Foto – stirilernl.com

 

Raed Arafat, șeful DSU, premierul Ludovic Orban, Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Ministerul Sănătății (MS), Guvernul României, premierul Ludovic Orban, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Colegiul Medicilor din România au fost chemați în judecată de către un avocat ieșean, în urma măsurilor adoptate pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus.

Avocatul Gheorghe Căcescu le cere magistraților ieșeni să constate nulitatea Ordinului nr. 81 din 22 mai 2020, emis de MAI, precum și a Ordinului nr. 874 din 22 mai 2020, emis de Ministerul Sănătății, privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul Coronavirus pe durata stării de alertă.

„De asemenea, solicit să constatați încălcarea gravă a Constituției României, respectiv a articolului 34, privind dreptul la ocrotirea sănătății. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice, a articolului 15 – cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea, a articolului 16 – cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, a articolului 20 – dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, a dreptului la viață”, a declarat avocatul ieșean Gheorghe Căcescu.

Avocatul Gheorghe Căcescu spune că sunt încălcate drepturile pacientului prin termoscanarea pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus

Avocatul Gheorghe Căcescu mai susține că au fost încălcate dispozițiile Legii drepturilor pacientului prin ordinele emise de Guvernul Ludovic Orban. El a adăugat că, potrivit legislației, pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza, are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate, are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri.

„Potrivit legii, pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. De asemenea, toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres”, a subliniat avocatul ieșean.

În opinia acestuia, au fost încălcate dispozițiile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, conform căreia „profesia de medic se exercită pe teritoriul României în condițiile legii, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină”.

„Practicarea profesiei de medic de către o persoană care nu are această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal, cu modificările și completările ulterioare. Colegiul Medicilor din România este în drept să exercite acțiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală ori autoritățile competente, pentru urmărirea și trimiterea în judecată a persoanelor care își atribuie sau care întrebuințează fără drept titlul ori calitatea de medic sau care practică în mod nelegal medicina”, a subliniat Gheorghe Căcescu.

Raed Arafat, Ludovic Orban și Statul Român, chemați la judecată din cauza ordinelor referitoare la starea de alertă

Avocatul ieșean a mai susținut că, potrivit legislației în vigoare, dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se comercializează, se distribuie, se instalează și se întrețin, pentru a fi utilizate în conformitate cu scopul propus, numai de către persoanele fizice sau juridice pentru care s-a emis un aviz special. De asemenea, reclamantul a mai spus că i-a chemat în judecată pe Raed Arafat, Ludovic Orban și celelalte instituții, deoarece, prin ordinele emise, ar fi lăsat loc liber la încălcarea prevederilor Codului penal.

„Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la trei luni, la un an sau cu amendă. Solicit anularea celor două ordine privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul Coronavirus pe durata stării de alertă.

Sunt avocat înscris în Baroul Iași, iar accesul la instanță, la Parchete, la Penitenciar sau la Arest este condiționat de efectuarea triajului epidemiologic cu termometre cu infraroșu, iar această operațiune (act medical) este efectuată de către persoane care nu sunt medici sau asistenți medicali, ceea ce contravine legii. În acest moment, paznici, jandarmi și personal necalificat au ajuns să facă acte medicale, deși nu au specialiatea de medic”, a încheiat Gheorghe Căcescu.

Acum, urmează ca instanța să stabilească un prim termen al procesului în care avocatul ieșean i-a dat în judecată pe Raed Arafat, Ludovic Orban și instituțiile amintite, din cauza măsurilor pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus.

Sursa:

Raed Arafat, Ludovic Orban și Statul Român, dați în judecată de avocatul Gheorghe Căcescu! Ieșeanul le cere magistraților să anuleze termoscanarea în spațiile închise pentru prevenirea răspândirii noului Coronavirus!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN SECȚIUNEA ”CĂUTARE” DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER DIN TASTATURA DVS.

DOAMNE AJUTĂ!

.