■ dosarul electronic cuprinde date personale cu caracter medical, protejate de articolul 26 din Constituţie ■  Decizia CCR este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, care a sesizat Curtea Constituțională■

„Vestea potrivit căreia plenul Curţii Constituţionale a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a ajuns şi la medici, care se simt răzbunaţi pentru toate greutăţile cu care se confruntă cu întreg sistemul electronic de sănătate. „Am fost anunţaţi de patronat privind decizia Curţii Constituţionale referitoare la implementarea dosarului electronic de sănătate, cu care am fost sufocaţi de cîţiva ani încoace. Iată că se dovedeşte că acesta este neconstituţional. Oricum, avem şi aşa destule alte probleme în sistem, legate de funcţionarea cardurilor de sănătate, a sistemului electronic SIUI, al reţetei electronice, care mai mult nu merge şi multe alte probleme“, a declarat medicul Angela Bica, vicepreşedinta Patronatului Medicilor de Familie Neamţ. Potrivit unui comunicat al Curţii Constituţionale, remis şi patronatelor medicilor de familie, în urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constat că dispoziţiile articolului 30, precum şi sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului“ din Legea nr. 95 privind reforma în domeniul sănătăţii sînt neconstituţionale. Curtea Constituţională a constatat că dosarul electronic de sănătate, instituit prin legea amintită, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin articolul 26 din Constituţie. Dosarul electronic de sănătate este o investiţie care a costat statul român 18 milioane de euro. Lansat în urmă cu doi ani, în 2015, dosarul electronic a stîrnit valuri de proteste din partea medicilor, dar şi a oamenilor care nu îşi simt în siguranţă datele personale. Încă din 12 noiembrie 2016 toţi furnizorii de servicii medicale (medici, laboratoare, spitale publice şi private, furnizori de îngrijiri la domiciliu, inclusiv cei care nu au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate) erau obligaţi, prin lege, să folosească sistemul dosarului electronic de sănătate.” SURSA: http://monitorulneamt.ro/dosarul-electronic-e-neconstitutional/

„În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a  admis excepţia de neconstituţionalitate şi a  constatat că dispoziţiile art.30 alin.(2) şi (3), precum şi sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt neconstituţionale.

Curtea a constatat că dosarul electronic de sănătate, instituit prin reglementările criticate, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin art.26 din Constituţie. În măsura în care statul a instituit prin lege o măsură în aplicarea dreptului la ocrotirea sănătăţii persoanei, prevăzut de art.34 din Constituţie, tot acestuia îi revine obligaţia de a proteja şi garanta caracterul confidenţial al informaţiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelaşi nivel. Aceasta întrucât nu este îndeajuns ca protejarea datelor medicale să fie realizată printr-o legislaţie infralegală, care este caracterizată printr-un grad sporit de instabilitate sau inaccesibilitate [a se vedea în acest sens Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, Decizia nr.51 din 16 februarie 2016 sau Decizia nr.61 din 7 februarie 2017]. Or, dispoziţiile legale criticate nu reglementează în sine nicio măsură care să poată fi calificată drept garanţie a dreptului la viaţă intimă, familială sau privată, astfel încât Curtea a constatat încălcarea art.26 din Constituţie.

Totodată, Curtea a reţinut că legislaţia infralegală adoptată în temeiul textelor legale criticate cuprinde, în realitate, garanţiile asociate art.26 din Constituţie. Prin urmare, s-a ajuns la situaţia în care un act administrativ cu caracter normativ să stabilească aceste garanţii, neprevăzute de lege, în condiţiile în care legislaţia secundară trebuia să se limiteze doar la organizarea punerii în executare a acestor garanţii. Actul administrativ normativ nu poate, prin conţinutul său, să excedeze domeniului organizării executării legii. Printr-un atare procedeu s-ar ajunge la modificarea/ completarea însăşi a legii. În consecinţă, Curtea a constatat şi încălcarea art.1 alin.(5) din Constituţie.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, care a sesizat Curtea Constituțională.” EXTRAS DIN https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-318

________________

Sursa – https://estemaitarziudecatcredeti.wordpress.com/2018/07/19/dosarul-electronic-este-neconstitutional-aceasta-este-constatarea-plenului-curtii-constitutionale-deoarece-cuprinde-date-personale-cu-caracter-medical-protejate-prin-articolul-26-din-constitutie-de/