De când haina botezului, creștine-ai îmbrăcat

Cu platoșă de har, omule-ai fost dotat

Soldat în prima linie a frontului, tu ești,

Să lupți mereu cu răul și astea nu-s povești!

În luptă se și cade, cu fața în noroi

Mai pierzi o bătălie, dar nu întreg război

Ești oaia cea smerită, trimisă-ntre străini

Lupi hulpavi, însetați de sânge și haini…

Armură ai primit și-ntocmai tre păstrată

Așa cum ai primit-o de la cerescul Tată

Dar lupta e acerbă, tre să te-nvrednicești

După măsura luptei, de arme noi, cerești…

Deci, nu te limitează doar la cerescul dar

Sârguie-te de câștigă mult har peste mult har,

Căci diavolul, vicleanul e arhanghel căzut

Și trâmbițează că mulți leneși a pierdut…

Căci, de nu iei aminte, la-ncrâncenata luptă

Dacă slăbești strânsoarea, vicleanul duh te surpă

Și, de nu ai trezvie-ntr-o clipă, ca prin vis,

Urâtul te aruncă în cel adânc abis…

Să fii atent, creștine, că gustul focului

Și al căderii făr de-ntoarcere-ai să simți

Dacă-l înfrunți pe diavol, nu după regula jocului,

Ci după mintea-ți slabă, ca un ieșit din minți.

Și lucru-acesta îl amintesc, tot omului,

Căci peste toată lupta, stă mila Domnului…

Dar mila LUI se dă cu marea biruință

Acelui ce lucrează TOT CE ÎI STĂ-N PUTINȚĂ…

Mult sângerează omul, pe drum spinos se-ndreaptă

Grea-i crucea, dar, spre ceruri el urcă înc-o treaptă

În zi….zăduful zilei, iar noaptea rabdă friguri….

Creștinul tre să știe că NU SE LUPTĂ SINGUR…

Că nu doar înger de lumină, cel primit la botez

Ci legiuni de îngeri primești, dac-ai să crezi

Toți sfinții cerului vin sprijin omului

Și mai presus de toate, Măicuța Domnului…

Așa că, măi, creștine, nu-i a ta biruința

Ci-a Domnului Hristos, ce de la tine-așteaptă

Să duci cu vitejie războiul, mărturisind credința

Cea dreaptă-ortodoxia, a ta-i doar lupta dreaptă.

 

SNTEM DATORI CU LUPTA, CU LUPTA PÂN LA CAPĂT

IAR LUPTA-I ÎNCORDATĂ ȘI MAI TOT TIMPUL SÂNGERI

DAR CU CEL HRISTIC SPRIJIN, CREȘTINE, TE ÎNDREAPTĂ

SPRE VEȘNICA TRĂIRE CU LUMINOȘII ÎNGERI…

 

 

.

Cu grijă pentru oameni, ca să se mântuiască, Pr. Andrei