„Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor pe potriva lui” (Fc 2, 18). Singurul ajutor potrivit pentru bărbat a fost creat din însuși trupul sau: Eva, pe care Adam o recunoaște ca fiind „os din oasele mele și carne din carnea mea”, și pe care Adam a numit-o femeie, „pentru ca a fost luată din bărbatul ei” (Fc 2, 23).

„Parte bărbătească si parte femeiască i-a facut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: Creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l” (Fc 1, 27-28).

„Căsătoria este purtarea obștească de grijă de neamul omenesc.”

„(…)De la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă. ( Marcu 10, 6-9).”

„Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său.De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup. ( Facere 2, 22-24).”

Related image

„Când se vorbește de legăturile căsătoriei, în mod sigur se vorbește de un lucru sfânt și binecuvântat de Dumnezeu. Căsătoria este o Taină mare, originea ei este divină, misiunea ei este sublimă, faptele ei sunt mari și roditoare.”

„Taină mare este aceasta(…) Și cum este taină? Se adună bărbatul și femeia și ambii fac unul(…). Se adună împreună și devin un corp. Dacă cei doi nu devin unul, nu fac pe cei mulți, întrucât rămân doi, iar când se unesc, atunci fac.”

„Unde sunt bărbat și femeie și copii întru unire de cuget și de dragoste, legați cu legăturile faptei bune acolo este și Hristos în mijlocul lor.”

„Nunta este o mare taină. Unirea dintre bărbat și femeie este închipuirea unirii dintre Hristos și Biserică.”

„Că nimic nu unește și întărește așa de mult viețuirea noastră ca dragostea dintre bărbat și femeie.” husband-wife-love

Așa sunt datori bărbații să iubească femeile ca pe trupurile lor(…). Așadar, câtă dragoste are cineva pentru sine, atâta voiește Dumnezeu să avem și noi către femeie. Nu numai că suntem părtași unei singure firi, ci avem o pricină și mai mare decât aceasta să ne iubim femeia: fiindcă numai sunt două trupuri, ci unul singur: bărbatul cap și femeia trup.

Dumnezeu voind să facă din iubire baza chiar a căsătoriei, a voit ca omul ca omul să iubească în soția sa propriul său trup.”

„Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea(…).Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica, Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup.Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică. „( Efeseni 5, 25-32).

Image result for casatoria si familia crestina

Într-adevăr, căsătoria a fost lăsată de Dumnezeu pentru nașterea de copii. Dar a fost lăsată de Dumnezeu și pentru o altă pricină, cu mult mai mare, anume ca să stingă aprinderile firii noastre.”

Înmulțirea neamului omenesc(…) este minunata putere dată de Dumnezeu omului, creaturii sale. Atunci cănd Dumnezeu putea El însuși în mod direct, să dea naștere tuturor oamenilor cum a făcut-o pentru primul,  nouă înșine ne încredințează misiunea sublimă de a răspândi viața și de a continua marea familie a neamului omenesc.

Însă un alt țel este în căile lui Dumnezeu, mai mult decît primul, mai esențial, mai sublim: acesta este sfințirea. Dacă două ființe nemuritoare se unesc pentru moment pe pământ, o fac pentru a se întări reciproc în drumul lor spre destinul nemuritor.

 

Related image

„Lumina Sfintelor Scripturi – antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur”

________________

Sursa – https://estemaitarziudecatcredeti.wordpress.com/2018/10/02/votati-da-la-referendumul-de-pe-6-7-octombrie-2018-pentru-familia-lasata-de-dumnezeu-caci-de-la-inceputul-fapturii-barbat-si-femeie-a-facut-dumnezeu-casatoria-este-o-mare-taina-unirea-dintre/