.Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. – Matei 10 – 32,33

Astăzi 18 ianuarie 2021 credința ortodoxă va fi trădată încă o dată (pentru a câta oară)  în cadrul unei slujbe de Vecernie, începând cu ora 17:00 când se vor ruga „ortodocși”, romano-catolici, armeni monofiziți, luterani, greco-catolici, reformați calvini, evanghelici luterani germani, adică o mulțime de eretici.

Cuvântul de „învățătură” va fi ținut de ereticii calvini.

  • Luni, 18 ianuarie, ora 17.00

Biserica Ortodoxă la Manastirea Casin, b-dul Mărăști, nr.16

  • Cuvântul de învăţătură este ţinut de către Biserica Reformată Calvineum

SĂPTĂMÂNA DE rugăciune/URÂCIUNE PENTRU UNITATEA ECUMENISTĂ pe 2021. Canoanele vor fi din nou încălcate în biserica ortodoxă „Mânăstirea Cașin” – București

Amintesc aici câteva canoane care incriminează cu desăvârșire amestecul ortodocșilor cu ereticii, rugăciunile în comun, dar și simpla intrare a neortodocșilor în lăcașurile noastre sau a ortodocșilor în cele ale ereticilor.

Ortodocșii care participă la astfel de acțiuni recunoscându-le tainele și bisericitatea neortodocșilor, cad în erezia ecumenismului.

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII):

Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârsească ceva ca clerici (să săvârșească cele sfinte), să se caterisească.

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE):

Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtașire (înțelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15).

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECREȘTINII SI ERETICII):

Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagoga (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se și caterisească si să se și afurisească.

CANONUL 6 Laodiceea (ERETICII SĂ NU INTRE ÎN BISERICĂ):

Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres.

CANONUL 37 Laodiceea (ESTE OPRIT A PETRECE CU NECREDINCIOȘII ȘI CU ERETICII):

Nu se cuvine a primi de la iudei sau eretici darurile trimise de sărbă­tori, nici a serba împreună cu ei.

CANONUL 46 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul (†818)

– (BISERICILE ERETICILOR NU SUNT BISERICI)

Canonul 6 Laodichia/Laodiceea

Pidalion 1844, p.813

CANONUL 6
Să nu fie iertat iereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres.
[Apostolic, 45, 65]

TÂLCUIRE
Nu sloboade Canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel Apostolesc 45.

.

.

Alte articole despre ecumenism și manifestări ecumeniste:

http://romanortodox.info/subiect/ecumenism/

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN SECȚIUNEA ”CĂUTARE” DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER DIN TASTATURA DVS.

DOAMNE AJUTĂ!

.