„Prietenia celui rău și viclean este mai cumplită decât dușmănia, pentru că de aceasta din urmă te poti feri, pe când de [prietenia celui rău] nu; priete­nul viclean nu diferă cu nimic de ucigaș, pentru că amândoi fac răul într-ascuns. Prietenul viclean este nesătul; chiar de și-ar distruge cu totul prietenul, tot nu s-ar sătura; este sfruntat pentru că, deși face rele uneltind și destrămând casa celui care s-a încrezut în prietenia lui, nu-i este rușine să poarte pe buze numele prieteniei și să i se înfățișeze aceluia ca prieten, deși îl urăște fără măsură. Este nemilos, pentru că viscerele celui viclean nu pot suporta prietenia. Prietenia „prietenului” rău este asemenea ruginii: îl roade pe prieten cât timp este în viață.
………………
Lingușirea este un viciu al sufletului pervertit, care este bolnav și n-are nimic teafăr în el; este vicleană, nu are nimic sfânt, este nesinceră și înșelătoare. Lingușirea strică sufletele care o îngăduie.
Caracterul lingușitorului:
Lingușitorul este un om pervertit, josnic și de nimic; dezmiardă sufletele slabe, iar cuvintele lui sunt înșelătoare; făgăduiește pri­etenia și se preface că oferă loialitatea desăvârșită, în timp ce inima lui urăște, gura sa vorbește despre intensitatea iubirii; îl înalță pe cel pe care-l lingușește pentru cele vrednice de blam și osândește calitățile celor virtuoși și cele vrednice de laudă; subre­zește acuitatea gândurilor sufletului și nu lasă să se vadă adevărul lucrurilor. … Lingușitorii îi amăgesc, sub aparența cuvintelor bune, pe cei lipsiți de răuta­te și fac tot ce le stă în putință spre a pune stăpânire pe ei. Fericindu-i, îi duc în rătăcire și le tulbură calea vieții. Sunt mai vicleni decât vulpea și mai răi decât corbii, pentru că prin vicleșug și amăgire strică și murdăresc sufletele celor necugetați; folosesc felu­rite mijloace și nu sunt decât niște profitori. ………..
Sfântul Vasile cel Mare îl compară pe lingușitor cu un miriapod:
„Se zice că, așa cum miriapodul își schimbă culoarea după locul în care se găsește, la fel și lingușitorul își schimbă cugetul în funcție de opi­niile celor în a căror companie se află“.
Lingușitorul este cel mai abject dintre toți oamenii.”
.
(Sfântul Nectarie din Eghina, “Cunoaște-te pe tine însuți sau Despre virtute“, Editura Sophia, 2012)