O, frați mei, cad în genunchi înaintea voastră si vă rog cu lacrimi:
….“Veniți la Hristos”…
… Fraţii mei dragi, din tot pământul, cu lacrimi scriu aceste rânduri, căiţi-vă până când mai e vreme!
…Dumnezeu aşteaptă cu milostivire pocăinţa noas­tră. Şi tot cerul, toţi sfinţii aşteaptă această pocăinţă.
…Înţelegeţi, voi, toate noroadele pământului, cât de mult vă iubeşte Domnul şi cu câtă milostivire vă cheamă la El:
…”Veniţi la Mine şi vă voi odihni pe voi.”…
…”Vă voi odihni şi pe pământ şi în cer, şi veţi vedea slava Mea.”…
…”Acum nu puteţi înţelege aceasta, dar Duhul Sfânt să vă dea să înţelegeţi iubirea Mea pentru voi.”…
…”Nu zăboviţi, veniţi la Mine. Cu dor vă aştept pe voi ca pe nişte copii dragi…
…Eu vă voi da pacea Mea şi voi vă veţi bucura şi bucuria voastră va fi veşnică…
…Sufletul care iubeşte pe Domnul nu poate să nu se roa­ge, căci este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune…
…Doamne, dă-ne pocăinţa lui Adam şi sfânta Ta smerenie.
…Trăieşte trupul meu pe pământ şi sufletul doreşte cerul…
…Ce-ţi voi da în schimb, Doamne pentru dragostea Ta?
…Să ne smerim, fraţilor, şi Domnul ne va arăta toate, aşa cum un tată iubitor arată totul copiilor lui….
…Domnul este cu noi. Ce-am putea dori mai mult?…
Amin!
.
Sfântul Siluan Athonitul