Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.13

Capitolul 13 1. Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. 2. Şi El, răspunzând, le-a zis: Credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.14

Capitolul 14 1. Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, 2. Iată un om bolnav de idropică era înaintea Lui. 3. Şi, răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii de...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.15

Capitolul 15 1. Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca să-L asculte. 2. Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând: Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu ei. 3. Şi a zis către ei pilda aceasta, spunând: 4....

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.16

Capitolul 16 1. Şi zicea şi către ucenicii Săi: Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i risipeşte avuţiile. 2. Şi chemându-l, i-a zis: Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.17

Capitolul 17 1. Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin! 2. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.18

Capitolul 18 1. Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea, 2. Zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina. 3. Şi era, în cetatea aceea, o...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, 2. Şi le-a zis: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi, intrând în el, îndată...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.19

Capitolul 19 1. Şi intrând, trecea prin Ierihon. 2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. 3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură....

Read More

Subiecte