Cu noi este Dumnezeu!

Înțelegeți, neamuri și vă plecați

Căci cu noi este Dumnezeu!

Auziți până la marginile pământului

Căci cu noi este Dumnezeu!

Cei puternici, plecați-vă!

Căci cu noi este Dumnezeu!

Căci iarăși de veți putea,S

Și iarăși veți fi biruiți

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și orice sfat veți sfătui

Risipi-l va Domnul

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și cuvântul pre care îl veți grăi

Nu va rămâne întru voi,

Căci cu noi este Dumnezeu!

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura,

Căci cu noi este Dumnezeu!

Pre Domnul Dumnezeu nostru,

Pre Acela vom sfinți

Și El va fi nouă frică,

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și de voi fi nădăjduindu-mă spre Dânsul

Va fi mie spre sfințire

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și voi fi nădăjduindu-mă spre Dânsul

Și mă voi mântui printr-insul

Căci cu noi este Dumnezeu!

Iata, Eu și pruncii

Pe care Mi i-a dat Dumnezeu

Căci cu noi este Dumnezeu!

Poporul cel ce umblă întru întuneric

A văzut Lumină mare

Căci cu noi este Dumnezeu!

Cei ce locuiți în latura și-n umba morții

Lumina va străluci peste voi,

Căci cu noi este Dumnezeu!

Că Prunc S-a născut nouă Fiul

Și S-a dat nouă

Căci cu noi este Dumnezeu!

A Cărui stăpânire S-a făcut

Peste umărul Lui

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și păcii Lui nu este hotar,

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și se cheamă numele Lui

Înger de mare sfat

Căci cu noi este Dumnezeu!

Sfetnic minunat

Căci cu noi este Dumnezeu!

Dumnezeu tare, stăpânitor,

Domn al păcii,

Căci cu noi este Dumnezeu!

Părinte al veacului ce va să fie

Căci cu noi este Dumnezeu!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Căci cu noi este Dumnezeu!

Și acum și pururea și în vecii vecilor, Amin!

Cu noi este Dumnezeu!

Înțelegeți, neamuri și vă plecați

Căci cu noi este Dumnezeu!

pantocrator5.jpg

Versiunea scurtă a cântării:

Cu noi este Dumnezeu

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

 

 

 

 

.

.