Astfel de aplicații pot fi setate, programate și la scară mare, prin HAARP, deasupra marilor aglomerări urbane, astfel încât să poată înșela milioane de oameni prin iluzie optică.

Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Matei 24, 24)