Sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809)

”Se cuvine să ne îngrădim pe noi înșine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greșeală, privitor la cele ce țin de Credință și de Adevăr, așadar se vădesc a fi eretici sau nedrepți.”„Nici un eretic nu dă sfințenie prin taine.” (Tâlcuire Canonul 46 Apostolic)

Sfântul Teofan Zăvorâtul (1815-1891)

„Fie se pronunţă, fie nu se pronunţă asupra învăţăturii şi numelui tău anatema, tu deja eşti căzut sub ea atunci când cugeţi cele potrivnice Bisericii şi stărui în această cugetare.”       (Manuscrise din chilie, Cuvânt la Duminica Ortodoxiei)

Sfântul Gherman cel Nou – Patriarhul Constantinopolului (†1240)

“Fugiți cu grăbire, depărtându-vă de preoții care s-au plecat stăpânirii latine. Să nu vă adunați cu ei în biserică, nici să nu primiți din mâinile lor vreo binecuvântare. Fiindcă este mai bine să vă rugați lui Dumnezeu, singuri în casele voastre, decât să vă adunați în biserică, dimpreună cu slugarnicii latino-cugetători.”

†Sfântul Teofilact al Bulgariei (1060-1126)

„De obicei, ereticii sunt şireţi şi vicleni, de aceea zice „feriţi-vă”. Ei spun cuvinte frumoase şi arată de parcă ar avea viaţă cinstită, dar înlăuntrul lor este capcană . Haina de oi este blândeţea, de care se folosesc unii făţarnici pentru a se linguşi şi a amăgi.”

Sfântul Sofronie de la Cioara (†1770)

”Indeamnă pe oameni să se roage fiecare la el acasă, să se întalnească în taină cu preoții ortodocși pentru spovedanie, împartășanie, cununii, botezuri și alte nevoi religioase și explică oamenilor că popii uniți (cu Papa) nu sunt altceva decât niște trădători lepădați.”

†Sfântul Paisie Velicikovski (1722-1794)

„Pentru că diavolul, împiedicătorul tuturor lucrurilor celor bune, cunoscând pe latini și pe papistași că acum au stricat toate Tainele Sfintei Biserici, iar mai vârtos a Preoției și a Botezului, și că grecii dacă se vor înștiința de aceasta nu vor suferi, nici nu vor tăcea, ci vor da la iveală lucrul acesta ca pe un fără de lege și de sufletele oamenilor pierzător, și că după ce-l vor cunoaște vor începe a boteza desăvârșit pe cei ce vor veni de sub stăpânirea papei, către Pravoslavnica Biserică a Răsăritului, ca pe niște nebotezați, și că lucrul acesta al Bisericii celei mari a Răsăritului este bun, pravoslavnic și de suflete mântuitor și Lui Dumnezeu bine plăcut, iar al papistașilor este rău, ereticesc, pierzător și Lui Dumnezeu prea-urât, și că cei ce se botează cu botezul papistășesc de păcate nu se curățesc, de darurile Sfântului Duh, pe care le dă Dumnezeu pentru botezul cel adevărat, nu se învrednicesc, ci sunt ca niște păgâni, care nu au nicidecum Botezul; iar cei ce se botează cu Botezul Bisericii Răsăritului de toate acestea se învrednicesc, că și de păcate se curătesc, și fii ai Împărăției și ai Lui Dumnezeu după har se fac, și că acest lucru bun și Dumnezeiesc degrab va să se înceapă, a apucat mai înainte vicleanul diavol prin a sa unealtă ca să-l prihănească, și la cei mulți care nu au întregi mințile lor să-l facă cu îndoială, ca printr-însa să-i tragă în pierzarea sa”.

†Sfântul Ignatie Briancianinov (1807-1867)

”Numeroase soboare de Sfinți au primit cununa muceniciei, au ales mai degrabă cele mai crâncene și mai îndelungate chinuri, închisoarea, exilul, decât să-și dea acordul la părtășania cu ereticii în învățătura lor hulitoare de Dumnezeu. Biserica Universala a recunoscut întotdeauna erezia ca un păcat de moarte, a recunoscut întotdeauna ca omul molipsit de boala groaznica a ereziei e mort sufletește, străin de Har și de mântuire, fiind în comuniune cu diavolul și cu pieirea lui.””Cu deosebire se remarcă la eretici ura neîmpăcată către fiii adevăratei Biserici și setea lor de a se adăpa cu sângele acestora ! Erezia se conjugă cu încrâncenarea inimii, cu o groaznică întunecare și stricare a minții, erezia se menține cu încăpățânare în sufletul molipsit de ea și cât de trudnica este vindecarea omului de aceasta infirmitate! Orice erezie conține într-însa hula împotriva Duhului Sfânt; fie hulește o dogmă a Duhului Sfânt, fie o lucrare a Duhului Sfânt, dar neapărat hulește Duhul Sfant. Esenta oricărei erezii este hulirea de Dumnezeu.”
†Sfântul Iustin Popovici (1894-1979)

”Fiindcă nicio erezie nu s-a ridicat atât de radical și și atât de cu totul împotriva Dumnezeu – Omului Hristos și a Bisericii Lui, așa cum a făcut papismul prin dogma privitoare la infailibilitatea papei/omului. Fără nicio îndoială că dogma aceasta este erezia ereziilor, chinul chinurilor, o răzvrătire nemaivăzută împotriva Dumnezeu – Omului Hristos. Dogma aceasta este – vai ! – cea mai ingrozitoare surghiunire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământ, o nouă trădare a lui Hristos, o nouă răstignire a Domnului – doar că nu pe crucea de lemn, ci pe aceea de aur a umanismului papist. Și toate acestea sunt iad, iad, iad pentru sărmana ființă pământească ce se numește om.””Ecumenismul e numele de obşte pentru creştinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creştinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sînt nimic altceva decît erezie peste erezie. Numele lor evaghelic de obşte este acela de „a-tot-erezie (pan-erezie)”.

†Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvântul Apostolului Pavel: ”Dacă cineva va binevesti vouă, altceva decât ați primit, să fie anathema.”, observă că apostolul ”Nu a zis că, dacă propovăduiesc împotrivă, sau leapădă totul, ci chiar și ceva foarte mic dacă v-ar binevesti în afara celor primite, chiar dacă din întâmplare vor fi mișcați, anathema să fie.”†

_____________
.

.

DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE !!!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE”

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.