane în scrisorile pe care Părinții Aghioriți le-am trimis. Și nu este singurul mod în care noi putem să reacționăm la erezia care acum este acceptată în mod oficial.

Din ceea ce am aflat până acum, Biserica Ortodoxă Română, nu numai că acceptă Sinodul din Creta ca fiind unul Ortodox, ci există și episcopi care-i pun pe preoții lor să jure că acceptă Sinodul din Creta. Aceasta este o dovadă că pentru acești episcopi Sinodul din Creta este valabil, pentru că așa cum știm din Articolul al 22-lea al Documentului 6 al Sinodului din Creta, se spune acolo că nu sunt permise împotriviri și că toate hotărârile Sinodului din Creta sunt obligatorii, trebuie să fie acceptate de către toți. De fapt vedem că Sinodul din Creta, hotărârile lui sunt deja puse în aplicare.

Noi ca și creștini ortodocși, nu putem să acceptăm nimic nou în credința noastră, ci urmând ceea ce spune Sf. Ap. Pavel, care este supranumit și ”Gura lui Hristos”, el ne spune că atunci când cineva vă va vesti ceva diferit de ceea ce vă spun eu, să fie anathema. Dacă cercetăm istoria Bisericii de-alungul timpului, reacția de împotrivire sau respingere pe care au avut-o Sfinții Părinți atunci când era propovăduită o anumită erezie, reacția lor era aceea de a opri comuniunea cu episcopii care propovăduiau erezia și cu toți cei care erau de acord cu ea. Și acest lucru de ce îl făceau – pentru a nu fi întinată credința. Mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă lucrul acesta:

Când pomenim un episcop, are două sensuri acest lucru:

Primul sens al pomenirii este că aparține de o anumită episcopie care este condusă de un anumit episcop ortodox.

Al doilea sens, care este mai important, este că credința episcopului este aceeași cu credința mea. De fapt noi avem o comuniune de credință. Deaceea îl și pomenim. N-am putea să pomenim un eretic. În momentul în care un episcop, conform Canonului 15 al Sinodului I-II Trulan din vremea Sfântului Fotie cel Mare (în urmă cu două secole Sf. Sofronie – un mare Sfânt al Bisericii – a scris un astfel de Canon):  atunci când un episcop propovăduiește o erezie cu capul descoperit – adică în mod vădit, ÎNAINTE CA UN SINOD SĂ ÎL CONDAMNE PE ACEST EPISCOP, trebuie să întrerupem comuniunea cu el, nu numai că nu avem aceeași credință cu el, dar el nu mai este din acel moment un episcop adevărat, ci este un fals episcop și un fals învățător.

Acest Canon al 15-lea, exprimând aceeași credință a Sfinților de-alungul timpului, ne spune că atunci când un episcop are idei eretice, crede în ele și ni le predă, ne învață aceste idei, atunci el nu este un episcop adevărat.  Și noi nu putem să pomenim un fals episcop. Pentru că nu putem să avem comuniune, părtășie cu vre-un eretic.  Că și dacă noi credem în mod corect, așa cum trebuie, atunci când noi pomenim un episcop eretic, atunci se înțelege faptul acesta – că noi avem aceeași credință cu el.  Și noi o să fim judecați pe baza credinței episcopului, nu a noastră. Adică așa cum spunem noi mai lumește, o să ajungem în iad pe degeaba. Din acest motiv, pomenirea episcopului este o problemă foarte importantă, ea fiind o problemă soteriologică (problemă de mântuire).

Însă mai există un aspect: Atunci când noi pomenim un episcop care propovăduiește o erezie, această erezie se răspândește în Biserică. Din moment ce noi acceptăm ce spune episcopul, acceptăm că de fapt aceasta este învățătura ortodoxă. Și atunci se încetățenește lucrul acesta că erezia este de fapt învățătura cea adevărată în Biserică… Și astfel boala ereziei, în loc să fie vindecată, ea se extinde în trupul Bisericii și în rândul credincioșilor, iar consecința este moartea. Dacă noi nu oprim pomenirea episcopului eretic, suntem și noi răspunzători  în fața lui Dumnezeu pentru erezie. Și de ce lucrul acesta? – Pentru că Sfinții Părinți ne spun că și dacă s-ar schimba un lucru foarte mic în credință, acela este erezie.  În Creta (pseudo-Sinodul din Creta – n.r.) s-au schimbat toate, nu ceva mic. S-a schimbat Crezul – nu mai avem ”Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică Biserică, au fost acceptate toate cele pe care le învață așa-numitul  ”Consiliu Mondial al Bisericilor” (CMB) care  de fapt este un consiliu mondial al ereziilor, și în acest moment, așa cum s-a stabilit și s-a hotărât la Sinodul din Creta, erezia nu mai este erezie, ereziile sunt biserică !!!! Și se spune că noi avem aceeași credință cu ei, însă ea nu a fost încă formulată într-un mod corect. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în istorie să se spună așa ceva. Este de fapt un moment de strălucire, de biruință al învățăturii eretice pe care o propovăduiește ecumenismul.

Desigur, ecumeniștii și ereticii prezintă faptele în așa manieră, spunând că de fapt nu s-a întâmplat acest lucru, dar și numai prin faptul că acceptă Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) ca fiind într-adevăr ca fiind un Consiliu al Bisericilor, și nu le numesc aceste biserici erezii, este de ajuns.

Din păcate, și partea oficială a Sfântului Munte nu a luat o atitudine bună, corectă, și au spus doar că există niște neclarități în texte, care vor fi clariicate…

Noi ca și părinți aghioriți care am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu, ni s-a cerut să spunem care ar fi formularea prin care aceste erezii să fie acceptate ca și biserici. Formularea de la Sinodul din Creta este faptul că Biserica Ortodoxă  nu numai că recunoaște ci că acceptă existența altor biserici eterodoxe cu care noi nu avem comuniune. Acesta este sensul textului. Dacă vroiam ca formularea să fie una ortodoxă, trebuia să fie așa: ”Biserica Ortodoxă – care este cu adevărat Cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică a lui Hristos, știe de existența altor comunități religioase deci nu creștine, care pentru Biserica Ortodoxă sunt numite erezii, care s-au rupt de trupul Bisericii, și nu avem comuniune cu ei datorită crezului lor și convingerilor lor.”

Singurul mod prin care noi am putea să intrăm în comuniune cu ei, este întoarcerea lor la Biserica Ortodoxă, acceptând ei dogmele ortodoxe, și respingând ereziile lor. Un dialog mai departe de acest punct, nu are sens. Aceasta este formularea ortodoxă pe care aș fi acceptat-o. Pentru că un Sinod are loc ca să condamne o erezie. Și nu se poate face un sinod ca el să readucă ereziile și să le transforme dinnou, și să le recunoască ca și Biserică.

Sinodul cel fals și tâlhăresc din Creta a afirmat niște blasfemii foarte grave. Aceasta este una dintre ele.

O altă blasfemie care există în textele din Creta și pe care oamenii n-o cunosc, este următoarea: Se spune în textele acestui fals Sinod că s-a pierdut unitatea creștinilor, și că acest Consiliu Mondial al Bisericilor (CMB) ajută pentru a se restabili această unitate. – Este teoria eretică despre biserica cea împărțită. Este o blasfemie. Biserica nu se împarte niciodată, ci ereticii sunt cei care se rup pe ei înșiși de trupul Bisericii. Biserica nu se desparte. Ei se despart de Biserică. Și noi de fapt așteptăm întoarcerea lor la trupul Bisericii. Dar BISERICA NICIODATĂ NU A PĂȚIT NIMIC RĂU ÎN SINE! Dacă spunem ”biserică împărțită”, înseamnă că biserica nu mai are unitate. În felul acesta noi am accepta că nici noi nu avem credința cea adevărată. Este de fapt teoria ramurilor – că toți au câte o prticică de adevăr, și numai împreună noi toți putem constitui adevărul. În felul acesta noi am accepta că Biserica Ortodoxă nu are tot Adevărul. – Este o mare blasfemie această teorie. Și față de Sfântul Duh, și față de Sfinții Părinți, nu acceptăm că sinoadele ecumenice toate sunt distruse și toate sunt date laoparte, nu mai există nimic. DEPLINĂTATEA HARULUI EXISTĂ NUMAI ÎN BISERICA ORTODOXĂ. Și dacă vor rămâne numai 3 ortodocși, acești 3 ortodocși vor avea deplinătatea Harului și a Adevărului.

Toate aceste erezii se află în documentele ”Sinodului” din Creta, sunt foarte bine ascunse în modul în care ele sunt formulate, și prin modul în care sunt ele ascunse în text. Dacă cineva citește cu atenție textele acestea, în afară de faptul că își va da seama că toată teologia sau învățătura ”Sinodului” provine din teologia eretică a Mitropolitului Ziziulas, că de fapt aceste texte reprezintă sau sunt reprezentantele teoriei ramurilor și a celeia despre biserica împărțită. Ei de fapt recunosc din aceste texte ca fiind teologie ortodoxă, teologia baptismală, iar ca și consecința acestui fapt este îngăduirea sau permiterea săvârșirii căsătoriilor mixte. De vreme ce ereticii nu mai sunt eretici, atunci putem să avem comuniune de credință. În felul acesta este anulat Canonul 72 al Sinodului I-II Trulan în care se spune că un eretic nu se poate căsători cu un ortodox, însă acum se îngăduie acest lucru pentru că nu mai este considerat eretic… Am putea ore întregi să vorbim despre acest lucru, iar lucrul cel  mai grav dintre toate, sistemul care a fost urmat acolo (în Creta – n.r.), nu a fost cel sinodal.

Deja din ianuarie anul trecut (2016) când a avut loc ultima întâlnire presinodală, documentele care au fost prezentate în Creta, au fost deja semnate de atunci.

Au votat doar 10 episcopi, în loc să aibă fiecare episcop drept de vot și să fie acest vot decisiv, ei de fapt s-au adunat acolo ca să spună și să hotărască și să spună că ereziile nu mai sunt erezii. Deaceea, reacția pe care o aveți dvs, reacție care există în toată lumea ortodoxă prin preoții care întrerup pomenirea episcopilor care acceptă ”Sinodul” din Creta, este reacția corectă și sănătoasă care trebuie să existe, pentru ca să nu fim considerați și noi eretici. – Pentru că TOȚI CEI CARE ACCEPTĂ HOTĂRÂRILE ”SINODULUI” DIN CRETA, CHIAR ȘI DACĂ SPUNE CINEVA CĂ EL ESTE ORTODOX, EL DE FAPT SE AFLĂ CĂZUT ÎN PANEREZIA ECUMENISTĂ. Deaceea și noi – pentru că această luptă nu este doar pentru Grecia și pentru Sfântul Munte, suntem alături de toți cei care luptă și vrem să-i sprijinim în lupta aceasta, și pregătim la sfârșitul lunii febroarie, începutul lunii martie o Sinaxă panortodoxă de monahi a cărei datorie este să condamnăm ”Sinodul” din Creta și să dovedim că el este eretic, și va avea loc atunci întreruperea pomenirii din partea tuturor celor care vor fi prezenți la această Sinaxă, declarând aceștia că NOI NU SCHIMBĂM NIMIC ÎN CREDINȚA NOASTRĂ, NU ACCEPTĂM ”SINODUL” CEL ERETIC, CI ACCEPTĂM TOT CEEA CE A FOST PÂNĂ ACUM VALABIL ÎN BISERICA ORTODOXĂ.