„Eu am făcut piatra să cînte pentru omenire…”

Ai spus odinioară…

Şi-abia acum

Am înţeles ce ai vrut să spui…

Ai vrut să dovedeşti

Că arta ta grăieşte viu

De la sine şi prin sine…

Masa tăcerii asteaptă

Tăcută…apostolii

La Cina cea de Taină

Iar Poarta Sărutului

Epoarta sărutului veşniciei…

Poarta Raiului…

Prin care nădăjduim

Să trecem…noi românii…

Aflând mântuirea… cea mult râvnită…

Şi Coloana Infinitului

A jertfei fără de sfârşit

O înlănţuire de coşciuge

Ultimul fiind deschis, neacoperit,

Gata să primească

Ultima moarte jertfelnică..

Ultimul martiriu…

Pe coloana aceasta

Se sprijină

Cerul întreg…

Ea apare precum

Scara lui Iacov

Patriarhul biblic

Pe care urcau

Şi coborau îngerii…

Şi cocoşul… cocoşul biblic

Care a cântat de trei ori

Lui Petru Apostolul

Pentru a-i aminti

Că s-a lepădat de Dumnezeul său.

Şi nouă….

Pentru a ne aminti

Că zacem în uitare

Şi nesimţire şi…

În aceeaşi lepădare a lui Petru…

Cocoşul care

Pare  un şuvoi nestăvilit

O …ţăşnire către cer… Şi către Înviere…

Iată deci sufletul

Românesc

Pus în piatră

Modelat de sculptorul

Minunat…

Precum dalta sculptorului

A săpat piatra

Scoţând la iveală

Minunile de cremeni…

Aşa şi suferinţa, jertfa,

A sculptat sufletul

Şi l-a copt

Pentru Înviere…

Asta e BRÂNCUŞI

Esenţă de neam românesc

Pusă în lespezi de piatră

Doină şi verset biblic

Împletite şi despletite

Puritate şi tandreţe,

Clocotiş de ape,

Şuvoi de trăire,

Tumult de oltean…

Toate acestea amestecate

Şi şlefuite

În moara suferinţei…

Esenţă de românitate

Piatră şi har.

 

 

Cu dor de infinit şi cu credinţa că numai urcînd Coloana jertfei fără de sfîrşit,

apoi stînd la masa tăcută a Cinei cele de Taină poţi trece poarta Raiului,  

Pr. Andrei