Pentru cei cărora le tună prin minte REVIZUIREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI… în caz că nu știați, vă spunem NOI, AVOCAȚII și cetățenii României ce scrie la art.152 din LEGEA FUNDAMENTALĂ – CONSTITUȚIA„Limitele revizuirii” :
.
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
.

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război.”

.
…pe de o parte… iar pe de altă parte, vă învederez și notific totodată următoarele, astfel încât să nu puteți spune vreodată că nu știți ce scrie în CONSTITUȚIA ROMÂNIEI….. adică la

.

Art.54 : „Fidelitatea faţă de ţară:

.
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.”……
.

.

La Art.55 (1): „Apărarea ţării

(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.”… coroborat cu Art.118(1): „Forţele armate
.
(1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale…..” raportat la Legea Securității naționale nr.51/1991, Art. 2
.
„(1) Securitatea naţională se realizează prin cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1.
.
(2) Cetăţenii români, ca expresie a fidelităţii lor faţă de ţară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea securităţii naţionale.”
.
și Art. 3 „Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României următoarele:
.
a) planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român;….”, IAR la „știrbirea suveranității” se atentează în primul rând și implicit la POPORUL ROMÂN care, conform Art.2(1) din Constituția României, este TITULARUL NATURAL și DE DREPT al PUTERII POLITICE, pentru că SUVERANITATEA ROMÂNIEI este dată de SUVERANITATEA FIECĂRUI CETĂȚEAN ÎN PARTE….
.
.

NOI SUNTEM SUVERANI, pentru că DUMNEZEU ne-a făcut așa, nu vreo instituție sau salariat-funcționar public al poporului român!!!…

.

SUVERANITATEA și LIBERTATEA SUNT și punct. Asta pentru că SUNT UN DAT și UN DAR DIVIN !!!…

.
Ca să fie CLAR pentru absolut TOATĂ lumea, fără excepție!!!
.
.
Avocat Marina-Ioana Alexandru
.
.

.

DE CE TAC EPISCOPII, PREOȚII, STAREȚII, TOȚI ”credincioșii” ????!!!?!?!?!!!???

.

– DE FRICĂ ….

.

– ASTA ÎNSEAMNĂ LEPĂDARE DE HRISTOS !…

 

.

.

.

NEpăsarea, TĂCEREA în formă continuată de decenii,

concomitent cu afundarea în abisul păcatelor,

a dus la o atât de severă stare de abrutizare,

de anihilare a conștiinței și de orbire sufletească a românilor,

încât astăzi:

.

ȘI IATĂ CĂ, VAI, SE ÎMPLINEȘTE ASTFEL,

PROOROCIA PĂRINTELUI ARHIMANDRIT JUSTIN PÂRVU !!!… :

.

DESCĂRCAȚI ÎN FORMAT PDF DE AICI :

CE SPUN SFINȚII PĂRINȚI DESPRE ACEST VACCIN

.

.

Mai multe articole pe tema DEPOPULĂRII, mai exact a EXTERMINĂRII POPULAȚIEI întregii lumi – la:

DEPOPULARE / EXTERMINAREA POPULAȚIEI ÎNTREGII LUMI

.

.

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE  –  CÂT MAI POȚI !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.