Doamne ajuta!

Iată un text care poate fi trimis la autoritati până pe 5 octombrie PE TEMA 5G.

(mesaje la Ministerul Comunicatiilor – propuneri@msinf.rocabinetministru@comunicatii.gov.ro) și ANCOM – (ancom@ancom.org.ro)

AICI AVEȚI UN EXEMPLU DE MAIL (VĂ ROG SĂ REFORMULAȚI) CARE POATE FI TRIMIS LA URMĂTOARELE ADRESE :Adrese de e-mail: propuneri@msinf.ro,  propuneri@comunicatii.gov.ro,  cabinetministru@comunicatii.gov.roancom@ancom.org.ro , cabinetsecretardestat1@comunicatii.gov.rocabinetsecretardestat2@comunicatii.gov.ro, pm@gov.ro

Subiect: NU 5G, NU adoptați ordonanța de urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum pentru modificarea și completarea unor acte normative

.

Doamnă Prim Ministru,

Domnule Ministru,

Subsemnatul …………………, data nașterii …………………………., domiciliat/ă în ……………….., jud ………, str. ……………….., nr …………., legitimat/ă cu C.I Seria …… Numărul ……….., CNP ……. , cetățean român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 și Legea 233/2002 actualizată vă scriu să vă informez că nu sunt de acord cu tehnologia 5G și nici cu Ordonanța de urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum pentru modificarea și completarea unor acte normative, vă solicit să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state sau orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii având următoarele motive:

Tehnologia 5G nu este de utilitate publică, telecomunicatiile 5G necesită instalarea a zeci de milioane de noi antene „cu celule mici” ceea ce generează poluare electromagnetică sporită. Vorbim despre o antenă la fiecare 3 până la 12 case în zone rezidențiale și la fiecare bloc din zonele centrale fără acordul nostru al proprietarilor, cei care vor suportăm efectele nocive.

Dovezile clinice acumulate despre oameni bolnavi şi afectaţi, dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei moderne – cancer, boli de inimă şi diabet – sunt, în mare parte, cauzate de poluare electromagnetică, constituie subiectul unei baze de literatură de mai mult de 10,000 studii de specialitate revizuite. Găsiți aici mai multe informații despre impactul nociv asupra oamenilor și asupra mediului înconjurător: https://www.5gspaceappeal.org/s/Apel-internaional-Stop-5G-pe-Pmant-i-in-Spaiu-4efp.pdf

În drept:

Prin implementarea tehnologiei 5G și prin facilitatarea cu această măsură (OUG) ni se încalcă dreptul la viață și integritate fizica, și implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată în Monitorul Oficial Nr. 135/31.05.1994) și consacrat de art. 22, art. 34 și art. 35 din Constituția României care presupun și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa dar se încalcă și următoarele alte articole din Constituția României:

ARTICOLUL 115

(6) Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

ARTICOLUL 35 din Constitutie – Dreptul la mediu sănătos

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privată

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

Vă atașez și anexele cu precedente din justiție care dovedesc ilegalitatea antenelor montate de companiile telecom în perimetrul locuințelor, studii, referințe și practici din alte țări.

Vă mulțumesc,

Numele:

……………………………

Data:

Precedente în justiție:

1. Tribunalul Comercial Cluj a respins in aprilie 2011 acțiunea companiei de telefonie Orange prin care cerea obligarea locatarilor dintr-un bloc din Mănăștur să permită pornirea antenelor de pe imobil: http://ziuadecj.realitatea.net/…/orange-pierde-procesul-ant….

2. Un orădean a înfruntat cu tenacitate compania Vodafone pentru desființarea antenei de emisie-recepție montate pe terasa blocului în care locuiește. Sentința obținută in februarie 2013 îi dă dreptate, instanța acceptând, pentru prima oară în România, că emisiile antenelor GSM sunt nocive și pot provoca inclusiv cancer cerebral: http://www.ebihoreanul.ro/…/jos-antena-in-premiera-judecato…;

3. O asociație de proprietari din blocul nr. 30 B, din orașul Reșița, str. Petru Maior, județul Caraș Severin, a obtinut pe 6 decembrie 2016 la Judecătoria Sectorului 1 o decizie prin care compania de telefonie Vodafone este obligată să demonteze antena GSM de pe bloc.

4. HG nr. 520 din 2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (M. Of. al Romaniei nr. 576 din 28 iul. 2016) stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice la locul de muncă. Daca pentru lucratori exista reglementari specifice privind expunerea temporara la câmpuri electromagnetice, atunci de ce nu ar beneficia de acestea si oamenii care locuiesc permanent in astfel de amplasamente?

5. În data de 29 ianuarie 2015, a fost adoptată în Franța legea cu privire la limitarea expunerii la undele electromagnetice (publicată oficial în 10 febr. 2015). Este începutul recunoașterii pericolului radio-frecvențelor asupra sănătății.Legea prevede reguli mai stricte privind publicitatea în domeniul telefoniei mobile și a celorlalte tehnologii fără fir: a fost interzisă recomandarea și vânzarea unui telefon mobil copiilor sub 14 ani. În plus, toate reclamele despre telefoanele mobile trebuie să recomande utilizarea căștilor. A fost interzisă utilizarea rețelelor Wi-Fi în locațiile destinate activităților pentru copii mai mici de trei ani, iar în școli sunt permise doar în spații dedicate activităților legate de tehnologia informației: http://www.vie-publique.fr/…/proposition-loi-relative-sobri….

6. Deocamdata, masurarile test de campuri electromagnetice, efectuate de ANCOM in Romania, sunt pe doua cazuri izolate „device to device”, nu pe campuri multiple cumulate in hot spot-uri specifice aglomerarilor urbane de tip smart-city si nu sunt concludente privind impactul pe termen lung asupra sanatatii populatiei. Pe plan international masurarile au fost un esec chiar din punct de vedere tehnic, vitezele de download 5G nu au fost mai mari decat cele furnizate acum de tehnologia 4G. Costurile imense de implementare si lipsa telefoanelor mobile pentru 5G sunt alte impedimente care intarzie lansarea oficiala a retelelor 5G.

Oameni de știință de top confirmă temerile noastre:

Dr. Martin Pall de la Universitatea Statului Washington, vorbind la o masă rotundă organizată de NIH si CDC, a afirmat: „Introducerea rețelelor 5G fără ca un singur test biologic să fi furnizat dovada siguranței în ceea ce privește sănătatea ființelor umane, animalelor și mediului este absolut nebunească.”: https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE și https://s3.amazonaws.com/media…/dr-pall-5g-hazard-letter.pdf

Această acțiune este echivalentă cu a pune la dispoziția publicului noi medicamente fără a efectua un singur test privind siguranța și eficacitatea acestora.