„Va veni o vreme când diavolul va intra în casele oamenilor într-o cutie, iar coarnele le va pune pe casă. Cutia asta va lua locul icoanelor de pe pereti și le va vorbi oamenilor, iar oamenii vor fi foarte ascultători”  Sf. Cosma Etolianul (1714 – 1779)

Da aţi citit bine. ProTV este deţinut de evreul Ronald Lauder şi de-a lungul timpului s-a făcut cunoscut ca un post ce a promovat intens manelizarea României, a imbecilizat poporul român şi continuă să o facă prin zeci de emisiuni unde sunt promovaţi homosexuali, oameni care îşi implantează cip-uri şi tot felul de subiecte în care se atacă constant Ortodoxia. Iată că începând cu anul acesta, mai precis de pe 27 ianuarie, în cadrul emisiunii „Vorbeşte lumea” au început să facă… catehizare ortodoxă. În prima emisiune se arăta cum trebuie să se închine lumea. Astăzi au început să îndemne creştinii să participe la Sfânta Liturghie.

„Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic”, asa cum spunea  Sfântul Ierarh Ermoghen în profeţia sa. E evident că în urma sinodului tâlhăresc din Creta, Patriarhia ecumenistă din România colaborează cu mass-media satanistă cu şi mai mare râvnă spre a pierde cât mai multe suflete. Cu toţii ştim că nu trebuie să mai participăm la slujbele unde sunt pomeniţi ierarhii ce L-au vândut pe Hristos în Creta, dar şi la Bucureşti pe 29 octombrie anul trecut.

Vine timpul, şi nu e departe, când foarte multe biserici şi mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când vor termina lucrările nu se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea împărăţiei lui antihrist şi el va fi pus împărat […] Luaţi aminte la toate cele ce vă spun căci totul se pregăteşte cu foarte mare viclenie . Toate bisericile şi mănăstirile vor fi într-o bunăstare imensă, pline de bogăţii, ca niciodată, dar să nu mergeţi în ele. […] Bisericile vor fi deschise, dar creştinul ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va putea intra în ele să se roage, căci în ele nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a lui Iisus Hristos. În ele va fi toată „adunarea satanică”. –  PROFEŢIA Sfântului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

Toţi credincioşii trebuie să înţeleagă că în viitor Biserica nu va mai fi ceea ce a fost în vremurile de odinioară şi nici ceea ce ni se pare că este ea astăzi. Liturghiile vor continua să fie ţinute şi bisericile vor fi pline de oameni, dar adevărata Biserică nu va mai avea nici o legătură cu acele biserici ce astăzi aparţin ortodoxiei oficiale, legiferată şi promovată de organele de stat, şi nici cu acei clerici ce şi-au vândut credinţa. Biserica va rămâne acolo unde este adevărul şi va deveni din ce în ce mai greu de descoperit în anarhia duhovnicească ce ni se pregăteşte. Ceea ce ieri gândeam, cunoşteam şi credeam despre biserică, preot şi liturghie, astăzi sunt aşa de schimbate încât au devenit simplă figuraţie, ecumenistă parodie.

Pentru a nu cădea în aceste prăpăstii ale duhului, Sfântul Dorotei ne învaţă: „Nici o răutate şi nici unul dintre eresuri, nici însuşi diavolul nu poate să înşele pe cineva, decât numai dacă se preface în chipul faptei bune”. După cum şi Sfântul Apostol zice: „Că însuşi diavolul se preface în înger de lumină”.

Aşadar, credincioşii trebuie să aibă curajul de a nu urma gloatele, rudele, vecinii sau instinctul. Dintre ortodocşi, numai cei dreptcredincioşi vor continua lucrarea Sfântului Duh, vor purta neruptă Tradiţia Ortodoxiei. Adevăraţii preoţi vor fi cei ce vor trăi, gândi şi învăţa aşa cum Sfinţii Părinţi ar fi făcut-o. Totdeauna Hristos Dumnezeu va rândui prin puţinii aleşi ai Săi ducerea mai departe a Crucii. Atunci vom vedea cum Biserica universală nu va sta în cei mulţi, ci dimpotrivă, „turma cea mică” va alcătui desăvârşit deplinătatea Tainelor, Trupul Bisericii. Credincioşii nu vor mai avea nevoie de administraţie ori de alte îngrădiri, pentru că acea unitate ce va exista între ei va fi cel mai dumnezeiesc mod de a fi: împreună-pătimire pentru dreapta credinţă şi cuminecarea din acelaşi Trup şi Sânge al lui Hristos, comuniunea în Duhul cel Sfânt. Atunci lămurit vom vedea cum Sfânta Tradiţie Ortodoxă leagă pentru vecie Biserica luptătoare cu Biserica primelor veacuri, cu Biserica biruitoare din ceruri. Aşa se va păstra adevărata Biserică nevătămată, sub pogorîrea veşnică a Duhului Sfînt acolo unde este Ortodoxie. Iar unde este adevărata Ortodoxie acolo este şi adevărata mîntuire.

Erezia ereziilor adică ecumenismul, nu poate înşela pe ortodocşi decît prin păgînizarea ortodoxiei, prin crearea unei noi biserici apostate, care va fi la plinirea vremii mireasa lui Anticrist, aşa cum ne arată proorocirea din Apocalipsă, în care desfrânata care este biserica apostată, stă călare adică este purtată de fiara, care este însuşi Antihristul. Citiţi mai multe aici:  GLOBALIZAREA ECUMENISTĂ ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST. Biserica APOSTATĂ – mireasa lui ANTIHRIST

Este un duh necurat dezlegat acum, care îi îndeamnă pe oameni să meargă la biserică când nu trebuie, şi să ştiţi că se va ajunge să te ia cu forţa la Biserica, aşa cum spunea părintele Lavrentie de la Cernigov. Oare de ce? Pentru că în acele zile, dacă te vei duce la biserică te vei înmuia şi vei zice: iată că nu se întâmplă nimic rău şi ecumeniştii ăştia nu sunt chiar oameni răi. Acestea vor fi primele şoapte ale diavolului, apoi: stai puţin că şi ecumenismul ăsta nu e asa de rău. Acum, deja ţi s-a schimbat gândirea, nu mai ai tărie şi vei ceda… Numai statul în preajma ecumeniştilor este periculoasă. Aceştia au cele mai periculoase duhuri, căpeteniile iadului, imediat după lucifer. Cu acestea vorbesc ei în gând şi le ascultă de ani de zile, încât au ajuns la convingerea că ceea ce fac ei acum – ecumenismul, sinodul din Creta… este chiar o lucrare a Duhului Sfânt. Maica Domnului să curaţească Biserica de această pacoste.

CARE MAI PUTEȚI ȘI AVEȚI OCHI DE VĂZUT ȘI URECHI DE AUZIT, TREZIȚI-VĂ!

Citiţi vă rog şi:

Despre Biserica în vremea de acum, falsa unire, iubirea ecumenistă smiorcăită, optimismul amăgitor, apostazie şi fiul pierzării…

 

Sursa – http://www.glasulstramosesc.ro/blog/protv_indeamna_lumea_sa_mearga_la_biserica/2017-03-03-345