Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.1

Capitolul 1 1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2. Acesta era întru început la Dumnezeu. 3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4. Întru El era...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.2

Capitolul 2 1. Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. 2. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. 3. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. 4. A...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.3

Capitolul 3 1. Şi era un om dintre farisei, care se numea Nicodim şi care era fruntaş al iudeilor. 2. Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.4

Capitolul 4 1. Deci când a cunoscut Iisus că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici ca Ioan, 2. Deşi Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui, 3. A lăsat Iudeea şi S-a dus iarăşi în Galileea. 4. Şi trebuia să...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.5

Capitolul 5 1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. 2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. 3. În acestea...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.6

Capitolul 6 1. După acestea, Iisus S-a dus dincolo de marea Galileii, în părţile Tiberiadei. 2. Şi a mers după El mulţime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. 3. Şi S-a suit Iisus în munte şi a şezut...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.7

Capitolul 7 1. Şi după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L ucidă. 2. Şi era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor. 3. Au zis deci către El fraţii Lui: Pleacă de...

Read More

Subiecte