Ni se deschide ușa Postului cel Sfânt,
Ușile Pocăinței se deschid în zare,
Celor ce, în surghiun, trăim  pe-acest pământ
Ni se dă start  la cursa spre IERTARE !
 .
Arena pocăinței se deschide-acum :
Să-ncepem alergarea cea mântuitoare !
Spre cer, spre brațe părintești – la drum !
Pe calea cea mai sfântă, răscumpărătoare !
.
Poate că am trăit pentru-acest ultim Post,
Poate  că doar până aici ne-a așteptat
Să vadă dacă mila Lui a avut  rost
De-am răsplătit-o stând departe de păcat !
 .
Domnul lungește timpul ori scurtează viața
Dacă ÎI mulțumim așa cum se cuvine
Și dacă vrednic, tot mereu, vom sta cu fața
Spre  nesfârșita Lui iubire  și-al Său bine !
 .
Suntem precum  sunt  pomii  în livadă :
Cei buni și roditori – sunt cei plăcuți ai Săi !
Cei care n-au adus și n-aduc  nicio  roadă
Sunt leneșii, nepăsătorii, sunt cei răi !
 .
Domnul din cer e  Grădinarul  plin de har
Ce-așteaptă roade cu răbdare, pân se coc !
Dar dacă vede c-așteptarea-i  în zadar…
Ne taie fără milă și ne-aruncă-n foc !
 .
Roadele pocăinței le așteaptă  an de an
(Milostivirea Lui Dreptatea-I  covârșește !)
Dar de nu ne schimbăm și-așteaptă-n van…
Ne dă pe mâna morții, căci mila-I se sfârșește !
 .
Deșertăciuni,plăceri,dulcețuri păcătoase
Nu mai răsfețe trupul cel de tină !
Gândul la ce va fi să doară pân la oase,
Să curețe , să ardă – spre-a intra lumină !
 .
Să fugă somnul nepăsării de la noi
Și împietrirea – lacrimile s-o înmoaie !
Cruțarea cea de sine s-o dăm la gunoi ,
Din minte și din suflet s-aruncăm gunoaie !
 .
Să lepădăm lumeasca-rușinoasă haină,
Cu patimi peticită , țesută din  păcat…
Se trece noaptea,vine ziua cea de taină –
Să ne dăm sufletul acum la curățat  !
..
Să ne silim să cugetăm duhovnicește ,
Să fim plăcuți măcar de-acum lui Dumnezeu,
Că moarte-nseamn-a cugeta trupește
Și vrăjmășie și osândă e la greu !
 .
Să nu lăsăm să treacă Postul fără roadă
Că nu știm altul dacă vom mai prinde,
Zilele lui  s-adune Viață, nu s-o scadă,
În traistă,s-adunăm, de drum, merinde !
 .
Să nu cumva să irosim această vreme —
Poate fi ultima,  că nu știm ce ne-așteaptă !…
Poate azi…mâine… Domnu-o să ne cheme
La-nfricoșată judecata Lui cea dreaptă !
 .
Vrăjmași ai crucii Sale , după cugetare
Și fapte …să-ncetăm ,măcar de-acum, a fi !
Să nu ne-agonisim la nesfârșit  pierzare,
Să-ncepem alergarea spre a opta zi !
 .
Am făcut voia celui rău ,nechibzuit ,
Ne-am pângărit  amar ,în pofte fel de fel,
Am tot căzut,ne-am tot împleticit…
E vremea ridicării  ! Să  pornim spre EL !
 .
Cu dor să primim Postul  Mare , cu dorire  !
Să îndreptăm ce se mai poate îndrepta !
Să ne schimbăm, să ne venim în fire,
Să ne primească și pe noi la mila Sa !
 .
 .
Poezie de Paraschiva Rădoi
13 febr. 2018
.
.
Să ne trăiți mulți ani friciți, iubită Doamnă Paraschiva Rădoi !
și să ne mai scrieți asemenea minunate poezii inspirate de Sântul Duh !
.
Să vă ocrotească Dumnezeu !